settings icon
share icon
Pitanje

Postoje li proroci u današnjoj crkvi?

Odgovor


Izgleda da je dar proroštva bio privremeni dar koji je Krist dao kako bi ustanovio crkvu. Proroci su bili esencijalni za crkvu (Efežanima 2:20). Prorok je proglašavao poruku od Gospoda ranim vjernicima. Nekad je njegova poruka bilo nešto što je obznanjeno (novo otkrivenje i istina od Boga) a nekad je bila u obliku predviđanja (vidi Djela 11:28 i 21:10). Rani kršćani nisu imali potpunu Bibliju i neki od njih nisu imali pristup bilo kojoj knjizi Novog zavjeta. Novozavjetni proroci su "popunjavali prazninu" objavljujući Božiju poruku onima koji inače nisu mogli doći do nje na drugi način. Zadnja knjiga Novog zavjeta (Otkrivenje) nije bila dovršena do kraja prvog vijeka. Dakle, Gospod je slao proroke da objavljuju Njegovu Riječ Njegovom narodu.

Postoje li pravi proroci danas? Ako je svrha proroka bila da otkrije istinu od Boga, zašto bi nam oni danas bili potrebni, pošto imamo potpuno Božije otkrivenje u Bibliji? Ako su proroci bili "temelj" rane crkve, da li to znači da danas još uvijek gradimo "temelje"? Može li Bog dati nekome poruku koju treba da preda nekome drugome? Apsolutno! Da li On nekome otkriva istinu na nadnaravan način i osposobljava tu osobu da je preda drugima? Apsolutno! Ali, da li je to biblijski dar proroštva? Ne.

Kad god neko tvrdi da govori za Boga (što je srž proroštva), ključ je da se uporedi ono što on ili ona kaže, sa onim šta kaže Biblija. Ako Bog danas govori kroz neku osobu, ta poruka treba da se u potpunosti slaže sa onim što je Bog već rekao u Bibliji. On nije kontradiktoran samom sebi. Prva Ivanova 4:1 nas poučava: "Ljubljeni, ne vjerujte svakome duhu, nego kušajte duhove, jesu li od Boga; jer mnogi lažni proroci iziđoše na svijet". Prva Solunjanima 5:20-21 izjavljuje: "Proročanstva ne prezirite! A sve kušajte; što je dobro, zadržite!". Dakle, bilo da je to "riječ od Gospoda", ili navodno proroštvo, naš odgovor bi trebalo da bude isti. Uporedite ono što je rečeno sa onim što kaže Božija Riječ. Ako je u suprotnosti sa Biblijom, odbacite to. Ako se slaže sa njom, molite za mudrost i rasuđivanje kako da primijenite tu poruku (2. Timoteju 3:16-17; Jakov 1:5).

EnglishVrati se na bosansku stranu

Postoje li proroci u današnjoj crkvi?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries