Šta je politeizam?


Pitanje: Šta je politeizam?

Odgovor:
Politeizam je vjerovanje da postoji više bogova. Ako raščlanimo riječ, “poli” dolazi od grčke riječi “mnogo” a “teizam” od grčke riječi za “Boga”. Politeizam je vjerovatno bio dominantni teistički pogled u ljudskoj historiji. Najpoznatiji primjer u antičkim vremenima je grčko/rimska mitologija (Zeus, Apolon, Afrodita, Posejdon, itd.). Najjasniji savremeni primjer politeizma je hinduizam, koji ima preko 300 miliona bogova. Iako je on u suštini panteistički, drži se vjerovanja u više bogova. Zanimljivo je zapaziti da čak i u politeističkim religijama obično postoji jedan vrhovni bog koji vlada nad ostalima, kao npr. Zeus u grčko/rimskoj mitologiji i Brahman u hinduizmu.

Neki tvrde da čak i Biblija naučava politeizam u Starom zavjetu. Tačno je da se u nekim stihovima pojavljuje riječ “bogovi”, u množini (Izlazak 20:3; Ponovljeni zakon 10:17; 13:2; Psalam 82:6; Daniel 2:47). Stari Izrael je jasno razumio da postoji samo jedan istiniti Bog, ali često nisu živjeli kao da to zaista vjeruju, konstantno padajući u idolopoklonstvo i slavljenje tuđih bogova. Dakle, šta da radimo sa ovim stihovima i stihovima koji govore o bogovima u množini? Važno je zapaziti da je hebrejska riječ elohim korištena i za jednog istinitog Boga i za lažne bogove/idole. Ona znači skoro identično isto što i riječ “Bog”. Ako opisujete nešto riječju “bog”, to ne znači da vjerujete da je to što opisujete božansko biće. Velika većina Starozavjetnih stihova koji govore o bogovima se odnose na lažne bogove, one koji tvde da su bogovi, ali to nisu. Ovaj koncept je sažet u 2. Kraljevima 19:18: “…i njihove bogove (su) pobacali u oganj. Ali to i nisu bili bogovi, nego djelo čovječje ruke, drvo i kamen”. I Psalam 82:6 kaže: “Ja rekoh: ‘Vi ste bogovi, svi sinovi Svevišnjega. Ali umrijećete kao ljudi, past ćete kao bilo koji od knezova!’”

Biblija jasno naučava protiv politeizma. Ponovljeni zakon 6:4 nam govori: “Čuj, Izraele! Gospodin je Bog naš, jedini Gospodin!” Psalam 96:5 objavljujje: “Jer su svi bogovi naroda ništavni idoli, a Gospod je stvorio nebo.” Jakov 2:19 kaže: “Ti vjeruješ da je jedan Bog. Dobro činiš. I đavli vjeruju pa dršću.” Postoji samo jedan Bog. Postoje lažni bogovi i oni koji se pretvaraju da su bogovi, ali postoji samo jedan Bog.

English
Vrati se na bosansku stranu
Šta je politeizam?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga