settings icon
share icon

Knjiga o Ruti

Autor: Knjiga o Ruti ne navodi ime svog autora. Tradicija kaže da ju je napisao prorok Samuel.

Datum pisanja: Tačan datum nastanka Knjige o Ruti nije siguran. Kakogod, većina misli da je napisana između 1011. i 931 g. pne.

Svrha pisanja: Knjiga o Ruti je napisana Izraelcima. Ona naučava da istinska ljubav povremeno zahtijeva beskompromisnu žrtvu. Bez obzira na našu sudbinu, možemo živjeti prema Božijim pravilima. Istinska ljubav i blagost će biti nagrađeni. Bog u izobilju blagosilja one koji traže da žive u poslušnosti. Takav život ne donosi “nezgode” u Božiji plan. On daje milost milostivima.

Ključni stihovi: Ruta 1:16: “A Ruta odvrati: ‘Ne sili me tako da te ostavim i da te ne slijedim dalje! Kamo ti ideš, tamo idem i ja, i gdje ti ostaneš, ondje ostajem i ja. Tvoj narod moj je narod i tvoj Bog moj je Bog.”

Ruta 3:9: “Kad upita: ‘Tko si?’, ona odgovori: ‘Ruta, tvoja sluškinja. Raširi rub svoje haljine na svoju sluškinju! Jer ti si rođak koji duguje otkup.’”

Ruta 4:17: “Susjede mu dadoše ime kad rekoše: ‘Rodi se Noemi sin!’ i prozvaše ga Obed. On je otac Davidova oca Jišaja.”

Kratak sažetak: Priča Knjige o Ruti počinje u neznabožačkoj zemlji Moab, području sjeveroistočno od Mrtvog mora, ali se onda premješta u Betlehem. Ovaj tačni izvještaj opisuje događaje u sumornom periodu padova i pobunjeništva Izraelaca, nazvanom period Sudija. Glad je natjerala Elimeleka i njegovu ženu Noemi da odu iz svog doma u Izraelu i upute se ka zemlji Moab. Elimelek umire i Noemi je ostavljena sama sa svoja dva sina, koji su se ubrzo oženili dvjema moapskim djevojkama, Orpom i Rutom. Kasnije umiru i oba sina, i Noemi ostaje sa snahama u stranoj zemlji. Orpa se vrati svojim roditeljima, ali Ruta odluči da ostane sa Noemi na putu ka Betlehemu. Ova priča o ljubavi i odanosti završava Rutinim brakom sa bogatim čovjekom po imenu Boaz, sa kojim dobija sina Obeda, a koji je deda kralja Davida i Isusov predak. Poslušnost je dovela Rutu do privilegije učešća u Kristovom rodoslovlju.

Indikacija: Glavna tema Knjige o Ruti je rođak-otkupitelj. Boaz, Rutin rođak sa muževljeve strane, djelovao je po svojoj dužnosti prema Mojsijevom zakonu, koji nalaže da se osiromašeni rođak otkupi od svojih okolnosti (Levitski zakonik 25:47-49). Ovo isto je učinio Krist, koji je otkupio nas, duhovno osiromašene, od ropstva grijehu. Naš nebeski Otac je poslao svog jedinog Sina na križ, da bismo mi mogli postati djeca Božija i Kristova braća i sestre. Time što je postao naš Otkupitelj, nas je učinio svojim srodnicima.

Praktična primjena: U Knjizi o Ruti se jasno vidi suverenost našeg velikog Boga. On je vodio svaki njen korak kako bi postala Njegovo dijete i ispunila Njegov plan da postane predak Isusa Krista (Matej 1:5). Na isti način mi imamo sigurnost da Bog ima plan za svakog od nas. Baš kao što su mu Noemi i Ruta vjerovale da će se pobrinuti za njih, tako bi trebalo i mi.

Vidimo Rutu kao primjer vrsne žene iz Izreka 31. Uz to što je bila posvećena svojoj porodici (Ruta 1:15-18; Izreke 31:10-12) i vjerno ovisila o Bogu (Ruta 2:12; Izreke 31:30), ona je bila i žena pobožnog govora. Njene riječi upućene Noemi i Boazu su bile pune ljubavi, ljubazne i sa poštovanjem. Vrsna žena iz Izreka 31 “svoja usta otvara mudro, i na jeziku joj je blagi nauk” (26. stih). Možemo tražiti nadaleko i naširoko da bismo našli današnju ženu koja bi mogla da posluži kao primjer kakav je bila Ruta.
EnglishVrati se na Sažetak Stari zavjet

Vrati se na bosansku stranu

Knjiga o Ruti
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries