settings icon
share icon

Knjiga proroka Izaije

Autor: Izaija 1:1 navodi kao autora knjige proroka Izaiju.

Datum pisanja: Knjiga proroka Izaije je napisana između 701.g. p.n.e. i 681.g. p.n.e.

Svrha pisanja: Prorok Izaija je bio prvenstveno pozvan da prorokuje Judinom kraljevstvu. Juda je prolazila kroz vrijeme obnove i vrijeme buntovništva. Asirija i Egipat su joj prijetili uništenjem, ali je bila pošteđena radi Božije milosti. Izaija je proklamovao poruku pokajanja od grijeha i nade u očekivanje Božijeg oslobođenja u budućnosti.

Ključni stihovi: Izaija 6:8: “I začuh glas Svemogućega koji reče: ‘Koga da pošaljem? Tko će ići po mojemu nalogu?’ Ja odgovorih: ‘Evo mene, pošalji me!?’”

Izaija 7:14: “Zato će vam sam Svemogući dati znak: Eto, djevica će začeti i roditi sina i nadjenuti mu ime Emanuel.”

Izaija 9:5: “Jer nam se rodi dijete, sin nam se dade. Vlast počiva na njegovim plećima. ‘Čudo od savjetnika’ glasi njegovo ime, ‘Jaki Bog’, ‘Otac vječni’, ‘Knez mira’.”

Izaija 14:12-13: “Kako pade s neba, sjajna zvijezdo Danice! Kako si razmrskan na zemlji, pobjeditelju naroda! Mislio si u sebi: Penjem se na nebo, iznad Božjih zvijezda podižem svoje prijestolje; na gori skupštine bogova naseljavam se na krajnjem sjeveru.”

Izaija 53:5-6; “Ali je on bio ranjen za naše grijehe, izbijen za naše opačine. Za naše spasenje bila je kazna na njemu. Njegovim modricama mi smo se iscijelili. Svi smo mi kao ovce lutali naokolo. Svaki je išao svojim vlastitim putem. A Gospodin je stavio na nj grijehe svih nas.”

Izaija 65:25: “‘Vuk i janje zajedno će pasti, i lav će jesti slamu kao govedo, i zmija će se hraniti prahom. Neće zlo činiti, neće nikome nauditi na svoj mojoj svetoj gori’, veli Gospodin.”

Kratak sažetak: Knjiga proroka Izaije otkriva Božiji sud i spasenje. Bog je “svet, svet, svet” (Izaija 6:3) i stoga ne može dozvoliti da grijeh prođe nekažnjeno (Izaija 1:2; 2:11-20; 5:30; 34:1-2; 42:25). Izaija oslikava Božiji dolazeći sud kao “oganj koji proždire” (Izaija 1:31; 30:33).

U isto vrijeme, Izaija shvata da je Bog Bog milosti, ljubavi i saosjećanja (Izaija 5:25; 11:16; 14:1-2; 32:2; 40:3; 41:14-16). Izraelska nacija (i Juda i Izrael) je slijepa i gluva na Njegove zapovijedi (Izaija 6:9-10; 42:7). Juda se poredi sa vinogradom koji bi trebalo da bude i biće izgažen (Izaija 5:1-7). Samo radi svoje milosti i obećanja Izraelu, Bog neće dozvoliti da Izrael i Juda budu potpuno uništeni. On će donijeti obnovljenje, oproštenje i iscjeljenje (43:2; 43:16-19; 52:10-12).

Više nego bilo koja druga knjiga Starog zavjeta, Izaija se fokusira na spasenje koje će doći kroz Mesiju. On će jednog dana vladati u pravdi i pravednosti (Izaija 9:7; 32:1). Vladavina Mesije će Izraelu donijeti mir i sigurnost (Izaija 11:6-9). Kroz Njega, Izrael će biti svjetlo svim narodima (Izaija 42:6; 55:4-5). Mesijino kraljevstvo na zemlji (Izaija, poglavlja 65-66) je cilj na koji upućuje cijela Izaijina knjiga. Tokom Njegove vladavine će Božija pravednost biti potpuno otkrivena svijetu.

U naizgled paradoksu, Knjiga proroka Izaije također predstavlja Mesiju kao onog koji će stradati. 53. poglavlje živo opisuje Njegovu patnju radi naših grijeha. Kroz Njegove rane dolazi iscjeljenje. Kroz Njegovo trpljenje su naši grijesi odnijeti. Ova prividna kontradikcija je riješena u osobi Isusa Krista. Pri svom prvom dolasku, Isus je bio sluga koji strada, iz Izaije 53. Kad drugi put dođe, pojaviće se kao Kralj koji je pobijedio i koji vlada, Princ mira (Izaija 9:6).

Indikacije: Kako je gore navedeno, 53. poglavlje opisuje dolazećeg Mesiju i patnju koju će on pretrpiti kako bi platio za naše grijehe. U svojoj suverenosti, Bog je uredio svaki detalj raspeća, kako bi ispunio svako proroštvo iz ovog poglavlja, kao i ostala mesijanska proroštva u Starom zavjetu. Slikovitost ovog poglavlja je dirljiva i proročka i sadrži potpunu sliku Evanđelja. Isus je bio prezren i odbačen (3. stih; Luka 13:34; Ivan 1:10-11), pogođen od Boga (4. stih; Matej 27:46) i proboden za naša bezakonja (5. stih; Ivan 19:34; 1. Petrova 2:24). Svojim trpljenjem je platio kaznu koju smo mi zaslužili i postao je za nas krajnja i savršena žrtva (5. stih; Hebrejima 10:10). Iako je bio bezgrešan, Bog je na Njega stavio naš grijeh, a mi smo postali Božija pravednost u Njemu (2. Korinćanima 5:21).

Praktična primjena: Izaijina knjiga nam predstavlja našeg Spasitelja do neporecivih detalja. On je jedini put do neba, jedini način da se zadobije Božija milost, jedini Put, jedina Istina i jedini Život (Ivan 14:6; Djela 4:12). Znajući cijenu koju je Krist platio za nas, kako možemo negirati ili odbaciti “toliko spasenje”? (Hebrejima 2:3). Mi imamo samo nekoliko kratkih godina na zemlji da dođemo Kristu i prigrlimo to spasenje koje nam On nudi. Ne postoji druga šansa nakon smrti, a vječnost u paklu je veoma dug period.

Da li znate ljude koji tvrde da vjeruju u Krista a koji su dvolični, koji su licemjeri? To je vjerovatno najbolji sažetak toga kako Izaija vidi izraelski narod. Izrael je izgledao pravedno, ali je to bila fasada. U svojoj knjizi prorok Izaija ga izaziva da posluša Boga svim svojim srcem, ne samo spolja. Njegova želja je bila da oni koji čuju i čitaju njegove riječi budu presvjedočeni da se obrate od opačine i okrenu Bogu radi oproštenja i iscjeljenja.
EnglishVrati se na Sažetak Stari zavjet

Vrati se na bosansku stranu

Knjiga proroka Izaije
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries