settings icon
share icon
Pitanje

Šta je mač Duha?

Odgovor


Izraz "mač Duha" se nalazi samo jednom u Pismu, u Efežanima 6:17. Mač je dio duhovne vojne opreme za koje Pavle govori Korinćanima da ga stave na sebe, kako bi se osposobili za djelotvornu borbu protiv zla (Efežanima 6:13).

Mač je i napadačko i odbrambeno oružje koje se koristi kako bi se neko zaštitio od povrede ili kako bi se neprijatelj napao i pobijedio. Za vojnika je bilo neophodno da prođe strogu obuku ispravnog rukovanja svog mača, kako bi znao da ga iskoristi do maksimuma. Svim kršćanskim vojnicima je potrebna ista stroga obuka da znaju kako da ispravno upravljaju mačem Duha, "koji je Božja riječ". Pošto je svaki kršćanin u duhovnoj borbi protiv sotonskih sila ovog svijeta, treba da znamo kako da ispravno rukujemo Riječju. Samo će tada ona biti djelotvorna protiv zla i korisna odbrana za "rušenje utvrda" zablude i neistine (2. Korinćanima 10:4-5).

Riječ je također nazvana mačem u Hebrejima 4:12. Ovdje je ona opisana kao živa, djelotvorna i oštrija od svakoga dvosjeklog mača. Rimski mač je obično imao dvije oštrice, što ga je činilo boljim za probijanje i posijecanje na obje strane. Zamisao o Pismu koje probija znači da Riječ Božija doseže "srce", samu srž djelovanja, i razotkriva motive i osjećanja onih do kojih dopire.

Svrha mača Duha – Biblije – je da nas učini jakima i osposobi nas da izdržimo napad Sotone (Psalam 119:11; 119:33-40; 119:99-105). Duh Sveti koristi silu Riječi da sačuva duše i da im duhovnu snagu da budu zreli Gospodnji vojnici. Što bolje poznajemo i razumijemo Riječ Božiju, bićemo korisniji u činjenju Njegove volje i djelotvorniji u stajanju protiv neprijatelja naših duša.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je mač Duha?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries