settings icon
share icon
Pitanje

Šta je doktrina o tome da nam je Pismo dovoljno? Šta znači to da je Biblija dovoljna?

Odgovor


Doktrina o tome da je Pismo dovoljno je osnovno načelo kršćanske vjere. Reći da je Pismo dovoljno znači da je Biblija sve što nam je potrebno kako bi nas opremila za život vjere i službe. Ona jasno izlaže Božiju namjeru da obnovi razrušeni odnos između sebe i čovječanstva, kroz svog Sina Isusa Krista. Biblija nas uči o vjeri, izboru i spasenju Isusovom smržu na križu i uskrsnućem. Nijedan drugi spis nam nije neophodan da razumijemo ove dobre vijesti, niti se ijedan drugi zahtijeva, da bi nas opremio za život vjere.

"Pismom" kršćani smatraju i Stari i Novi zavjet. Apostol Pavle je objavio da je Pisma "mogu učiniti mudrim na spasenje po vjeri, koja je u Kristu Isusu. Sve je Pismo Bogom nadahnuto i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi, da bude savršen čovjek Božji, spreman za svako dobro djelo" (2. Timoteju 3:15-17). Ako je Pismo "Bogom nadahnuto", onda ga nije nadahnuo čovjek. Iako ga je zapisala ljudska ruka, "ponukani od Duha Svetoga (su) govorili sveti Božji ljudi" (2. Petrova 1:21). Nijedan spis koji je čovjek napisao nije dovoljanda nas opremi za svako dobro djelo; samo Riječ Božija to može. Nadalje, ako je Pismo dovoljno da nas u potpunosti opremi, onda nam ništa više nije potrebno.

Kološani 2 razmatraju opasnosti sa kojom se crkva suočava, kada se dovede u pitanje to da je Pismo dovoljno ili kada se ono spaja sa nebiblijskim spisima. Pavle je upozorio crkvu u Kolosu, da paze da ih ko "ne pokvari mudrovanjem i ispraznom prijevarom po predaji ljudi, po počelima svijeta, a ne po Kristu" (Kološanima 2:8). Juda je još direktniji: "Ljubljeni! Kako mi je veoma na srcu, da vam pišem o našemu općemu spasenju, smatrao sam potrebnim opomenuti vas pismom, da se borite za vjeru, koja jedanput zauvijek predana svetima" (Juda 1:3). Uočite izraz "jedanput zauvijek". Ovo pojašnjava da nijedan drugi spis, bez obzira od koliko pobožnog pastora, teologa ili crkvene denominacije može da dođe, ne treba da se gleda kao jednak Riječi Božijoj ili kao njen dodatak. Biblija sadrži sve što je potrebno vjerniku da razumije Božiji karakter, prirodu čovjeka, kao i nauku o grijehu, nebu, paklu i spasenju kroz Isusa Krista.

Vjerovatno najstrožiji stihovi na temu toga da je Biblija dovoljna dolaze iz knjige Psalama. U Psalmu 19:7-14, David se raduje Božijoj Riječi, objavljujući da je ona savršena, pouzdana, ispravna, čista, prosvjetljujuća, sigurna i pravedna. Pošto je Biblija "savršena", nije nam potreban nijedan drugi spis.

Činjenica da je Pismo dovoljno je danas pod napadom i nažalost, taj napad dolazi prečesto iz naših sopstvenih crkava. Svjetske tehnike upravljanja, metode privlačenja masa, zabava, vanbiblijska otkrivenja, misticizam i psihološko savjetovanje izjavljuju da Biblija sa svojim poukama nije dovoljna za kršćanski život. Ali, Isus je rekao: "Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznam njih, i za mnom idu" (Ivan 10:27). Njegov glas je sve što nam je potrebno da čujemo, a Pismo je Njegov glas, u potpunosti i sasvim dovoljno.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je doktrina o tome da nam je Pismo dovoljno? Šta znači to da je Biblija dovoljna?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries