settings icon
share icon
Pitanje

Šta je stijena iz Mateja 16:18?

Odgovor


Vodi se žustra rasprava oko toga da li je "stijena" na kojoj će Isus graditi svoju crkvu Petar ili njegovo priznanje da je Isus "Krist, Sin Boga živoga" (Matej 16:16). Da budemo potpuno iskreni, ne postoji način da budemo apsolutno sigurni koje viđenje je ispravno. Gramatička konstrukcija je na strani i jednog i drugog.

Prvi pogled je da je Isus izjavio da je Petar "stijena" na kojoj će On sagraditi svoju crkvu. On se izgleda ovdje igra riječima. "Ti si Petar (petros) i na ovoj stijeni (petra) sagradiću svoju crkvu." Pošto Petrovo ime znači "stijena", a Isus će sagraditi svoju crkvu na istoj – izgleda da Krist povezuje ovo dvoje. Bog je silno koristio Petra u osnivanju crkve. Petar je bio taj koji je najprije objavio Evanđelje na dan Pentakosta (Djela 2:14-47). Također je bio prisutan kada su Samaritanci prvi put primili Duha Svetoga (Djela 8:14-17) i bio je prvi koji je odnio Evanđelje neznabošcima (Djela 10:1-48). Na neki način, Petar je bio "osnivačka" stijena crkve.

Drugo popularno tumačenje ove stijene je da se to nije odnosilo na Petra, nego na njegovo priznanje vjere u 16. stihu: "Ti si Krist, Sin Boga živoga". Isus nikada nije izričito poučio Petra i druge učenike o punini svog identiteta i prepoznao je da je Bog suvereno otvorio Petrove oči i otkrio mu ko je Isus zapravo bio. Njegovo ispovijedanje Isusa kao Sina Božijeg je izašlo iz njega, kao srčana objava njegove lične vjere u Krista. Ta lična vjera u Krista je ono što obilježava istinskog kršćanina. Svi oni koji su stavili svoju vjeru u Krista, kao i Petar, su crkva. Petar je izrazio ovu istinu u 1. Petrovoj 2:4, 5: "Pristupite k njemu, kamenu živome, koji je, istina, od ljudi odbačen, ali je od Boga izabran i čašćen, i sami se kao živo kamenje uzidajte kao duhovni hram za svećeništvo sveto, da prinosite žrtve duhovne, koje su ugodne Bogu po Isusu Kristu."

Nakon Petrovog priznanja, Isus je objavio da mu je Bog otkrio ovu istinu. Riječ za "Petar", Petros, znači "mali kamen" (vidi Ivan 1:42). Zatim je koristio riječ koja je povezana, petra, što znači "kamen temeljac". Ista riječ se koristi u Mateju 7:24, 25, kada Isus opisuje stijenu na kojoj mudar čovjek gradi svoju kuću. Sam Petar koristi istu sliku u svojoj prvoj poslanici: crkva je izgrađena od brojnih malih petros, "živog kamenja" (1. Petrova 2:5), koje dijeli njegovo priznanje da je Isus Krist, Sin Boga živoga. Ovo priznanje vjere je kamen temeljac crkve.

Uz go, Novi zavjet je vrlo jasan u tome da je Krist temelj (Djela 4:11, 12; 1. Korinćanima 3:11) crkve. Pogrešno je misliti da je Isus dao tu privilegiju Petru. U nekom smislu su svi apostoli odigrali temeljnu ulogu u osnivanju crkve (Efežanima 2:20), ali položaj prvenstva je rezervisan samo za Krista. On se naziva "ugaonim kamenom" (1. Petrova 2:6, 7; Efežanima 2:20; Luka 20:17; Djela 4:11). Ako je Krist ugaoni kamen, kako onda Petar može biti stijena na kojoj je sagrađena crkva?

Prema tome, Isusove riječi u Mateju 16:18 je najbolje tumačiti kao jednostavna igra riječi. Da parafraziamo, "Petre, ti si nazvan 'malim kamenom', ali iz tvojih usta je izašla istina kao stijena, koja će biti temelj crkve."

Rimokatolička crkva zastupa to da je Petar stijena na koju Isus misli, a onda koristi to tumačenje kao dokaz da je ona jedina istinita crkva. Ali, kako smo vidjeli, to da je Petar stijena nije jedino valjano tumačenje. Čak i da on jeste ta stijena iz Mateja 16:18, to ne bi davalo nikakav autoritet Rimokatoličkoj crkvi. Pismo nigdje ne bilježi da je Petar bio u Rimu. Nikad ga ne opisuje kao nekoga ko je imao autoritet nad drugim apostolima ili kao glavnog vođu rane crkve. Petar nije bio prvi papa. Postanak Katoličke crkve nije osnovan na učenjima Petra ili bilo kojeg drugog apostola.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je stijena iz Mateja 16:18?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries