settings icon
share icon
Pitanje

Kako je vječnost u paklu pravedna kazna za grijeh?

Odgovor


Ovo je pitanje koje muči mnoge ljude koji nemaju kompletno razumijevanje tri stvari: Božiju prirodu, čovječiju prirodu i prirodu grijeha. Kao palim, grešnim bićima, teško nam je dokučiti Božiju prirodu. Težimo ka tome da vidimo Boga kao drago, milostivo biće čija ljubav prema nama prevazilazi i zasjenjuje sve ostale Njegove atribute. Naravno da je On onaj koji voli, koji je blag i milostiv, ali On je prije svega svet i pravedan Bog. Toliko svet da ne može da toleriše grijeh. On je Bog čiji gnjev gori na zle i neposlušne (Izaija 5:25; Hošea 8:5; Zaharija 10:3). On nije samo Bog koji ljubi – On je ljubav! Ali nam Biblija također govori da On mrzi sve oblike grijeha (Izreke 6:16-19). I, iako je milostiv, postoje granice Njegove milosti. “Tražite Gospodina dok se može naći! Zovite ga dok je još blizu! Neka bezbožnik ostavi svoj put i zlikovac svoje misli! Neka se vrati Gospodinu, i smilovat će mu se, našemu Bogu, jer će mnogo oprostiti!” (Izaija 55:6-7).

Čovječanstvo je iskvareno grijehom, a taj grijeh je uvijek usmjeren direktno protiv Boga. Kada je David zgrijesio počinivši preljub sa Batšebom i poslavši Uriju u smrt, molio se na zanimljiv način: “Tebi, samo tebi sagriješih. Što je pred tobom zlo to učinih...” (Psalam 51:6). Pošto je David zgriješio protiv Batšebe i Urije, kako je mogao da tvrdi da je zgriješio samo Bogu? On je shvatao da je sav grijeh u krajnjoj liniji protiv Boga. Bog je vječno, beskrajno biće (Psalam 90:2). Radi toga sav grijeh zahtijeva vječnu kaznu. Naš grijeh vrijeđa Božiji svet, savršen i vječni karakter. Iako je našim ograničenim umovima grijeh ograničen vremenom, Bogu – koji je van vremena – grijeh koji mrzi ne prestaje. Naš grijeh je vječno pred Njim i mora biti kažnjen u vječnosti, kako bi se zadovoljila Njegova sveta pravednost.

Niko ovo ne razumije bolje od nekoga u paklu. Savršen primjer toga je priča o bogatašu i ubogom Lazaru. Obojica su umrli i bogataš je otišao u pakao, dok se Lazar našao u raju (Luka 16). Naravno, bogataš je bio svjestan da su njegovi grijesi počinjeni samo tokom života na zemlji. Međutim, interesantno je da on ne kaže: “Kako sam završio ovdje?” To pitanje se u paklu ne postavlja. On nije rekao: “Da li sam zaista ovo zaslužio? Zar ne misliš da je ovo malo pretjerano? Malo previše?” Jedino što je tražio je bilo da neko ode njegovoj braći koja su još uvijek bila živa i upozori ih na ovu moguću sudbinu.

Kao i bogataš, svaki grešnik u paklu u potpunosti razumije da je zaslužio da bude tamo. Svaki grešnik ima sasvim obaviještenu, budnu i osjetljivu savjest koja u paklu postane njegov sopstveni mučitelj. To je iskustvo paklene muke – osoba je potpuno svjesna svog grijeha sa neumoljivo optužujućom savješću, bez momenta olakšanja. Krivica radi grijeha će proizvesti stid i vječitu mržnju prema samom sebi. Bogataš je znao da je vječna kazna radi grijeha počinjenih za vrijeme ovozemaljskog života pravedna i zaslužena. Zbog toga se nije bunio ili stavljao pod pitanje to što se našao u paklu.

Stvarnost vječne osude, vječnog pakla i vječne kazne je strašna i uznemirujuća. Ali ustvari je dobro što možemo biti uplašeni radi toga. Iako ovo možda zvuči strogo, postoje dobre vijesti. Bog nas voli (Ivan 3:16) i želi da budemo spašeni od pakla (2. Petrova 3:9). Ali pošto je On također pravedan, ne može dozvoliti da naš grijeh prođe nekažnjeno. Neko mora da plati za to. U svojoj ljubavi i milosti, Bog je providio sopstvenu plaću za naš grijeh. Poslao je svog Sina Isusa Krista da plati kaznu za naše grijehe time što je umro na križu za nas. Isusova smrt je bila vječna jer je On vječni Bog/čovjek, koji je platio naš vječni dug grijeha, tako da mi ne bismo morali da ispaštamo zauvijek u paklu (2. Korinćanima 5:21). Ako priznamo svoje grijehe i povjerujemo u Isusa, tražeći Božije oproštenje na osnovu Kristove žrtve, spašeni smo, oprošteno nam je, očišćeni smo i imamo obećanje vjerčnog doma na nebu. Bog nas je volio toliko da je providio način našeg spasenja, ali ako odbijemo Njegov dar vječnog života, suočićemo se sa vječnim posljedicama te odluke. EnglishVrati se na bosansku stranu

Kako je vječnost u paklu pravedna kazna za grijeh?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries