settings icon
share icon
Pitanje

Koja je razlika između obreda i sakramenata?

Odgovor


Rimokatolicizam, Istočna Pravoslavna crkva i neke protestantske denominacije koriste izraz "sakrament" za "simbol/obred kojim se Božija milost prenosi na pojedinca". Obično postoji sedam sakramenata u ovim denominacijama. To su krštenje, krizma, sveta Večera Gospodnja, ispovijedanje, brak, sveti red i pomazanje bolesnih. Prema Katoličkoj crkvi, "Postoji sedam sakramenata. Ustanovljeni su od strane Krista i dati Crkvi da ih sprovodi. Neophodni su za spasenje. Sakramenti su sredstva milosti koju prenose". Biblija nam, nasuprot toga, kaže da se milost ne daje spoljašnjim simbolima i da nikakav obred nije "neophodan za spasenje". Ona je besplatna. "A kad se pokaza dobrota i čovjekoljublje Boga, Spasitelja našega, ne za djela pravde, koja mi učinismo, nego po svojemu milosrđu spasi nas kupelju preporođenja i obnovljenja Duha Svetoga, kojega izli na nas obilato po Isusu Kristu, Spasitelju našemu, da opravdani milošću njegovom, po nadi budemo baštinici života vječnoga." (Titus 3:4-7)

Obred je jednostavno "propisana praksa ili ceremonija". Protestanti i Evanđelisti na to gledaju kao na simbolični prikaz evanđeoske poruke da je Krist živio, umro, ustao iz mrtvih, uznio se na nebo i da će se jednog dana vratiti. Umjesto da se na njih gleda kao na uslove za spasenje, obrede treba shvatati kao pomoćna sredstva da bolje shvatimo i cijenimo ono što je Isus Krist ostvario za nas svojim otkupljujućim djelom. Obrede određuju tri faktora: da ih je ustanovio Krist, da su ih apostoli naučavali i da ih je rana crkva praktikovala. Pošto su krštenje i Večera Gospodnja jedini koji ispunjavaju ove kriterije, mogu postojati samo dva obreda. Nijedan od njih nije uslov za spasenje, niti su "sredstva milosti".

Obredi su uglavnom ono za šta nam je Isus rekao da praktikujemo sa drugim kršćanima. Vezano za krštenje, Matej 28:18-20 kaže: "Tada pristupi Isus k njima i reče im: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Zato idite i učinite sebi sve narode učenicima krštavajući ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. I učeći ih da drže sve, što sam vam zapovjedio. Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta." Za pričest, također zvanu Večera Gospodnja, Luka 22:19 kaže: "Onda uze kruh, zahvali, prelomi ga i dade im ga govoreći: 'Ovo je tijelo moje, koje se daje za vas. Ovo činite na moju uspomenu!'" Većina crkava se pridržava ove prakse, ali to ne vidi obavezno kao obrede.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Koja je razlika između obreda i sakramenata?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries