settings icon
share icon
Pitanje

Koja je suština poruke evanđelja?

Odgovor


Riječ “evanđelje” znači “dobra vijest” i najbolje je definisati kao poruku oproštenja grijeha kroz otkupljujuće djelo Isusa Krista. To je u suštini Božiji plan spasenja onih koji će vjerovati u Njegovog božanskog Sina, kako bi imali obnovljeni odnos sa pravednim i svetim Bogom. Suštinski sadržaj ove spasavajuće poruke nam je jasno predstavljen u Bibliji.

U prvom pismu Apostola Pavla Korinćanima, on je izložio sadržaj poruke evanđelja: “Podsjećam vas, braćo, na evanđelje koje sam vam propovijedao, koje ste i primili, u kojemu i stojite, po kojemu se i spašavate, ako držite kako sam vam propovijedao, osim ako uzalud povjerovaste. Doista, predao sam vam najprije ono što sam i primio: Krist je umro za grijehe naše po Pismima; i pokopan je, i uskrišen je trećeg dana po Pismima” (1. Korinćanima 15:1-4).

U ovom odlomku vidimo tri osnovna elementa poruke evanđelja. Kao prvo, izraz “umro za grijehe naše” je veoma važan. Kako nam Rimljani 3:23 kažu: “Svi naime sagriješiše i lišeni su Božje slave”. Svi koji pristupaju Božijem tronu radi spasenja treba da prepoznaju realnost grijeha. Grešnik mora da prepozna beznadežnost svoje krivice pred Bogom, kako bio došlo do oproštenja, i mora da razumije da je “plaća za grijeh smrt” (Rimljanima 6:23). Bez ove temeljne istine, izlaganje evanđelja nije potpuno.

Kao drugo, ličnost i djelo Isusa Krista su neophodnan sastavni dio evanđelja. Isus je i Bog (Kološanima 2:9) i čovjek (Ivan 1:14). Živio je bezgrešan život koji mi nikada ne bismo mogli da živimo (1. Petrova 2:22) i jedini je koji je mogao umrijeti umjesto grešnika. Grijeh protiv neograničenog Boga zahtijeva neograničenu žrtvu. Prema tome, ili je ograničeni čovjek morao da plaća tu kaznu u neograničenom vremenskom razdoblju u paklu, ili je neograničeni Krist morao da je plati jednom zasvagda. Isus je otišao na križ da plati dug koji mi dugujemo Bogu radi našeg grijeha, i svi koji su pokriveni Njegovom žrtvom će naslijediti kraljevstvo Božije kao sinovi Kralja (Ivan 1:12).

Treće, Kristovo uskrsnuće je suštiniski element evanđelja. Ono je dokaz Božije sile. Samo onaj koji je stvorio život ga može uskrsnuti nakon smrti, samo On može okrenuti grozotu koja je sama smrt i samo On može ukloniti žalac iste i pobjedu groba (1. Korinćanima 15:54-55). Dalje, za razliku od svih drugih religija, kršćanstvo ima utemeljivača koji nadilazi smrt i koji obećava da je i Njegovi sljedbenici nadići. Sve druge religije su zasnovali ljudi i proroci čiji je kraj bio grob.

Konačno, Krist nudi svoje spasenje kao besplatni dar (Rimljanima 5:15; 6:23) koji se može primiti samo vjerom, bez bilo kakvog djela ili zasluge sa naše strane (Efežanima 2:8-9). Kako nam i Apostol Pavle kaže, evanđelje je “Božija sila na spasenje svakome koji vjeruje; najprije Židovu, pa Grku” (Rimljanima 1:16). Isti inspirisani pisac nam kaže: “Doista, ako ispovijedaš svojim ustima da je Isus Gospodin, i vjeruješ u svojemu srcu da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen” (Rimljanima 10:9).

Ovo su, onda, osnovni elementi evanđelja: grijeh čovječanstva, Kristova smrt na križu koja je platila za te grijehe, Njegovo uskrsnuće koje je donijelo život vječni za sve koji ga slijede i ponuda tog besplatnog dara spasenja svima.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Koja je suština poruke evanđelja?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries