settings icon
share icon
Pitanje

Koji je ključ za istinsko poznavanje Boga?

Odgovor


Unutar svih nas postoji snažna želja da nas drugi poznaju i da mi poznajemo druge. Ono što je još važnije je to da svi ljudi žele da poznaju svog Stvoritelja, čak i ako neki nisu deklarisani vjernici. Danas smo bombardovani reklamama koje obećavaju mnoge načine zadovoljenja naše žudnje da znamo više imamo više, budemo više. Međutim, prazna obećanja koja svijet daje nikad neće ispuniti našu žudnju na način na koji će je ispuniti poznavanje Boga. Isus je rekao: “A ovo je život vječni, da spoznaju tebe, jedino pravoga Boga, i koga si poslao, Isusa Krista” (Ivan 17:3).

Dakle, “koji je ključ za istinsko poznavanje Boga?” Prvo, od vitalne važnosti je to da razumijemo da čovjek, sam od sebe, radi svoje grešnosti nije u stanju da zaista poznaje Boga. Pismo nam otkriva da smo svi grešni (Rimljanima 3) i da smo daleko od standarda svetosti koja se zahtijeva kako bi se bilo u odnosu sa Bogom. Također nam je rečeno da je posljedica našeg grijeha smrt (Rimljanima 6:23) i da ćemo vječno stradati bez Boga ako ne prihvatimo i primimo obećanje Isusove žrtve na križu. Tako, kako bismo zaista poznavali Boga, prvo moramo da ga primimo u svoj život. “A svima, koji ga primiše, dade vlast, da budu djeca Božja. Onima, koji vjeruju u ime njegovo.” (Ivan 1:12) Ništa nije od veće važnosti nego razumijeti ovu istinu kada je u pitanju poznavanje Boga. Isus je razjasnio da je On jedini put do neba i ličnog poznavanja Boga: “Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni.” (Ivan 14:6).

Ne postoji uslov za početak ovog putovanja osim prihvatanja i primanja obećanja pomenutih gore. Isus je došao da u nas udahne život dajući sebe kao žrtvu, tako da nas naši grijesi ne spriječe od toga da poznajemo Boga. Jednom kada primimo ovu istinu, možemo započeti putovanje poznavanja Boga lično. Jedna od ključnih stvari ovog putovanja je znati da je Biblija Riječ Božija i Njegovo otkrivenje samog sebe, Njegovih obećanja, Njegove volje. Biblija je u suštini ljubavno pismo nama, napisano od strane Boga koji ljubi i koji nas je stvorio da ga prisno poznajemo. Postoji li bolji način da upoznajemo svog Stvoritelja od toga da zaronimo u Njegovu Riječ, nama otkrivenu iz tog razloga? I važno je nastaviti taj proces na cijelom putovanju. Pavle je pisao Timoteju: “Ali ti stoj u onome, što si naučio i o čemu si se uvjerio, znajući, od kojih si naučio; I jer iz djetinjstva znaš Sveta Pisma, koja te mogu učiniti mudrim na spasenje po vjeri koja je u Kristu Isusu. Sve je Pismo Bogom nadahnuto i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi. Da bude savršen čovjek Božji, spreman za svako dobro djelo.” (2. Timoteju 3:14-17).

Konačno, istinsko poznavanje Boga uključuje naše predanje da poslušamo ono što čitamo u Pismu. Nakon svega, mi smo stvoreni da činimo dobra djela (Efežanima 2:10) kako bismo bili dio Božijeg plana da nastavi da objavljuje sebe svijetu. Mi snosimo odgovornost da živimo svoju vjeru koja je potrebna kako bismo poznavali Boga. Mi smo so i svjetlo na ovoj zemlji (Matej 5:13-14), stvoreni da donesemo Božiju aromu svijetu i služimo kao žarko svjetlo usred tame. Ne samo da moramo čitati i razumjeti Božiju Riječ, moramo je i primijeniti u poslušnosti i u tome da ostanemo vjerni (Hebrejima 12). Sam Isus je naglasio kao najveću važnost to da volimo Boga svim što jesmo i da volimo svog bližnjeg kao same sebe (Matej 22). Ovu zapovijed je nemoguće ispuniti bez predanja da čitamo i primjenjujemo Njegovu istinu otkrivenu u Njegovoj Riječi.

Ovo su ključevi istinskog poznavanja Boga. Naravno, naši životi će uključivati mnogo više, kao što je predanje molitvi, odanosti, zajedništvu i slavljenju. Ali ovo sve može jedino da uslijedi nakon odluke da primimo Isusa i Njegova obećanja u svoj život, i prihvatimo da mi, sami od sebe, ne možemo istinski poznavati Boga. Tada naši životi mogu biti ispunjeni Njim i možemo iskusiti to da ga poznajemo prisno i lično. EnglishVrati se na bosansku stranu

Koji je ključ za istinsko poznavanje Boga?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries