settings icon
share icon
Pitanje

Preživjeti zadnja vremena – šta treba da znam?

Odgovor


Često ljudi postaju anksiozni kada razmišljaju o budućnosti; međutim, to ne mora biti tako. Za one koji znaju Boga, misli o budućnosti donose čežnju i utjehu. Na primjer, opisujući ženu koja zna Boga i vjeruje mu, Izreke 31:25 kažu: "smije se danu sutrašnjemu".

Dvije ključne misli koje treba imati na umu o budućnosti su – prvo, Bog je suveren i u kontroli nad svim. On zna sutrašnjicu i u potpunosti kontroliše sve što će se desiti. Biblija kaže: "Mislite na prijašnje od starine, da sam ja jedino Bog, i nitko drugi, pravi Bog, kojemu nije ništa jednako, koji je od početka javljao svršetak, od davne davnine, što se još nije dogodilo! Ja kažem: Odluka će se moja ispuniti, sve, što mi je drago, ispunjam… Kako rekoh, tako dovodim, kako naumih, tako učinim" (Izaija 46:9–11, naglasak dodan).

Druga stvar koju treba da zapamtimo o budućnosti je da Biblija daje u glavnim crtama ono što će se desiti u "zanjim vremenima" ili "posljednjim danima". Pošto je ona Božije otkrivenje čovječanstvu, i pošto Bog zna i kontroliše budućnost (kako Izaija gore kaže), razumno je da vjerujemo onome što Biblija govori da će se desiti u budućnosti. Vezano za predviđanja o istoj, ona kaže: "Jer nikad nije bilo proročanstvo javljeno po volji čovječjoj, nego su ponukani od Duha Svetoga govorili sveti Božji ljudi" (2. Petrova 1:21). Ova istina je očigledna u činjenici da, za razliku od lažnih proroštava drugih religija ili pojedinaca kao što je Nostradamus, Biblija nijednom nije pogriješila – svaki put kada ona predvidi budući događaj, on se desi tačno kako je Pismo reklo da će se desiti.

Kada razmatramo kako razumjeti i opstati u zadnjim vremenima, treba da odgovorimo na ova tri pitanja:
1. Kako bi trebalo da tumačim ono što Biblija kaže o budućnosti (biblijska proroštva)?
2. Šta Biblija kaže da će se desiti u zadnjim vremenima?
3. Kako bi ono što Biblija kaže o zadnjim vremenima trebalo da utiče na moj način života sada?

Kako tumačiti biblijska proroštva
Postoje brojni pogledi na to koji metodi bi trebalo da se koriste kada se tumače odlomci vezani za zadnja vremena. I dok postoje dobri ljudi koji se zalažu za različita vjerovanja, postoji dobar razlog da vjerujemo da bi biblijsko proroštvo trebalo da se tumači (1) bukvalno, (2) futuristički i (3) i na, kako ga zovemo, "premilenijski" način. Bukvalno tumačenje potičemo radi činjenice da postoji preko 300 proroštava vezano za Kristov prvi dolazak, koja su se doslovno ispunila. Predviđanja oko Mesijinog rođenja, života, izdaje, smrti i uskrsnuća se nisu ispunila alegorijski ili na neki duhovni način. Isus je bukvalno rođen u Betlehemu, činio je čuda, izdao ga je blizak prijatelj za 30 srebrnika, proboli su mu ruke i noge, umro je sa lopovima, bio je sahranjen u grobnici bogatog čovjeka i uskrsnuo je tri dana nakon smrti. Svi ti detalji su predskazani hiljade godina prije nego što je Isus bio rođen i bukvalno su se ispunili. I, dok postoji simbolizam koji se koristi u raznim proroštvima (npr, zmajevi, jahač, itd.), svi oni oslikavaju istinske ljude ili događaje, u mnogome na isti način na koji se o Isusu govori kao o lavu i janjetu.

Vezano za futuristički način, Biblija jasno tvrdi da proročke knjige, kao što su Daniel i Otkrivenje sadrže, ne samo zapis historijskih događaja, nego također predviđanje budućih. Nakon što je rekao svoju poruku za crkve njegovog vremena, Ivan je primio viziju vezano za ono što će se desiti u zadnjim vremenima. Rečeno mu je: "Uzađi ovamo, i pokazat ću ti, što treba da bude za ovim" (Otkrivenje 4:1, naglasak dodat).

Vjerovatno čak jači argument za futuristički pogled uključuje Božije obećanje Abrahamu (vidi Postanak 12 & 15) vezano za izraelsku zemlju. Pošto je Božiji zavjet sa Ahbrahamom bio bezuslovan, a Njegova obećanja se nisu bila ispunila Abrahamovim direktnim potomcima, onda je futurističko gledište o obećanjima Izraelu zagarantovano.

Na kraju, tumačenje proroštva na "premilenijski" način znači da će najprije Crkva biti Uznesena, zatim će svijet iskusiti sedmogodišnje Nevolje, a onda će se Isus Krist vratiti kako bi vladao na zemlji bukvalnih hiljadu godina (Otkrivenje 20).

Ali šta kaže Biblija da će se desiti prije toga?

Šta kaže Biblija da će se desiti na kraju vremena?
Nažalost, Biblija predviđa padajuću spiralu katastrofa, ljudskog grijeha i vjerskog otpadništva prije nego što se Krist vrati. Pavle piše: "Ali ovo znaj, da će u Posljednje dane nastati vremena teška... A zli ljudi i varalice napredovat će na gore, varajući i varajući se" (2. Timoteju 3:1, 13). Svijet će nastaviti da odbija Boga i Njegov narod.

Jednog dana u budućnosti – dana koji niko ne zna kad je – Bog će dovršiti doba Crkve koje počinje u prvom vijeku, na Pentakost (vidi Djela 2), događajem znanim kao Uznesenje. U to vrijeme On će skloniti sve Kristove vjernike sa Zemlje, kao pripremu za Njegov krajnji sud. O Uznesenju Pavle kaže: "Jer ako vjerujemo, da je Isus umro i uskrsnuo, tako će Bog i one, koji su usnuli po Isusu, dovesti s njime. Jer vam ovo govorimo po riječi Gospodnjoj, da mi, koji živimo, koji ostajemo za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih, koji su usnuli. Jer će sam Gospodin na dani znak, na glas arkanđelov, na zvuk trube Božje sići s neba i mrtvi u Kristu uskrsnut će najprije, onda ćemo mi, koji živimo, koji smo ostali, biti zajedno s njima uzeti u oblake, u susret Gospodinu u zraku, i tako ćemo svagda biti s Gospodinom. Tješite dakle jedan drugoga ovim riječima!" (1. Solunjanima 4:14–18).

Erozia mira i povećanje meteža koji prethode Uznesenju će doseći epske proporcije kada neopisiv broj ljudi nestane sa zemlje. Takav događaj će izazvati paniku i zahtijevati jakog vođu koji će imati odgovor na sve svjetske probleme. Priprema za ovog vođu napreduje već neko vrijeme, kako je historičar Arnold Toynbee primijetio: "Tjerajući čovječanstvo da posjeduje sve smrtonosnija oružja, a u isto vrijeme čineći svijet ekonomski sve nezavisniji, tehnologija ga je dovela do takvog stepena uznemirenosti, da smo gotovi da obožavamo bilo kojeg novog Cezara koji bi mogao da da svijetu jedinstvo i mir". Iz obnovljenog Rimskog carstva, onog koje je organizovano na način evropskih deset izbornih jedinica (vidi Daniel 7:24; Otkrivenje 13:1) izaći će Antikrist i potpisati savez sa izraelskom nacijom, čime će zvanično početi proročkih sedam godina odbrojavanja do Kristovog drugog dolaska (vidi Daniel 9:27).

Antikrist će vladati na zemlji i obećavati mir tri i po godine, ali to će biti lažni mir koji će namamiti ljude. Biblija kaže: "Jer kad reknu: Mir i sigurnost! onda će iznenada napasti na njih propast, kao bol na trudnu ženu, i neće uteći" (1. Solunjanima 5:3). Ratovi, zemljotresi i glad će eskalirati (vidi Matej 24:7) do kraja Antikristove vladavine od tri i po godine, kada će on ući u obnovljeni hram u Jeruzalemu i proglasiti sebe Bogom, zahtijevajući da se slavi (vidi 2. Solunjanima 2:4; Matej 24: 15). U tom momentu će istiniti Bog odgovoriti na izazov. Sljedeće tri i po godine će nastati Velike nevolje, kakve nikad ranije nisu viđene. Isus je predvidio: "Tada će biti nevolja velika, kakva nije bila od postanja svijeta do sada, niti će biti. I kad se ne bi skratili oni dani ni jedan se čovjek ne bi spasio. Ali zbog izabranih skratit će se dani oni" (Matej 24:21–22).

Neopisiv gubitak života i razaranje zemlje će uslijediti tokom Velikih nevolja. Također, veliki broj njih će doći Kristu, a ipak će mnoge to koštati života. Bog će još uvijek biti u kontroli dok bude skupljao nevjerujuće armije svijeta, kako bi im sudio. O ovom je događaju prorok Joel napisao: "Sakupit ću sve narode i povesti ih u dolinu Jošafat. Ondje ću im suditi" (Joel 3:2). Ivan bilježi tu bitku na ovaj način: "I vidjeh iz usta zmajevih (Sotona), i iz usta zvijerinih (Antikrist), i iz usta lažnoga proroka tri nečista duha kao žabe. To su naime duhovi đavolski, koji čine znake, i izlaze kraljevima svega svijeta, da ih skupe na boj za veliki dan Boga Svemoćnoga... I skupi ih na mjesto, koje se hebrejski zove Armagedon" (Otkrivenje 16:13–16).

U tom momentu će se Mesija Isus vratiti, uništiti svoje neprijatelje i prisvojiti svijet, koji je svakako Njegov. "I vidjeh nebo otvoreno, i gle, konj bijel, i koji sjeđaše na njemu, zove se Vjerni i Istiniti, i sudi i vojuje po pravdi. A oči su mu kao plamen ognjeni, i na glavi njegovoj krune mnoge, imajući ime napisano, kojega nitko ne zna do on sam. I obučen je u haljinu umočenu u krv, i ime se njegovo zove 'Riječ Božja'. I vojske nebeske iđahu za njim na konjima bijelim, obučene u platno bijelo i čisto. I iz usta njegovih izlazi mač oštar, da njim pobije narode. I on će njima vladati sa žezlom gvozdenim; i on gazi tijesak žestokoga vina gnjeva Boga Svemoćnoga. I ima na haljini i na bedru svojemu ime napisano: 'Kralj nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima'. I vidjeh, jednoga anđela, gdje stoji na suncu; i povika glasom velikim, govoreći svima pticama, što su letjele posred neba: 'Dođite, i skupite se na veliku gozbu Božju, da jedete mesa od kraljeva, i mesa ori vojskovođa i mesa od mogućnika i mesa od konja i njihovih jahača, i mesa od sviju slobodnjaka i robova, i od malih i velikih!' I vidjeh zvijer i kraljeve zemlje i vojske njihove skupljene, da zametnu rat s onim, koji sjedi na konju, i s vojskom njegovom, I bi uhvaćena zvijer, i s njom lažni prorok, koji učini pred njom znake, kojima zavede one, koji primiše žig zvijerin, i koji se klanjaju slici njezinoj. Živi su bili bačeni oboje u jezero ognjeno, koje gori sumporom; I ostali su pobijeni mačem, koji izađe iz usta onoga, što sjedi na konju; i sve se ptice nasitiše od mesa njihova." (Otkrivenje 19:11–21).

Nakon što Krist porazi sve armije skupljene armagedonskoj dolini, vladaće sa svojim svetima hiljadu godina i obnoviti Izraelsku zemlju u potpunosti. Na kraju tih hiljadu godina, desiće se krajnji sud nad nrodima i ostatkom čovječanstva, nakon čega slijedi vječno stanje: provedeno sa Bogom ili odvojeno od Njega (Otkrivenje 20-21).

Navedeni događaji nisu nagađanja ili mogućnosti – oni su tačno ono što će se dogoditi u budućnosti. Baš kao što su se sva biblijska proroštva o Kristovom prvom dolasku ostvarila, tako će i sva vezana za drugi.

Kada znamo istinitost ovih proroštava, kakav uticaj bi ona trebalo da imaju na nas danas? Petar postavlja sljedeće pitanje: "I jer će se ovo sve jedanput raspasti, kako treba da vi sveto i pobožno živite, iščekujući i želeći dolazak dana Božjega, koji im će se nebesa spaliti i raspasti, i počela od ognja rastopiti" (2. Petrova 3:11–12).

Uticaj koji biblijska proroštva imaju na nas danas
Postoje četiri načina na koja bi trebalo da reagujemo na biblijsko proroštvo. Prvo je poslušnost, o čemu Petar govori u navedenim stihovima. Isus nam neprestano govori da budemo spremni za Njegov dolazak, koji se može desiti svakog časa (vidi Marko 13:33-37) i da živimo na način na koji se nećemo posramiti radi svog ponašanja.

Drugi odgovor je slavljenje. Bog je obezbijedio način da izbjegnemo Njegov sud u posljednjim vremenima – besplatan dar spasenja kroz Isusa, koji je dao. Moramo biti sigurni da smo primili Njegovo spasenje i živjeti u zahvalnosti pred Njim. Naše slavljenje na zemlji će jednog dana postati slavljenje na nebu: "I pjevahu pjesmu novu govoreći: "Dostojan si da uzmeš knjigu i da otvoriš pečate njezine, jer si bio zaklan i otkupio si nas Bogu krvlju svojom od svakoga plemena i jezika i puka i naroda" (Otkrivenje 5:9).

Treća stvar je proklamacija. Poruka Božijeg spasenja i istine Njegovog drugog dolaska treba da bude svima objavljena, posebno oniam koji još nisu povjerovali. Moramo dati šansu svakome da se okrene Bogu i bude spašen od Njegovog nadolazećeg gnjeva. Otkrivenje 22:10 kaže: "I reče mi: 'Ne zapečati riječi proročanstva knjige ove, jer je vrijeme blizu'".

Posljednji odgovor Božijoj proročkoj Riječi je služenje. Svi vjernici bi trebalo da budu marljivi vezano za izvršavanje Božije volje i činjenje dobrih dijela. Dio Kristovog suda će biti usmjeren na djela koja su činili vjernici. Djela ne određuju da li će kršćanin biti primljen u nebo, ali pokazuju šta je svaki vjernik učinio sa darovima koje mu je Bog dao. Pavle govori o ovom sudu: "Jer nam se svima valja javiti na sudu Kristovu, da primi svaki prema tome, kako je činio u tijelu svojemu dobro ili zlo" (2. Korinćanima 5:10).

Da zaključimo, Bog je suveren nad svim događajima i ljudima na svijetu. On je potpuno u kontroli svega i savršeno će dovršiti sve što je počeo. Jedna stara kršćanska pjesma to ovako opisuje: "Sve je Božija tvorevina... oblikovana jednom rukom... Sotona i spasenje... pod istom komandom".

Ispunjeno proroštvo je jedan dokaz da je Biblija nadnaravna knjiga. Stotine starozavjetnih proroštava se već ispunilo i razumno je zaključiti da će se ono što ona kaže o zadnjim vremenima također ispuniti. Onima koji poznaju Isusa i vjeruju mu kao svom Gospodu i Spasitelju će Njegov dolazak biti blagoslovena nada (vidi Titu 2:13). Ali onima koji su odbili Krista, biće sveta strahota (vidi 2. Solunjanima 1:8). Suština je sljedeće: kako biste preživjeli zadnja vremena, budite sigurni da vjerujete u Krista: "Jer nas Bog ne postavi za gnjev, nego da stečemo spasenje po Gospodinu našem Isusu Kristu" (1. Solunjanima Thessalonians 5:9).

EnglishVrati se na bosansku stranu

Preživjeti zadnja vremena – šta treba da znam?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries