Knjiga Psalama


Autor: Kratki uvod koji nalazimo na početku svakog Psalma navodi Davida kao autora u njih 73. Njegova osobnost i identitet su jasan pečat na mnogima od ovih Psalama. Iako je jasno da je David napisao mnoge pojedinačne Psalme, on definitivno nije autor cijele zbirke. Dva od njih (72. i 127.) je napisao Salomon, njegov sin i nasljednik. Psalam 90 predstavlja molitvu koju je molio Mojsije. Grupa od 12 Psalama (50. i 73.—83.) se pripisuje Asafu. Korahovi sinovi su su napisali 11 od njih (42., 44.-49., 84.-85.,87.-88.). Psalam 88 pripada Hemanu, dok je 89. Etana Ezrahite. Osim Salomona i Mojsija, svi ovi autori (pored Davida) su bili svećenici ili Leviti koji su bili odgovorni za muziku slavljenja u svetištu tokom Davidove vladavine. Pedeset Psalama ne navode određenu osobu kao autora.

Datum pisanja: Pažljivo razmatranje pitanja autorstva, kao i glavne teme samih Psalama, otkriva da oni obuhvataju period od nekoliko vijekova. Najstariji Psalam u zbirci je vjerovatno Mojsijeva molitva (90.), odraz ljudske slabosti u poređenju sa Božijom vječnošću. Posljednji Psalam je vjerovatno 137., tužaljka koja je očito napisana u danima kada su Jevreji bili u ropstvu Babilona, između 586. i 538 p.n.e.

Jasno je da je 150 pojedinačnih Psalama napisano od strane nekoliko različitih ljudi, u periodu od hiljade godina u izraelskoj historiji. Mora da ih je neki nepoznati urednik skupio i uvezao u današnju formu, kratko nakon ropstva koje se završilo oko 537. p.n.e.

Svrha pisanja: Knjiga Psalama je najduža knjiga u Bibliji, sa 150 pojedinačnih Psalama. Ona je također i najraznovrsnija, pošto se Psalmi bave temama kao što je Bog i Njegova tvorevina, rat, slavljenje, mudrost, grijeh i zlo, sud, pravda i dolazak Mesije.

Ključni stihovi: Psalam 19:2: “Nebesa pripovijedaju Božju slavu, djelo njegovih ruku navješćuje nebeski svod.”

Psalam 22:17-19: “Opkoljuje me hajka pasa, okružuje me rulja zlikovaca. Probodoše mi ruke i noge, mogu izbrojiti sve svoje kosti. Naslađuju se gledajući me. Među sobom dijele moje haljine i za moju odjeću bacaju ždrijeb.”

Psalam 23:1: “Gospod je moj pastir, ništa mi ne nedostaje.”

Psalam 29:1-2: “Dajte Gospodu, sinovi Božji, dajte Gospodu čast i moć! Dajte Gospodu slavu njegova imena! Poklonite se Gospodu u krasoti svetosti!”

Psalam 51:12: “Stvori mi, Bože, srce čisto i postojan duh obnovi u meni!”

Psalam 119:1-2: “Blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hode po zakonu Gospodnjem! Blaženi oni koji čuvaju zapovijedi njegove, koji ga traže svim srcem.”

Kratak sažetak: Knjiga Psalama je zbirka molitvi, pjesama i himni koje drže oči onog koji slavi na Bogu, u slavljenju i obožavanju. Dijelovi ove knjige su korišteni kao himne na službama slavljenja u drevnom Izraelu. Muzičko nasljedstvo Psalama se vidi u samom naslovu ove knjige. Ono dolazi od grčke riječi koja znači “pjesma koja se pjeva uz pratnju muzičkog instrumenta.”

Indikacije: Tema koja se stalno ponavlja u Psalmima je Božije pripremanje dolaska Spasitelja za Njegov narod. U mnogim od njih vidimo proročke slike Mesije. Psalam 2:1-12 oslikava Njegov trijumf i kraljevstvo. Psalam 16:8-11 nagovješćuje Njegovu smrt i uskrsnuće. Psalam 22 nam pokazuje Spasitelja koji trpi patnju na križu i predstavlja detaljno proroštvo raspeća, što se sve ispunilo u potpunosti. Slava Mesije i Njegove nevjeste su izloženi u Psalmu 45:7-8, dok Psalam 72:6-17, 89:4-38, 110:1-7 i 132:12-18 prikazuju slavu i sveobuhvatnost Njegove vladavine.

Praktična primjena: Jedno od rezultata ispunjenosti Duhom ili Riječju Kristovom je pjevanje. Psalmi su “knjiga pjesama” rane crkve koja odražava novu istinu u Kristu.

Bog je isti Gospod u svim Psalmima. Ali mu mi odgovaramo na različite načine, prema određenim okolnostima u svom životu. Kako veličanstvenog Boga mi slavimo, kaže psalmista, onog koji je uzvišen i uzdignut iznad našeg ljudskog iskustva, ali također i onog koji je dovoljno blizu da dotakne i koji hoda uz nas duž životnog puta.

Možemo donijeti sva svoja osjećanja Bogu – bez obzira kako negativna ili žalosna – i možemo se odmarati sigurni da će nas On čuti i razumjeti. Psalmist nas uči da je najdublja molitva vapaj za pomoć kad se nađemo skrhani životnim problemima.
English


Vrati se na Sažetak Stari zavjetKnjiga Psalama