settings icon
share icon

Knjiga proroka Hošee

Autor: Hošea 1:1 navodi proroka Hošeu kao pisca ove knjige. Ovo je njegov lični zapis proročke poruke koju je imao za Božiju djecu i za svijet. Hošea je jedini izraelski prorok koji je ostavio neko pisano proroštvo koje je zapisano tokom zadnjih godina njegovog života.

Datum pisanja: Hošea, Beerijev sin, prorokovao je poduže vrijeme, od 785.g. do 725.g. p.n.e. Knjiga proroka Hošee je najvjerovatnije napisana između 755.g. i 725.g. p.n.e.

Svrha pisanja: Hošea je napisao ovu knjigu kako bi podsjetio Izraelce – i nas – da je naš Bog Bog ljubavi, čija je odanost prema Njegovom narodu saveza nepokolebljiva. Uprkos Izraelovom upornom okretanju lažnim bogovima, Božija postojana ljubav je oslikana u prikazu muža koji dugo trpi u odnosu sa nevjernom ženom. Hošeina poruka je također jedno od upozorenja onima koji okreću leđa toj Božijoj ljubavi. Kroz simbolično predstavljanje braka Hošee i Gomer, prikazana je Božija ljubav prema idolopokloničkom narodu Izraela, u jednoj bogatoj metafori o temi grijeha, suda i opraštajuće ljubavi.

Ključni stihovi: Hošea 1:2: “Prvi Gospodnji govor Hošei. Gospodin reče Hošei: ‘Idi, uzmi ženu koja je bludnica, rodi bludničku djecu! Jer je i zemlja nevjerna Gospodinu!’”

Hošea 2:25: “Tada ću ga zasijati u zemlji i udijelit ću milost Nemiloj i reći ću Ne-mojem-narodu: Ti si moj narod. I on će reći: Bože moj!”

Hošea 6:6: “Jer meni se sviđa pobožnost a ne žrtve klanice, Božja spoznaja mi se sviđa više nego žrtve paljenice.”

Hošea 14:2-4: “Uzmite sa sobom riječi pokajanja! Obratite se Gospodinu i recite mu: ‘Oduzmi svu krivnju i umilostivi se! I mi ćemo ti žrtvovati hvalospjev svojih usana. Naš pomoćnik neće biti Asur! Na konjima nećemo više jahati i nećemo više govoriti djelu svojih ruku, Bože naš, jer u tebi nalazi sirota milosrđe.’ ‘Od njihova otpada iscijelit ću ih i srdačno ih ljubiti jer se moj gnjev odvratio od njih.’”

Kratak sažetak: Hošeina knjiga se može podijeliti u dva dijela: (1) Hošea 1:1-3:5 je opis preljubničke žene i vjernog muža, simbolika Izraela nevjernog Bogu, kroz idolopoklonstvo a (2) Hošea 4:1-14:10 sadrži osudu Izraela, posebno Samarije, za obožavanje idola, i njeno konačno obnovljenje.

Prvi dio knjige sadrži tri različite poeme koje ilustruju okretanje Božije djece idolopoklonstvu s vremena na vrijeme. Bog zapovijeda Hošei da oženi Gomer, ali nakon što mu je rodila troje djece, odlazi od njega svojim ljubavnicima. Simbolično akcentovanje se može vidjeti jasno u prvom poglavlju kada Hošea poredi djela Izraela sa okretanjem od bračnog ka životu prostitutke. Drugi dio sadrži Hošeinu osudu Izraelaca, nakon čega dolazi obećanje milosti Božije.

Knjiga proroka Hošee je proročki zapis o Božijoj neprestanoj ljubavi prema Njegovoj djeci. Od početka vremena je Božije nezahvalno i nedostojno stvorenje primalo Njegovu ljubav, milost i milosrđe dok i dalje nije bilo sposobno da se uzdrži od svoje poročnosti.

Zadnji dio Hošee pokazuje kako Božija ljubav još jednom obnavlja Njegovu djecu kada On zaboravlja njihova zlodjela nakon što mu se oni vrate pokajanog srca. Hošeina proročka poruka predskazuje dolazak izraelskog Mesije 700 godina unaprijed. Ovaj prorok je često citiran u Novom zavjetu.

Indikacije: Hošea 2:25 je predivna proročka poruka od Boga u kojoj uključuje neznabošce (nejevreje) kao svoju djecu, kako je zapisano i u Rimljanima 9:25 i u 1. Petrovoj 2:10. Neznabošci nisu bili “Božiji narod” u početku, ali je kroz svoju milost i ljubav On providio Isusa Krista, tako da smo po vjeri u Njega pricijepljeni na stablo Njegovog naroda (Rimljanima 11:11-18). Ovo je veličanstvena istina o Crkvi, onoj koja se naziva “tajnom”, jer su se prije Krista Božijim narodom smatrali samo Jevreji. Kada je On došao, oni su bili privremeno zaslijepljeni, sve dok “ne uđu neznabošci u punom broju” (Rimljanima 11:25).

Praktična primjena: Knjiga proroka Hošee nas uvjerava u Božiju bezuslovnu ljubav prema Njegovom narodu. Ali, tu je također i slika toga kako je Bog obeščašćen i razljućen djelima svoje djece. Kako se može jedno dijete kome je dato obilje ljubavi, milosti i milosrđa ophoditi prema Ocu sa toliko nepoštovanja? Ipak, mi vijekovima radimo upravo to. Dok razmišljamo o tome kako su Izraelci okrenuli svoja leđa Bogu, treba da pogledamo ne dalje od ogledala ispred sebe, da vidimo odraz tih istih Izraelaca.

Samo ćemo prisjećanjem na ono koliko je Bog učinio za svakog od nas biti u mogućnosti da izbjegnemo odbijanje Onog koji nam može dati vječni život u slavi, umjesto pakla koji zaslužujemo. Od suštinske je važnosti da naučimo da poštujemo svog Stvoritelja. Hošea nam je pokazao da kada napravimo grešku, ako nam je srce ožalošćeno i ako znamo za obećanje pokajanja, onda će nam Bog ponovo pokazati svoju neprekidnu ljubav (1. Ivanova 1:9).
EnglishVrati se na Sažetak Stari zavjet

Vrati se na bosansku stranu

Knjiga proroka Hošee
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries