settings icon
share icon
Pitanje

Koji savezi postoje u Bibliji?

Odgovor


Biblija govori o sedam različitih saveza, od kojih je četiri (Abrahamov, palestinski, Mojsijev, Davidov) Bog učinio sa izraelskim narodom. Tri od njih su po prirodi bezuslovni. To znači da će ih Bog ispuniti, bez obzira na poslušnost ili neposlušnost Izraela. Jedan od tih saveza, Mojsijev, je uslovan. To znači da će on donijeti blagoslov ili prokletstvo u zavisnosti od izraelske poslušnosti ili neposlušnosti. Tri preostala saveza (Adamov, Noin, Novi) su sklopljena između Boga i čovječanstva uopšte, i nisu ograničena na izraelski narod.

Adamov savez može da se podijeli u dva dijela: edenski savez (nedužnost) i Adamov savez (milost) (Postanak 3:16-19). Edenski savez nalazimo u Postanku 1:26-30; 2:16-17. On ocrtava čovjekovu odgovornost prema stvorenju i Božiju zapovijed o drvetu spoznaje dobra i zla. Adamov savez uključuje prokletstvo koje je izrečeno za čovječanstvo, radi Adamovog i Evinog grijeha, kao i Božiju providnost za taj isti grijeh (Postanak 3:15).

Noin savez je bio bezuslovni savez između Boga i Noe (specifično) i čovječanstva (generalno). Nakon Potopa, Bog je obećao čovječanstvu da On nikada više neće uništiti sav život na zemlji potopom (vidi Postanak 9). Dao je dugu kao znak tog saveza, obećanje da nikada više neće poplaviti cijela zemlja, i podsjetnik da Bog može i da će osuditi grijeh (2. Petrova 2:5).

Abrahamov savez (Postanak 12:1-3, 6-7; 13:14-17; 15; 17:1-14; 22:15-18). U ovom savezu Bog obećava mnoge stvari Abrahamu. On lično je obećao da će mu načiniti ime velikim (Postanak 12:2), da će imati mnoštvo fizičkih nasljednika (Postanak 13:16) i da će biti otac mnogih nacija (Postanak 17:4-5). Bog je također dao obećanja vezano za narod nazvan Izrael. Ustvari, geografske granice Abrahamovog saveza se uspostavljaju više nego jednom prilikom u knjizi Postanka (12:7; 13:14-15; 15:18-21). Još jedno proviđanje u Abrahamovom savezu je da će porodice svijeta biti blagoslovljene kroz njegovu fizičku liniju (Postanak 12:3; 22:18). Ovo se odnosi na Mesiju, koji će doći iz njegove loze.

Palestinski savez (Ponovljeni zakon 30:1-10). Ovaj savez proširuje aspekt zemlje, koji je bio detaljan u Abrahamovom savezu. Prema uslovima ovog saveza, ako narod bude neposlušan, Bog će prouzrokovati da budu rasejani širom svijeta (Ponovljeni zakon 30:3-4), ali će ga na kraju obnoviti (5. stih). Kada narod bude obnovljen, tada će mu biti poslušni u svemu (8. stih) i Bog će učiniti da napreduju (9. stih).

Mojsijev savez (Ponovljeni zakon 11 i dr.). Ovaj savez je bio uslovni savez koji je donosio ili Božiji direktan blagoslov za poslušnost, ili direktno prokletstvo za neposlušnost, nad izraelskim narodom. Dio Mojsijevog saveza je Deset zapovijedi (Izlazak 20) i ostatak Zakona, koji sadržava preko 600 zapovijedi – otprilike oko 300 pozitivnih i 300 negativnih. Historijske knjige Starog zavjeta (Jošua – Estera) daju detalje o tome kako je Izrael bio poslušan Zakonu ili kako je jadno podbacio u tome. Ponovljeni zakon 11:26-28 detaljno iznosi motiv blagoslova/prokletstva.

Davidov savez (2. Samuelova 7:8-16). Ovaj savez pojačava aspekt "sjemena" Abrahamovog saveza. Obećanja dana Davidu u ovom odlomku su značajna. Bog je obećao da će Davidova loza trajati zauvijek i da njegovo kraljevstvo nikada neće proći (16. stih). Očito je da Davidov prijesto nije trajao za sva vremena. Međutim, doći će vrijeme kada će neko iz njegove loze ponovo sjesti na tron i vladati kao kralj. Ovaj budući kralj je Isus (Luka 1:32-33).

Novi savez (Jeremija 31:31-34). Novi savez je savez koji je najprije sklopljen sa izraelskom nacijom a, na kraju, i sa cijelim čovječanstvom. U Novom savezu, Bog obećava da će oprostiti grijeh i da će svako poznavati Gospoda. Isus Krist je došao da ispuni Mojsijev Zakon (Matej 5:17) i sklopi novi savez između Boga i Njegovog naroda. Sada kada smo pod Novim savezom, i Židovi i pagani mogu biti slobodni od kazne Zakona. Dana nam je prilika da primimo spasenje kao besplatni dar (Efežanima 2:8-9).

U okviru rasprave o biblijskim savezima, postoji par pitanja oko kojih se kršćani ne slažu. Prvo, neki od njih misle da su svi savezi po prirodi uslovni. Ako jesu, onda je Izrael jadno podbacio u ispunjenju istih. Drugi vjeruju da bezuslovni savezi tek treba da se ispune i da će, bez obzira na neposlušnost Izraela, jednom u budućnosti biti ostvareni. Drugo, gdje je crkva Isusa Krista u odnosu na saveze? Neko vjeruje da ona ispunjava saveze i da se Bog više nikada neće baviti Izraelom. To se zove teologija zamjene i ima malo dokaza u Pismu. Drugi vjeruju da će crkva u početku ili djelomično ispuniti ove saveze. I dok se mnoga obećanja Izraelu odnose na budućnost, mnogi vjeruju da crkva ima udio u savezima na neki način. Ostali vjeruju da su oni za Izrael i samo za Izrael i da crkva nema nikakav udio u njima.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Koji savezi postoje u Bibliji?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries