settings icon
share icon
Pitanje

Ko/šta su nefili?

Odgovor


Nefilimi (“pali, div”) su bili ishod seksualnih odnosa između sinova Božijih i kćeri ljudskih u Postanku 6:1-4. Postoje mnoge rasprava o identitetu “sinova Božijih”. Mi zastupamo tezu da su “sinovi Božiji” bili pali anđeli (demoni) koji su se uparivali sa ženama i/ili opsjedali muškarce i onda opštili sa ženama. Ova ujedinjenja su rezultirala potomcima, nefilima, koji su bili “gorostasi davnine, preslavni junaci”. (Postanak 6:4).

Zašto bi demoni radili tako nešto? Biblija nam ne daje određen odgovor. Demoni su zla, iskvarena bića – tako da nas ništa što oni rade ne bi trebalo da iznenadi. Što se tiče njihovih motiva, najbolja pretpostavka je da je njihova namjera bila da onečiste ljudsku krvnu liniju, kako bi spriječili dolazak Mesije, Isusa Krista. Bog je obećao da će Mesija doći iz Evine loze (Postanak 3:15) i da će satrti glavu zmije, Sotone. Dakle, demoni su vjerovatno namjeravali ovo da spriječe time što će onečistiti ljudsku lozu, čineći time nemogućim da bezgrešni Mesija bude rođen jednog dana. Opet, ovo nije određen biblijski odgovor, ali je prihvatljiv i nije u kontradikciji ostalom biblijskom naučavanju.

Šta su bili nefili? Prema jevrejskim i drugim legendama (Knjiga Enoha i drugi nebiblijski spisi), oni su bili vrsta divova i super heroja koji su činili veliko zlo. Njihova veličina i sila kao da su dolazile iz mješavine demonske “DNK” i ljudske genetike. Sve što Biblija direktno kaže o njima je da su bili “gorostasi davnine, preslavni junaci” (Postanak 6:4). Oni nisu bili vanzemaljci, bili su bukvalno bića koja su proizašla iz ujedinjenja sinova Božijih i kćeri ljudskih (Postanak 6:1-4).

Šta se desilo nefilima? Oni su bili jedan od glavnih razloga za potop u doba Noe. Odmah nakon što njih spominje, Božija riječ nam kaže: “Kad Gospodin vidje da je pokvarenost ljudi na zemlji velika i da je sve mišljenje i htijenje njihova srca svejednako išlo samo na zlo, pokaja se Gospodin što je bio načinio ljude na zemlji, i bio je duboko ožalošćen. I odluči Gospodin: ‘Istrijebit ću sa zemlje ljude što sam ih stvorio, s ljudima i stoku, sitne životinje i ptice nebeske. Jer se kajem što sam ih načinio’” (Postanak 6:5-7). Tako je Bog pustio potop na svu zemlju, ubivši time sve i svakoga (uključujući nefilime), osim Noe i njegove familije, i životinja u barci (Postanak 6:11-22).

Gdje su bili nefili nakon potopa? Postanak 6:4 nam kaže: “Onda kada su se sinovi Božji ženili s kćerima čovječjim, pa još i kasnije”. Izgleda da su demoni povremeno ponavljali svoj grijeh nakon potopa. Međutim, to je izgleda bilo mnogo manjeg obima nego ranije. Kad su Izraelci uhodili kanaansku zemlju, izvjestili su Mojsija: “Vidjesmo tamo i divove, Anakove sinove od divovskoga roda. Činilo nam se da smo prema njima kao skakavci. A tako smo se morali i mi njima činiti” (Brojevi 13:33). Sad, ovaj odlomak ne govori specifično da su nefili zaista bili tamo, nego da su uhode mislile da su ih vidjele. Vjerovatnije je da su vidjeli veoma velike ljude u Kanaanu i greškom vjerovali da su to nefili. Ili, moguće je da su nakon potopa demoni ponovo općili sa ženama, rađajući još nefila. Koji god da je slučaj, ove “divove” su Izraelci pobili prilikom svog napada na Kanaan (Jošua 11:21-22) i kasnije u njihovoj historiji (Ponovljeni zakon 3:11; 1. Samuelova 17).

Šta sprečava demone da i danas rađaju nefile? Izgleda da je Bog zaustavio uparivanje između demona i žena time što je poslao sve demone koji su učinili takvo djelo u Bezdan. Juda 6 nam kaže: “Također, anđele koji ne održaše svojega dostojanstva, nego ostaviše svoje prebivalište, zadržao je vječnim okovima u mraku za sud velikog dana.” Očito nisu svi demoni u “okovima” danas, tako da je morala postojati neka grupa njih koji su počinili teški grijeh mimo prvobitnog pada. Po svoj prilici, demoni koji su općili sa ženama su oni koji su zadržani “vječnim okovima”. Ovo bi spriječilo druge demone da naprave tako nešto.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Ko/šta su nefili?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries