settings icon
share icon
Pitanje

Zašto su se Mihael i Sotona prepirali oko Mojsijevog tijela (Juda 9)?

Odgovor


9. stih Judine poslanice se odnosi na događaj koji se ne nalazi ni na jednom drugom mjestu u Bibliji. Mihael se morao boriti ili raspravljati sa Sotonom oko Mojsijevog tijela, ali nije opisano šta je to značilo. Druga borba anđela je povezana sa Danielom, koji opisuje anđela koji mu je došao u viziji. Ovaj anđeo, poi menu Gabriel, u 8:16 i 9:21, mu govori da mu se "opirao" demon nazvan "knez perzijski " dok mu u pomoć nije došao arhanđeo Mihael (Daniel 10:13). Ovdje saznajemo da se anđeli i demoni bore u duhovnim bitkama za duše ljudi i nacija, i da demoni pružaju otpor anđelima pokušavajući da ih spriječe da ispune Božiju naredbu. Juda nam govori da je Mihael bio poslan od strane Boga kako bi se na neki način pobrinuo za Mojsijevo tijelo, koje je sam Bog sahranio nakon Mojsijeve smrti (Ponovljeni zakon 34:5-6).

Iznešene su različite teorije oko toga šta je značila ova borba za Mojsijevo tijelo. Jedna od njih je da se Sotona, uvijek optužitelj Božijih ljudi (Otkrivenje 12:10), možda opirao Mojsijevom uskrsnuću u vječni život, na temelju njegovog grijeha u Meribi (Ponovljeni zakon 32:51) i ubistva egipćanina koje je počinio (izlazak 2:12).

Neko pretpostavlja da su stihovi u Judi isti kao odlomak u Zahariji 3:1-2: "Tada mi dade da vidim velikoga svećenika Jošuu, kako stoji pred anđelom Gospodnjim, dok je s desne njegove stajao Sotona, da ga optuži. Gospod reče Sotoni: "Gospod neka ti naredi šutnju, Sotono!" Ali prigovori da je ovo isti slučaj su očiti: (1) Jedina sličnost između ova dva odlomka je u izrazu: "Gospod da te ušutka". (2) Ime "Mihael" se uopšte ne pojavljuje u odlomku iz Zaharije. (3) Ne postoji pomen "Mojsijevog tijela" u Zahariji, i nikakvog nagovještaja toga.

Također se pretpostavljalo da Juda citira apokrifnu knjigu koja sadrži ovaj zapis, i da on namjerava da potvrdi da je taj zapis tačan. Origen (oko 185–254), rani kršćanski učenjak i teolog, pominje knjigu "Preuzimanje Mojsija" kao postojeću u njegovo vrijeme, koja je sadržala ovaj zapis o borbi između Mihaela i đavola oko Mojsijevog tijela. Ta knjiga, sada izgubljena, je bila knjiga grčkih židova, a Origen pretpostavlja da je ona bila izvor ovog Judinog zapisa.

Jedino važno pitanje, onda, je da li je ova priča "istinita". Koje god da je porijeklo ovog zapisa, Juda ipak izgleda da ustvari ukazuje na to da je borba između Mihaela i đavola istinita. On govori o tome na isti način na koji bi govorio o Mojsijevoj smrti ili njegovom udaranju u stijenu. I ko može dokazati da to nije istina? Koji dokaz postoji za to da nije? U Bibliji postoje mnogi nagovještaji o anđelima. Znamo da je arhanđeo Mihael stvaran; često je spominjanje đavola; a postoje i brojna potvrđenja da su i loši i dobri anđeli angažovani u važnim poslovima na zemlji. Kako je priroda ovog određenog spora oko Mojsijevog tijela u potpunosti nepoznata, nagađanja su beskorisna. Mi ne znamo da li je to bila prepirka oko posjedovanja tijela, sahranjivanja istog, ili nečega drugog.

Međutim, znamo sljedeće dvije stvari: prvo, Pismo je nepogrešivo. Njegova nepogrešivost je jedan od stubova kršćanske vjere. Kao kršćanima, naš cilj je da pristupamo Pismu sa poštovanjem i uz molitvu, i kada pronađemo nešto što ne razumijemo, da se još molimo, proučavamo više i – ako još uvijek nemamo odgovor – ponizno priznamo svoja ograničenja dok se suočavamo sa savršenom Riječju Božijom.

Drugo, Juda 9 je najbolja ilustracija kako kršćani treba da se odnose sa Sotonom i demonima. Primjer Mihaela koji odbija da izgovori prokletstvo nad Sotonom bi trebalo da nam bude lekcija kako da se odnosimo prema demonskim silama. Vjernici ne treba da ih prozivaju, nego umjesto toga da traže Gospodnju silu da interveniše protiv njih. Ako je toliko moćno biće kao što je Mihael prebacilo na Gospoda da se pozabavi Sotonom, ko smo mi da pokušavamo da ukorimo, istjeramo ili zapovijedamo demonima?

EnglishVrati se na bosansku stranu

Zašto su se Mihael i Sotona prepirali oko Mojsijevog tijela (Juda 9)?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries