settings icon
share icon
Pitanje

Da li Bog obnavlja službu apostola i proroka u crkvi danas?

Odgovor


Pokret za obnovu službe apostola i proroka zasniva svoje tvrdnje da apostoli i proroci treba da budu dio crkve, na Efežanima 4:11, 12: "I on je dao jedne za apostole, a jedne za proroke, a jedne za evanđeliste, a jedne za pastire i učitelje, da se sveti usavrše za djelo službe, na sazidanje tijela Kristova"

Tokom prvog vijeka crkve postojala je služba apostola, kao i duhovni dar apostolstva. Tu službu ili poziciju je imalo 12 Isusovih učenika, zajedno sa Matejom, koji je zauzeto Judino mjesto, i Pavlom. Oni su bili izričito odabrani od Krista (Marko 3:16-19). Biranje zamjene za Judu vidimo u Djelima 1:20-26. Možemo zapaziti u ovom odlomku da je Judina pozicija nazvana "službom". Također bi trebalo zapaziti da je Pavla odabrao Krist (1. Korinćanima 15:8-9; Galaćanima 1:1; 2:6-9). Ovim ljudima je povjeren zadatak uspostavljanja univerzalne crkve (Efežanima 2:20). Njeni temelji su uspostavljeni u prvom vijeku. To je razlog iz kojeg služba apostola više nije u funkciji. Jednom kada su temelji položeni, nisu nam više potrebni uspostavljači.

Postoji i duhovni dar apostolstva (ovo ne treba da se miješa sa službom – to dvoje je odvojeno). Među onima koji su imali duhovni dar su bili Jakov (1. Korinćanima 15:7; Galaćanima 1:19), Barnaba (Djela 14:4, 14; 1. Korinćanima 9:6), Andronik i Junija (Rimljanima 16:7), vjerovatno Silvan i Timotej (1. Solunjanima 1:1; 2:7), i Apolo (1. Korinćanima 4:6, 9). Ova kasnija grupa je imala dar apostolstva, ali ne i apostolsku "službu" dodijeljenu dvanaestorici i Pavlu. Dakle, oni koji su imali taj dar su bili oni koji su nosili poruku Evanđelja sa Božijim autoritetom. Riječ "apostol" znači "predstavnik koji je poslan sa autoritetom". To je odgovaralo onima koji su imali službu apostola (kao Pavle) i onima koji su imali duhovni dar (kao Apolo). Iako postoje takvi ljudi danas, oni koji su poslani od Boga da šire Evanđelje, najbolje je da ih NE nazivamo apostolima, radi konfuzije koju to stvara. Mnogi nisu svjesni dvije različite upotrebe izraza "apostol".

Dar apostolstva je također bio privremeni dar koji je dao Krist radi postavljanja temelja univerzalne crkve (Efežanima 2:20). U prvom vijeku je poruku od Godpoda vjernicima objavljivao prorok. Oni nisu imali prednost cijele Biblije, koju mi imamo danas. Zadnja knjiga Novog zavjeta (Otkrivenje) nije bila završena do kraja prvog vijeka. Tako da je Gospod dao darovane ljude koji su se zvali proroci, da proklamuju Njegove poruke dok kanon Pisma ne bude potpun.

Trebalo bi da se zapazi da je sadašnje naučavanje o obnovi proroka i apostola daleko od onoga kako Pismo opisuje ljude koji su imali dar proroštva i službu apostola. Oni koji naučavaju ovakvu obnovu kažu da nikad ne treba da se govori protiv apostola i proroka, niti čak da se dovode u pitanje, jer govoriti protiv njih znači govoriti protiv Boga. Ipak, apostol Pavle je zapovijedio narodu Bereje da provjere Riječju Božijom ono što on kaže, kako bi bili sigurni da je to što kaže istina (Djela 17:10-11). On je također tvrdio onima u Galaciji da ako bi iko, uključujući i njega, naučavao drugo evanđelje, trebalo bi da bude "proklet" (Galaćanima 1:8-9). U svemu, Pavle je usmjeravao ljude ka Bibliji kao krajnjem autoritetu. Ljudi koji danas za sebe tvrde da su apostoli i proroci čine sebe krajnjim autoritetom, što Pavle i Dvanaestorica nikad nisu radili.

Također bi trebalo da se zapazi da se Pismo odnosi prema apostolima i prorocima u prošlom vremenu. Druga Petrova 3:2 i Juda 3, 4, tvrde da ljudi ne bi trebalo da zastrane od poruke koju su apostoli dali (prošlo vrijeme). Hebrejima 2:3, 4 također govori u prošlom vremenu o onima koji su činili (ranije) "znake, čudesa, različite sile" kroz darove Duha Svestoga.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Da li Bog obnavlja službu apostola i proroka u crkvi danas?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries