settings icon
share icon

Knjiga Brojeva

Autor: Autor Knjige Brojeva je Mojsije.

Datum pisanja: Knjiga Brojeva je napisana između 1440. i 1400. g. pne.

Svrha pisanja: Poruka Knjige Brojeva je i svevremenska. Ona podsjeća vjernike na duhovni rat u koji su uključeni, jer su Brojevi knjiga služenja i hoda Božijeg naroda. Ona u osnovi premošćuje prostor između vremena kad su Izraelci primili Zakon (Izlazak i Levitski zakonik) i njihove pripreme da uđu u Obećanu zemlju (Ponovljeni zakon i Jošua).

Ključni stihovi: Brojevi 6:24-26: “Neka te blagoslovi i neka te čuva Gospodin! Neka da Gospodin da njegovo lice sja nad tobom, i neka ti bude milostiv! Neka obrati Gospodin svoje lice k tebi i neka ti udijeli mir!”

Brojevi 12:6-8: “Kada je među vama prorok, onda se objavljujem ja, Gospodin, njemu u viđenju i govorim s njim u snu. A tako ne biva s mojim slugom Mojsijem. On je povjerenik u vodstvu cijele moje kuće. S njim izravno govorim. On smije gledati otkrivenu Gospodnju spodobu i pojavu. Zašto se dakle ne pobojaste prekoriti mog slugu Mojsija?”

Brojevi 14:30-34: “Nikada nećete ući u zemlju koju vam obećah pod zakletvom za postojbinu, osim Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova. A sitnu vašu djecu, za koju rekoste da će drugima postati roblje, njih ću uvesti. Oni će se obradovati zemlji koju vi pogrdiste. A vaša mrtva tjelesa raspast će se ovdje u pustinji. Četrdeset godina vaši će se sinovi kao pastiri povlačiti u pustinji i tako će činiti pokoru za vaše otpadništvo, dok se vaša tjelesa posve ne zatru u pustinji! Po broju četrdest dana, za koje uhodiste zemlju, jedan dan za jednu godinu uračunat, morat ćete četrdeset godina činiti pokoru za svoje krivnje. Morat ćete osjetiti što znači kad ja uskratim svoju milost.”

Kratak sažetak: Većina događaja u Knjizi Brojeva se odvija u pustinji, prvenstveno između druge i četrdesete godine lutanja Izraelaca. Prvih 25 poglavlja knjige bilježi iskustva prve generacije Izraela u pustinji, dok ostatak knjige opisuje iskustva druge generacije. Tema poslušnosti i buntovništva nakon kojeg dolazi pokajanje i blagoslov se provlači kroz cijelu sknjigu, kao i kroz cijeli Stari zavjet.

Tema Božije svetosti iz Levitskog zakonika se nastavlja u Knjizi Brojeva, koja otkriva Božija uputstva i pripremu Njegovog naroda da uđe u Obećanu zemlju Kanaan. Važnost Knjige Brojeva se vidi po tome što se Novi zavjet mnogo puta poziva na nju. Duh Sveti posebno ukazuje na Brojeve 1 u 1. Korinćanima 10:1-12. Riječi “to se sve u slici događalo njima, a napisano je za opomenu nama” se odnose na grijeh Izraelaca i Božije nezadovoljstvo njima.

U Rimljanima 11:22 Pavle govori o “Božijoj dobroti i strogosti”. To je, u suštini, poruka Brojeva. Božija strogost se vidi u smrti buntovne generacije u pustinji, onima koji nikad nisu ušli u Obećanu zemlju. Njegova dobrota je ispoljena u novoj generaciji. Bog je štitio ovaj narod, sačuvao ih i obezbijedio sve što im je bilo potrebno, sve dok nisu zaposjeli zemlju. To nas podsjeća na pravednost i ljubav Božiju, koje su uvijek u suverenoj harmoniji.

Indikacije: Božiji zahtjev za svetošću Njegovog naroda je potpuno i konačno zadovoljen u Isusu Kristu, koji je došao da ispuni zakon umjesto nas (Matej 5:17). Cijelu knjigu prožima koncept obećanog Mesije. Priča u 19 poglavlju o žrtvovanju crvene junice “bez pogreške, koja nema rane” je slika Krista, Janjeta Božijeg, bez mrlje i mane, koje je bilo žrtvovano za naše grijehe. Slika bronzane zmije koja je podignuta na stub kako bi se narod iscijelio (21. poglavlje) također je preslika uzdignutog Krista, na križu, ili u službi Riječi, da ko god pogleda na Njega sa vjerom može imati duhovno iscjeljenje.

U 24. poglavlju Bileamovo četvrto proroštvo govori o zvijezdi i žezlu koji će izaći iz Jakova. Ovdje je proroštvo o Kristu koji je nazvan “sjajnom zvijezdom Danicom” u Otkrivenju 22:16 radi Njegove slave, sjaja, veličanstva i svjetla koje dolazi od Njega. On se također može nazvati i žezlom, tj. nositeljem žezla, radi svoje kraljevske prirode. On ne samo da ima ime kralja, nego ima i kraljevstvo, nad kojim vlada žezlom milosti, ljubavi i pravednosti.

Praktična primjena: Glavna teološka tema, razvijena u Novom zavjetu iz Knjige Brojeva je da grijeh i nevjera, posebno buntovništvo, žanju Božiji sud. Prva Korinćanima naglašava – a Hebrejima 3:7-4:13 jasno ukazuje – da su ovi događaji napisani kao primjeri vjernicima, koje oni treba da imaju na umu i izbjegavaju. Mi ne treba da “žudimo za zlima” (6. st.), da griješimo bludno (8. st.), niti da kušamo Gospoda (9. st.), kao ni da mrmljamo ili se žalimo (10. st.).

Baš kao što su Izraelci lutali po pustinji 40 godina radi svog buntovništva, tako i nama nekad Bog dozvoli da odlutamo od Njega i iskusimo usamljenost i nedostatak blagoslova, kada se bunimo protiv Njega. Ali On je vjeran i pravedan, i baš kao što je obnovio Izraelce i vratio ih na pravo mjesto u svom srcu, On će uvijek obnoviti Kršćane i dovesti ih do mjesta blagoslova i intimnog zajedništva s Njim, ako se pokajemo i vratimo Njemu (1. Ivanova 1:9).
EnglishVrati se na Sažetak Stari zavjet

Vrati se na bosansku stranu

Knjiga Brojeva
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries