settings icon
share icon

Knjiga proroka Jeremije

Autor: Jeremija 1:1 navodi proroka Jeremiju kao autora ove knjige.

Datum pisanja: Knjiga proroka Jeremije je napisana između 630. i 580.g. p.n.e.

Svrha pisanja: Knjiga proroka Jeremije bilježi posljednja proroštva Judi, upozoravajući na dolazeće razaranje ako se narod ne pokaje. Jeremija poziva naciju da se vrati Bogu. U isto vrijeme on prepoznaje neophodnost razaranja Jude radi nepokajanog idolopoklonstva i nemorala.

Ključni stihovi: Jeremija 1:5: “Prije nego te satkah u majčinu krilu, ja sam te izabrao. Prije nego si izašao iz majčina krila, posvetio sam te, postavio sam te za proroka narodima.”

Jeremija 17:9: “Lukavo je srce više nego išta podmuklo. Tko da ga shvati?”

Jeremija 29:10-11: “Ovako još veli Gospodin: Istom kad prođe punih sedamdeset godina, pohodit ću vas i izvršit ću na vama riječ spasenja, i vratit ću vas na ovo mjesto. Jer ja znam koje misli nosim za vas, govori Gospodin. Odluke su na spasenje, a ne na nesreću, da vam dam budućnost punu nade.”

Jeremija 52:12-13: “Desetoga dana petoga mjeseca, tj. u devetnaestoj godini kraljevanja Nabukodonozora, babilonskoga kralja, dođe u Jeruzalem Nebuzaradan, zapovjenik tjelesne straže, koji je bio u osobnoj službi babilonskoga kralja, i spali Gospodnji Hram, kraljevsku palaču i sve kuće u Jeruzalemu. Sve znamenitije zgrade dade spaliti.”

Kratak sažetak: Knjiga proroka Jeremije je prvenstveno poruka osude na Judu radi obijesnog idolopoklonstva (Jeremija 7:30-34; 16:10-13; 22:9; 32:29; 44:2-3). Nakon smrti kralja Jošije, posljednjeg pravednog kralja, narod Jude je skoro potpuno napustio Boga i Njegove zapovijedi. Jeremija poredi Judu sa prostitutkom (Jeremija 2:20; 3:1-3). Bog je obećao da će najstrožije osuditi idolopoklonstvo (Levitski zakonik 26:31-33; Ponovljeni zakon 28:49-68) i Jeremija je upozoravao Judu da je Njegov sud blizu. Bog je u nekoliko navrata spasio Judu od razaranja, ali je Njegova milost bila pri kraju. Jeremija bilježi pobjedu kralja Nabukodonozora nad Judom i pokoravanje naroda. (Jeremija 24:1). Nakon što se buntovništvo nastavilo, Bog vraća Nabukodonozora i babilonsku vojsku nazad da unište i opustoše Judu i Jerusalim (52. poglavlje Jeremije). Čak i pored ove najoštrije osude, Bog obećava obnovu Jude i povratak u zemlju koju im je On dao (Jeremija 29:10).

Indikacije: Jeremija 23:5-6 predstavlja proroštvo dolazećeg Mesije, Isusa Krista. Prorok ga opisuje kao izdanak iz Davidovog doma (5. stih; Matej 1), Kralja koji će vladati u mudrosti i pravednosti (5. stih; Otkrivenje 11:15). Krist je onaj kojeg će u konačnici Izrael prepoznati kao istinitog Mesiju koji će donijeti spasenje svojim izabranim (6. stih; Rimljani 11:26).

Praktična primjena: Prorok Jeremija je imao najtežu poruku koju je trebalo da iznese. On je volio Judu, ali je još više volio Boga. Koliko god da mu je bilo bolno da prenese dosljednu poruku suda svom sopstvenom narodu, Jeremija je bio poslušan onome što mu je Bog rekao da radi i kaže. Nadao se milosti i molio Boga za nju, za Judu, ali je također vjerovao da je Bog dobar, ispravan i pravedan. Mi također treba da poslušamo Boga, čak i kad je to teško, da prepoznamo Božiju volju kao ono što je važnije od naših sopstvenih želja, i da vjerujemo da će On, u svojoj bezmjernoj milosti i savršenom planu, učiniti ono što je najbolje za Njegovu djecu (Rimljanima 8:28).
EnglishVrati se na Sažetak Stari zavjet

Vrati se na bosansku stranu

Knjiga proroka Jeremije
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries