settings icon
share icon
Pitanje

Koji je biblijski pogled na nasilje u porodici?

Odgovor


Nasilje u porodici je, usko gledano, definisano kao djelo ili prijeteće djelo nasilja nad nekim s kim je počinitelj bio u ili je u intimnom odnosu. Izraz nasilje u porodici često donosi u um koncept "pretučene žene" ili možda verbalnu svađu bračnog para, koja eskalira u fizički napad. Nasilje u porodici je često povezano sa zlostavljanjem djeteta. Čak i ako djeca nisu fizički povrijeđena, gledanje ili slušanje zlostavljanja jednog roditelja može da dovede do ozbiljnih psiholoških posljedica.

Kad je nasilje u porodici u pitanju, tu se radi o sili i kontroli. Iako pojam nasilje ima fizičke konotacije, nasilje u porodici ili zlostavljanje može da se pojavi i u oblicima. Na primjer, zlostavljači mogu da manipulišu svojim žrtvama emocionalnim ili ekonomskim načinima. Drugi načini su verbalno i seksualno zlostavljanje. Neka osoba bilo kojih godina, spola, socijano-ekonomske klase, stepena obrazovanja ili religije, može da bude pod uticajem porodičnog nasilja.

Na porodično nasilje može da se gleda u uslovima "ciklusa nasilja". Napetost raste; žrtva pokušava da čuva zlostavljača smirenog; ali, na kraju, dođe do incidenta. Zlostavljač se izvinjava i pokušava da ispravi stvari, vjerovatno obećavajući da se to više nikad neće ponoviti, ili obasipajući žrtvu darovima. Zatim dolazi period zatišja, prije nego što tenzija počne ponovo da se podiže. Faze ovog ciklusa možda traju samo nekoliko minuta, ili mogu da se razvijaju godinama. Bez intervencije, periodi "izmirenja" i "mira" često nestanu.

Nasilje u porodici je u potpunoj suprotnosti sa Božijim planom za porodice. Postanak 1 i 2 oslikava brak kao odnos gdje su dvoje kao jedno tijelo i pomažu jedno drugom. Efežani 5:21 govore o uzajamnoj podložnosti. Efežani 5:22–24 objašnjavaju ženinu pokornost mužu, dok stihovi 25–33 govore o muževljevoj požrtvovanoj ljubavi prema svojoj ženi. Prva Petrova 3:1–7 daje slična uputstva. Prva Korinćanima 7:4 kaže: "Žena nije gospodar od svojega tijela, nego muž; tako i muž nije gospodar od svojega tijela, nego žena". To dvoje pripadaju jedno drugom i pozvani su da vole jedno drugo kao što je Krist volio nas. Brak je slika Krista i Crkve. Nasilje u porodici je daleko od Isusovog karaktera.

Bog također osuđuje nasilje u porodici koje uključuje djecu. Psalam 127:3 kaže: "Eto, sinovi su dar od Gospoda; nagrada njegova jesu djeca". Bog roditeljima povjerava djecu, a ti roditelji treba da se sa ljubavlju brinu o njima i naučavaju ih. Efežani 6:4 kažu: "I vi, oci! Ne razdražujte djece svoje, nego ih odgajajte stegom i naukom Gospodnjim!" (vidi također Kološane 3:21) Djeca treba da slušaju svoje roditelje (Efežani 6:1–3), a disciplina je važna. Ali, ona se jasno razlikuje od nasilja i zlostavljanja.

Slijediti Boga uključuje služenje drugima, ne manipulisanje i kontrolisanje drugih. Isus je rekao svojim učenicima: "Nego tko među vama hoće da bude velik, taj neka bude vaš sluga, i tko među vama hoće da bude prvi, taj neka bude vaš sluga! Tako ni Sin čovječji nije došao, da mu služe, nego da služi i da život svoj dadne u otkup za mnoge" (Matej 20:26–28). Njegova zapovijed nama je da "volimo jedan drugog" (Ivan 13:34). Efežanima 5:1–2 kaže: "Ugledajte se dakle na Boga, kao ljubazna djeca, i živite u ljubavi, kao što je i Hristos ljubio nas, i predade sebe za nas u prilog i žrtvu Bogu na slatki miris". Kršćani su pozvani da požrtvovano vole druge, posebno one u sopstvenoj porodici.

Oni koji trenutno prolaze nasilje u porodici bi trebalo da urade sve što je moguće da iz toga izađu bezbjedno. Često su najopasniji momenti za žrtvu porodičnog nasilja kada ona ili on odlazi. U takvim slučajevima je dobro kontaktirati policiju, ili postoje druga lokalna sredstva koja su na raspolaganju da pomognu. Ako postoji kontakt telefon za porodično nasilje u vašoj državi, ono može da pomogne informacijama i sredstvima, a broj se može naći na internet (BILJEŠKA: upotreba kompjutera može da se nadzire i radi toga posjetite te stranice samo u slučaju da zlostavljač nema način da prati vaše internet aktivnosti). Kada nasilje u porodici traje, sigurnost je prvi korak.

Čak i kada su žrtve fizički sigurne i tjelesne povrede se zacijele, emotivni i psihološki ožiljci su još uvijek duboki. Nasilje u porodici može da ima i ozbiljne duhovne posljedice. Žrtve mogu da imaju nepovjerenje u Boga. Zašto bi On dozvolio da se tako nešto desi? Da li je On dostojan povjerenja? Da li me zaista voli? Gdje je On bio kada sam zlostavljan/a? Prolaženje kroz proces iscjeljenja zahtijeva vrijeme. Emocionalna reakcija na takvu situaciju mora da dođe. Normalno je izraziti ljutnju nad zlostavljanjem. Ako mi ne prepoznamo ozbiljnost situacije – ljutnju, konfuziju, povredu, stid, itd. – ne možemo se iscijeliti od toga. Prečesto se prerano na žrtve vrši pritisak da oproste. To oproštenje i jeste ono što će na kraju osloboditi žrtvu. Ali istinsko oproštenje ne može da se pruži ako se najprije ne prepoznaju ožiljci zlostavljanja i ne poradi na njima. Žrtvama porodičnog nasilja će najvjerovatnije biti potrebna podrška dobro obučenog kršćanskog savjetnika, koji će s njima proći proces iscjeljenja.

Ne bi trebalo da pretpostavljamo da zlostavljači nemaju drugu potrebu osim da prestanu da zlostavljaju. Navjerovatnije postoje neriješena pitanja koja su ih dovela do toga. Ako je zlostavljač voljan da prizna svoju krivicu i ako želi pomoć, postoji nada. Ponovo, kršćansko savjetovanje može biti od velikog značaja.

Svaka priča o nasilju u porodici je drugačija. Situacije i ljudi su tako raznoliki, da nijedan članak ne može dovoljno da se nosi sa tim pitanjem. Međutim, uopšteno govoreći, bračno savjetovanje nije prikladna solucija – barem ne dok zlostavljanje ne prestane, obje strane treba da se podvrgnu pojedinačnom savjetovanju i da oboje žele izmirenje. Isto važi i za porodičnu terapiju. Djeca nikada ne bi trebalo da budu stavljena u situaciju zlostavljanja ili da se od njih očekuje da će ostati u istoj, dok zlostavljač ne nauči da bude pobožan roditelj.

Nasilje u porodici povređuje Božije srce. Njega dotiču žrtve istog i nije ih napustio. Njegov plan za ljudske odnose – posebno one unutar porodice – je predivan prikaz onoga kakav On jeste. Porodica je zamišljena tako da odražava Božiju ljubav. Njega žalosti kada se dom pretvori u mjesto bola. Božija želja za one koji su uključeni u porodično nasilje – i za žrtve i za zlostavljače – je iscjeljenje i cjelovitost.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Koji je biblijski pogled na nasilje u porodici?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries