Šta Bog ima da kaže samohranim majkama?


Pitanje: Šta Bog ima da kaže samohranim majkama?

Odgovor:
Biblija se ne obraća direktno samohranim majkama, ali postoje mnogi primjeri Božije nježne interakcije sa ženama, majkama, udovicama i njihovom djecom. Ovakve primjere Božije blagosti imamo i u slučajevima kada je majka samohrana ili udata, ili kada je udovica ili razvedena. Bog zna svaku osobu intimno i u potpunosti zna njenu situaciju. Biblija upozorava da je seks van braka grešan i opasan, i da će donijeti nevolje, od kojih je jedna da će možda žena morati sama da podiže dijete, što je bez sumnje pogrešno. A ako je njen sopstveni grijeh taj koji je doveo do toga da bude samohrana majka, naš milostivi Bog je i dalje voljan da joj pomogne i utješi je. I što je još bolje, On nudi oproštenje za te grijehe kroz Isusa Krista i vječnu utjehu neba za tu majku koja ga prihvati, za to dijete koje ga prihvati i čak za tog odsutnog oca koji ga prihvati!

Ali često se žena nađe sama u podizanju djeteta, bez sopstvene krivice. Nažalost, žene su često nedužne žrtve svijeta upropaštenog ratom i terorizmom. Muževi odu u rat i nikad se ne vrate, nesebično dajući svoje živote za svoje zemlje. Ako muževljeva smrt ostavi ženu samu sa djetetom, nema sumnje da će joj Bog pomoći i utješiti je.

Bog se brine za porodice. Ali Njemu je važnije da se svaka osoba, bez obzira na to u kakvoj je porodici, pokaje od grijeha i uđe u odnos s Njim. On želi da ga mi znamo, jer Njegova stvorenja koja ga poznaju nam donose radost, a Njemu donose slavu. Mi se fokusiramo na detalje naših života, brinući se šta će drugi ljudi misliti o nama, da li će nas crkva prihvatiti i da li smo sve upropastili. Ali Bog poziva kršćane da se raduju i da ne brinu. On je rekao da sve brige bacimo na Njega, jer On brine za nas (1. Petrova 5:7). On želi da nosi taj teret i oprosti naše grijehe, a zatim da zaboravi na iste i pomogne nam da idemo dalje. Sve što od nas traži je da ga poznajemo, da uživamo u Njemu i vjerujemo mu. Samohrane majke su često vrlo odgovorne osobe, a nekad može biti teško samo "ostaviti sa strane" brige i probleme. Samohrana majka se može osjetiti krivom i pri samoj pomisli na to! Ali Bog nam zapovijeda da to činimo svejedno, da provedemo malo vremena svaki dan u tome da se fokusiramo na Njega i da mu vjerujemo (tokom ostatka dana) da će On obezbijediti sve što nam je potrebno, i fizički i emotivno, dok se oslanjamo na Njega.

Za samohranu majku to može da izgleda tako da odvoji vrijeme da čita Bibliju i moli se. Možda ona misli: "Ja jednostavno nemam vremena za to, radeći i podižući dijete, i brinući se o kući i za sve ostalo". Ali može da izdvoji čak i samo pola sata, kada njeno dijete spava ili kada ga čuva neko od familije ili prijatelj, da razgovara sa Bogom u molitvi i sluša Njegov glas iz Pisma, pa ako to znači i ne oprati sudove, i pronaći će Njegovu nevjerovatnu snagu, a utješna prisutnost će biti s njom ostatak dana. Pamćenje stihova poput: "Kad je Gospod za me, ne bojim se ništa; što mi može učiniti čovjek?" (Psalam 118:6) ili: "Sve mogu u onome, koji me krijepi" (Filipljanima 4:13) će pružiti opipljive podsjetnike na Njegovu ljubav I zaštitu, kada stvari postanu teške ili stresne.

Dakle, šta Bog ima da kaže samohranim majkama? Isto ono što što ima da kaže bilo kome drugom. Pokajte se od grijeha, vjerujte u Krista za oproštenje, komunicirajte sa Bogom u molitvi, slušajte Njegov glas čitajući Pismo, oslonite se na Njega za snagu u nevoljama i stavite svoju nadu u predivan vječni život s Njim, koji je isplanirao za nas. "Što oko nije vidjelo, ni uho nije čulo, ni u srce čovječje nije unišlo, to je pripravio Bog onima, koji ga ljube." (1. Korinćanima 2:9).

English


Vrati se na bosansku stranu
Šta Bog ima da kaže samohranim majkama?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga