settings icon
share icon
Pitanje

Šta je to nevolja? Kako znamo da će nevolja trajati sedam godina?

Odgovor


Nevolja je budući sedmogodišnji period kada će Bog dovršiti Svoje kažnjavanje Izraela i završiti svoj sud nevjerujućeg svijeta. Crkva, sastavljena od svih koji su povjerovali u osobu i djelo Gospoda Isusa da ih spasi od kazne zbog grijeha, neće biti prisutna tokom nevolje. Crkva će biti uzeta sa zemlje u jednom događaju, poznatom kao uznesenje (1. Solunjanima 4:13-18; 1. Korinćanima 15:51-53). Ona je spašena od gnjeva koji će doći (1. Solunjanima 5:9). Kroz cijelo Pismo, nevolja se opisuje i drugim imenima, kao što su Dan Gospodnji (Izaija 2:12; 13:6, 9; Joil 1:15, 2:1, 11, 3:4, 4:14; 1. Solunjanima 5:2); nevolja (Ponovljeni zakon 4:30; Sefanija 1:1); velika nevolja, koja se odnosi na intenzivniju drugu polovinu sedmogodišnjeg perioda (Matej 24:21); vrijeme ili dan nevolje (Daniel 12:1; Sefanija 1:15); vrijeme Jakovljeve nevolje (Jeremija 30:7)

Razumijevanje Daniela 9:24-27 je neophodno da bi se razumjela svrha i vrijeme perioda nevolje. Ovaj odlomak govori o 70 sedmica koje su objavljene protiv "tvog naroda." Danielov narod su Jevreji, Izrealska nacija, i ono o čemu Daniel govori je period vremena koji je Bog dao: "da se dokrajči opačina, da se stavi pečat grijehu, da se zadovolji za bezakonje, da se uvede vječna pravednost, da se stavi pečat viđenju i prorocima, da se pomaže Sveti nad svetima." Bog objavljuje da će u "70 sedmica" ispuniti sve ove stvari. Ovo je 70 sedmica godina, ili 490 godina (neki prevodi navode to kao bukvalno 70 sedmica). Ovo je potvrđeno drugim dijelom ovog odlomka iz Daniela. U stihu 25 i 26, Danielu je rečeno da će Mesija biti pogubljen nakon "7 sedmica i 62 sedmice" (69 sedmica ukupno), koje počinju sa uredbom za obnovljenje Jeruzalema. Drugim riječima, 69 puta 7 godina (483 godine) nakon uredbe o obnovljenju Jeruzalema, Mesija će biti pogubljen. Biblijski historičari potvrđuju da je 483 godine prošlo od vremena kada je objavljena uredba o obnovljenju Jeruzalema do vremena kada je Isus razapet. Većina kršćanskih naučnika, nevezano za njihov pogled na eshatologiju (buduće stvari/događaji), imaju gore navedeno razumijevanje Danielovih 70 sedmica.

Sa ove 483 godine koje su prošle od donošenja uredbe da se obnovi Jeruzalem do ubijanja Mesije, ostaje 1 sedmica (7 godina) da se ispuni ono što je rečeno u Danielu 9:24: "da se dokrajči opačina, da se stavi pečat grijehu, da se zadovolji za bezakonje, da se uvede vječna pravednost, da se stavi pečat viđenju i prorocima, da se pomaže Sveti nad svetima." Ovaj posljednji sedmogodišnji period je poznat kao period nevolje—to je vreme u kome će Bog završiti suđenje Izraelu zbog njihovog grijeha.

Danijel 9:27 daje nekoliko važnih detalja o sedmogodišnjem periodu: "I sklopit će savez s mnogima za jednu sedmicu: a u polovici sedmice prestat će žrtva i prinos: na vrhu Hrama bit će grozota pustoši sve do svršetka, dok se određeno pustošenje ne obori na pustošnika." Osoba o kojoj govore ovi stihovi je osoba koju Isus naziva "groza pustoši" (Matej 24:15) i nazvana je i "zvjerju", u Otkrivenju 13. Danijel 9:27 kaže da će zvijer napraviti zavjet za 7 godina, ali u sredini ove sedmice (treću i po godinu nevolje), prekršiće zavjet tako što će prekinuti žrtvu i prinos. Otkrivenje 13 objašnjava da će zvijer staviti svoju sliku u hram i zahtjevati da ga svijet slavi. Otkrivenje 13:5 kaže da će ovo trajati 42 mjeseca, što je 3 1/2 godine. Pošto Daniel 9:27 kaže da će se ovo desiti u sredini sedmice, i Otkrivenje 13:5 kaže da će zvijer ovo raditi u periodu od 42 mjeseca, lako je vidjeti da je ukupna dužina vremena 84 mjeseca ili 7 godina. Također vidi Daniel 7:25, gdje "vrijeme i dva vremena i polovina vremena" (vrijeme = 1 godina; dva vremena = 2 godine; polovina vremena = 1/2 godine; ukupno 3 1/2 godine) također upućuju na "veliku nevolju", drugu polovinu sedmogodišnjeg stradanja, kada će zvijer biti na vlasti.

Za više referenci o vremenu nevolje, vidi Otkrivenje 11:2-3, koje govori o 1260 dana i 42 mjeseca, i Daniel 12:11-12, koji govori o 1290 dana i 1335 dana. Ovi dani se odnose na dane u sredini nevolje. Dodatni dani u Danielu 12 možda uključuju period na kraju za sud nad nacijama (Matej 25:31-46) i vrijeme za uspostavljanje Kristovog hiljadugodišnjeg kraljevstva (Otkrivenje 20:4-6).

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je to nevolja? Kako znamo da će nevolja trajati sedam godina?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries