settings icon
share icon
Pitanje

Na koja je sve misijska putovanja išao Pavle?

Odgovor


Novi zavjet bilježi tri Pavlova misijska putovanja na kojima se proširila Kristova poruka na Malu Aziju i Evropu. Apostol Pavle je bio visoko obrazovan, vodeći Židov po imenu Savle. Kako je živio u Jerusalimu odmah nakon Kristove smrti i uskrsnuća, dao je najbolje od sebe da uništi kršćansku crkvu. Čak je učestvovao u pogubljenju prvog kršćanskog mučenika, Stjepana (Djela 7:55–8:4).

Na svom putu za Damask, gdje je išao da pronađe i privede još kršćana, Pavle je sreo Gospoda. Pokajao se, okrećući se vjeri u Isusa Krista. Nakon ovog iskustva, pokušao je da uvjeri Židove i kršćane u svoje obraćenje koje mijenja život, ali su mnogi sumnjali u to i izbjegavali ga. Kršćani poput Barnabe, međutim, su ga prihvatili i zauzeli se za njega. Njih dvojica su postali misijski partneri.

Na tri odvojena misijska putovanja – svakom od po nekoliko godina – Pavle je propovijedao vijest o Isusu u mnogim obalskim gradovima i mjestima na važnijim trgovačkim cestama. Slijedi kratki pregled ovih misijskih putovanja.

1. misijsko putovanje (Djela 13-14): Odgovarajući na Božiji poziv da proklamiraju Krista, Pavle i Barnaba su napustili antiohijsku crkvu u Siriji. Na početku su propovijedali u gradskim sinagogama. Ali nakon što je dosta Židova odbilo Krista, misionari su prepoznali Božiji poziv da svjedoče neznabošcima.

Zbog svog hrabrog svjedočanstva o Kristu, Savle progonitelj je postao Pavle progonjeni. Oni koji su odbili poruku spasenja kroz Isusa Krista su pokušali da ga zaustave i naude mu. U jednom gradu je bio kamenovan i ostavljem da umre. Ali, Bog ga je poštedio. Kroz nevolje, batine i zatvore, nastavio je da propovijeda Krista.

Pavlovo služenje paganima donijelo je polemiku ko i kako može biti spašen. Između svoja prva dva misijska putovanja, on je učestvovao na apostolskom saboru u Jerusalimu, gdje se diskutovalo o načinu spasenja. Krajnji dogovor je glasio da neznabošci mogu da prime Isusa bez podvrgavanja židovskoj tradiciji.

2. misijsko putovanje (Djela 15:36-18:22): Nakon ponovnog boravka u Antiohiji , gdje je gradio crkvu, Pavle je bio spreman za drugo misijsko putovanje. Pitao je Barnabu da mu se pridruži i da obiđu crkve sa svog prvog putovanja. Međutim, jedno jače neslaganje je prouzročilo da se odvoje. Bog je okrenuo ovu raspravu na dobro, jer su sada postojala dva misijska tima. Barnaba je otišao na Kipar sa Ivanom Markom, a Pavle je poveo Silu u Malu Aziju.

Bog je u svom proviđenju promijenio pravac Pavla i Sile u Grčku, donoseći Evanđelje u Evropu. Na Filipinima, misionari su bili pretučeni i zatvoreni. Radujući se što stradaju za Krista, pjevali su u zatvoru. Odjednom, Bog je poslao zemljotres da otvori vrata ćelije i oslobodi ih okova. Zadivljeni tamničar i njegova porodica su povjerovali u Krista, ali su ih gradske vlasti zamolile da napuste grad.

Dolaskom u Atenu, Pavle je propovijedao radoznaloj publici na Areopagu. Navijestio im je jedinog istinitog Boga kojeg mogu poznavati i slaviti ga, bez idola napravljenih ljudskom rukom. Ponovo, neki su se podrugivali a neki su povjerovali.

Pavle je učio one koji su povjerovali u Krista i ustanovio je crkve. Tokom drugog misijskog putovanja, načinio je mnoge učenike iz raznih pozadina: mladića koji se zvao Timotej, poslovnu ženu Lidiju i bračni par Akvilu i Priscilu.

3. misijsko putovanje (Djela 18:23-20:38): Tokom Pavlovog trećeg putovanja, žarko je propovijedao u Maloj Aziji. Bog je potvrđivao njegovu poruku čudima. Djela 20:7-12 govore o Pavlovoj izuzetno dugačkoj propovijedi u Troadi. Mladić koji je sjedio na prozorskom simsu je zaspao i pao kroz prozor. Izgledalo je da je mrtav, ali ga je Pavle vratio u život.

Jednom uključeni u okultno, novi vjernici u Efezu su spalili svoje knjige vradžbina. Međutim, oni koji su pravili idole, sa druge strane, nisu bili zadovoljni time što gube svoj posao radi ovog jedinog pravog Boga i Njegovog Sina. Kovač srebra po imenu Demetrije je počeo pobunu u gradu, slaveći njihovu boginju Dijanu. Pavla su uvijek slijedile nevolje. Progonstvo i opozicija su osnaživali prave kršćane i širenje Evanđelja.

Na kraju svot trećeg misijskog putovanja, Pavle je znao da će uskoro biti zatvoren i vjerovatno pogubljen. Njegove zadnje riječi crkvi u Efezu pokazuju njegovu posvećenost Kristu: “Vi znate, od prvoga dana kad dođoh u Aziju, kako sam stalno bio s vama, služeći Gospodinu sa svom poniznošću i sa suzama, usred kušnja koje me snađoše od židovskih zasjeda. Nisam ništa propustio kazati što je korisno, nego sam javno i po kućama učio, zaklinjući Židove i Grke da se obrate Bogu i vjeruju u Gospodina našeg Isusa Krista. I sada evo Duh me veže te idem u Jeruzalem ne znajući što će mi se u njemu dogoditi, osim što mi Duh Sveti po svim gradovima svjedoči da me u Jeruzalemu čekaju okovi i nevolje. Ali ja ne marim za svoj život, samo da završim svoju trku i službu koju primih od Gospodina Isusa, da posvjedočim evanđelje Božje milosti.” (Djela 20:18-24).

Neki tumači Biblije vide i četvrto putovanje, a rana kršćanska historija izgleda da potvrđuje tu teoriju. U isto vrijeme, u Bibliji ne postoji jasan dokaz za četvrto putovanje, osim ako se ono nije desilo nakon događaja u Djelima apostolskim.

Svrha svih Pavlovih misijskih putovanja ostaje ista: naviještanje Božije milosti u opraštanju grijeha kroz Krista. Bog je koristio njegovu službu da donese Evanđelje neznabošcima i uspostavi crkvu. Pavlova pisma crkvama, zabilježena u Novom zavjetu, još uvijek podupiru život i dokrtinu crkve. Iako je žrtvovao sve, Pavlova misijska putovanja su bila vrijedna cijene (Filipljanima 3:7-11).

EnglishVrati se na bosansku stranu

Na koja je sve misijska putovanja išao Pavle?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries