Knjiga proroka Miheja


Autor: Pisac Knjige proroka Miheja je prorok Mihej (Mihej 1:1).

Datum pisanja: Knjiga proroka Miheja je najvjerovatnije napisana između 735. i 700.g. p.n.e.

Svrha pisanja: Poruka ove knjige je složena mješavina suda i nade. Sa jedne strane, proroštva najavljuju sud nad Izraelom, radi društvene opačine, iskvarenog vođstva i idolopoklonstva. Ovaj sud treba da doživi svoj vrhunac u razaranju Samarije i Jerusalima. Sa druge strane, ova knjiga proklamuje ne samo obnovljenje nacije, nego transformaciju i uzdizanje Izraela i Jerusalima. Kakogod, ove poruke nade i prokletstva nisu neophodno kontradiktorne jedna drugoj, pošto obnovljenje i transformacija dolaze nakon suda.

Ključni stihovi: Mihej 1:2: “Čujte, sva plemena! Slušaj, zemljo i što prebiva u njoj! Svemogući Gospodin podiže se na vas s tužbom, Svemogući iz svoga svetoga dvora.”

Mihej 5:1: “A ti, Betleheme Efrato, najmanji među Judinim krajevima, iz tebe će mi izići onaj koji će biti vladar u Izraelu. Njegov je početak iz davne davnine, iz dana vječnosti.”

Mihej 6:8: “Reklo ti se, čovječe, što je dobro, što Gospodin ište od tebe: Samo da činiš što je pravo, da ljubiš, da u poniznosti hodiš sa svojim Bogom.”

Mihej 7:18-19: “Tko je Bog kao ti, koji oprašta grijehe i ostatku svoje baštine otpušta opačine, koji ne zadržava dovijeka svojega gnjeva, nego ima radost na milosti? On će nam se opet smilovati, pogazit će naše opačine i baciti u morsku dubinu sve naše grijehe.”

Kratak sažetak: Prorok osuđuje vladare, sveštenike i proroke Izraela, koji iskorištavaju narod i vode ga u pogrešnom pravcu. Njihova djela su ta radi kojih će Jerusalim biti uništen. Mihej proklamuje oslobođenje naroda koji će otići iz Jerusalima u Babilon i zaključuje pozivanjem Jerusalima da zatim uništi nacije koje su se okupile protiv njega. Savršeni vladar će doći iz Betlehema, da odbrani narod, i prorok objavljuje pobjedu Jakovljevog ostatka i predviđa dan kada će Jahve pročistiti narod od idolopoklonstva i oslanjanja na vojnu silu. Prorok iznosi snažan i kratak sažetak Jahvinog zahtjeva za pravdom i lojalnošću i najavljuje sud nad onim koji su išli za Omrijem i Ahabom. Knjiga završava proročkom službom koja sadrži elemente tužaljke. Izrael priznaje svoj grijeh i obezbjeđuje mu se oslobođenje kroz Jahvina sila djela.

Indikacije: Mihej 5:1 je mesijansko proroštvo koje su citirali mudraci koji su tražili kralja rođenog u Betlehemu (Matej 2:6). Pošto su ovi kraljevi sa Istoka bili upoznati sa hebrejskim Pismom, znali su da će iz malenog betlehemskog sela doći Princ mira, Svjetlo svijeta. Mihejeva poruka o grijehu, pokajanju i obnovljenju se krajnje ispunjava u Isusu Kristu, koji je žrtva pomirnica za naše grijehe (Rimljanima 3:24-25) i jedini put do Boga (Ivan 14:6).

Praktična primjena: Bog daje upozorenja kako mi ne bismo morali da podnosimo Njegov gnjev. Sud će sigurno doći ako se ne obaziremo na Božija upozorenja i ako odbijemo Njegov dar žrtve za grijeh u Njegovom Sinu. Bog će disciplinovati one koji vjeruju u Krista – ne iz mržnje, već zato što nas voli. On zna da je grijeh razarajući a za nas želi da budemo ispunjeni u potpunosti. Ova punina, koja je obećanje obnovljenja, čeka one koji mu ostanu poslušni.
English


Vrati se na Sažetak Stari zavjet



Knjiga proroka Miheja

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa Bogom



Primite oproštaj od Boga