settings icon
share icon

Knjiga proroka Malahije

Autor: Malahija 1:1 navodi proroka Malahiju kao svog pisca.

Datum pisanja: Knjiga proroka Malahije je napisana između 440.g. p.n.e. i 400.g. p.n.e.

Svrha pisanja: Knjiga proroka Malahije je proročanstvo: Riječ Gospodnja Izraelu kroz Malahiju (1:1). Ovo je Božije upozorenje kroz proroka ljudima da mu se vrate. Kako zadnja knjiga Starog zavjeta završava, izricanje Božije pravde i obećanja Njegovog obnovljenja kroz dolazećeg Mesiju odzvanja u ušima Izraelaca. Slijedi četiri stotine godina tišine, koja završava sličnom porukom Božijeg sljedećeg proroka, Ivana Krstitelja, koji izjavljuje: “Obratite se jer je blizu kraljevstvo nebesko” (Matej 3:2).

Ključni stihovi: Malahija 1:6: “Sin poštuje svog oca i sluga gospodara. Ako sam ja otac, gdje je moja čast? Ako sam gospodar, gdje je strah od mene?, veli Gospodin nad vojskama vama, svećenici, koji sramotite moje ime.”

Malahija 3:6-7: “‘Jer ja, Gospodin, nisam se promijenio, i vi niste prestali biti Jakovljevi sinovi. Od dana svojih otaca vi ste odstupili od mojih uredaba i niste ih više držali. Vratite se k meni i ja ću se vratiti k vama!’, veli Gospodin nad vojskama.”

Kratak pregled: Malahija zapisuje riječi Gospodnje Božijem izabranom narodu koji je zastranio, posebno svećenicima koji su se okrenuli od Njega. Oni nisu sa ozbiljnošću prinosili žrtve Bogu kako je trebalo. Žrtvovali su životinje sa nedostacima iako je Zakon zahtijevao one bez mane (Ponovljeni zakon 15:21). Ljudi Jude su se ophodili sa ženama svoje mladosti podmuklo i pitali se zašto Bog ne prima njihove žrtve. Također, narod nije davao desetak kako je trebalo (Levitski zakonik 27:30, 32). Ali uprkos njihovom grijehu i okretanju od Boga, Malahija ponovo govori o Božijoj ljubavi za Njegov narod (Malahija 1:1-5) i Njegovom obećanju o dolazećem Glasniku (Malahija 2:17–3:5).

Indikacije: Malahija 3:1-6 je proroštvo vezano za Ivana Krstitelja. On je bio glasnik Gospodnji poslan da pripremi put (Matej 11:10) za Mesiju, Isusa Krista. Ivan je propovijedao pokajanje i krštenje u ime Gospodnje, time pripremajući put za Isusov prvi dolazak. Ali Glasnik koji dolazi “iznenada u svoj hram” je Krist sam, pri svom drugom dolasku, kada dođe u sili i moći (Matej 24). U to vrijeme, On će “očistiti Levijeve sinove” (3. stih), što znači da će i onima koji služe za primjer Mojsijevog Zakona biti potrebno očišćenje kroz krv Spasitelja. Samo će tada moći da prinesu “plodove pravednosti” jer će to biti Kristova pravednost stavljena u njih putem vjere (2. Korinćanima 5:21).

Praktična primjena: Bogu nije ugodno kada ne poslušamo Njegove zapovijedi. On će vratiti onima koji ga zanemaruju. Kako Bog mrzi razvod (2:16), On uzima zavjet braka ozbiljno i ne želi da se on raskine. Mi bi trebalo da ostanemo vjerni supružniku svoje mladosti čitav život. Bog vidi naša srca, tako da On zna šta su naše namjere; ništa ne može da bude sakriveno od Njega. On će se vratiti i On će biti sudac. Ali ako se mi vratimo Njemu, On će se vratiti k nama (Malahija 3:6).
EnglishVrati se na Sažetak Stari zavjet

Vrati se na bosansku stranu

Knjiga proroka Malahije
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries