Koje je značenje kršćanskog otkupljenja?


Pitanje: Koje je značenje kršćanskog otkupljenja?

Odgovor:
Svi su u potrebi za otkupljenjem. Naše prirodno stanje je okarakterisano krivicom: “jer su svi sagrijesili i lišeni su Božje slave” (Rimljani 3:23). Kristovo otkupljenje nas oslobađa od krivice, time što smo “opravdani darom njegove milost, otkupljenjem u Kristu Isusu” (Rimljani 3:24).

Dobrobit otkupljenja uključuje vječni život (Otkrivenje 5:9-10), oproštenje grijeha (Efežani 1:7), pravednost (Rimljani 5:17), sloboda od prokletstva Zakona (Galaćani 3:13), usvojenje u Božiju porodicu (Galaćani 4:5), oslobođenje od ropstva grijehu (Titu 2:14; 1. Petrova 1:14-18), mir s Bogom (Kološani 1:18-20) i ispunjenje Duhom Svetim (1. Korinćanima 6:19-20). Biti iskupljen, prema tome, znači da ti je oprošteno, znači biti svet, opravdan, slobodan, usvojen i obnovljen. Vidi također Psalam 130:7-8; Luka 2:38; i Djela 20:28.

Riječ otkupti znači “platiti za”. Ovaj termin se koristi specifično kako bi uputio na kupovinu slobode roba. Primjena ovog izraza na Kristovu smrt na križu govori upravo to. Ako smo “otkupljeni”, naša prvobitna pozicija je bila pozicija ropstva. Bog je kupio našu slobodu i više nismo pod ropstvom grijeha ili Starozavjetnog Zakona. Ovo metaforičko korištenje riječi “otkupljenje” je ono o koje se koristi u Galaćanima 3:13 i 4:5.

U vezi sa kršćanskim konceptom otkupljenja je riječ iskupiti. Isus je platio cijenu za naše otpuštanje od grijeha i njegovih posljedica (Matej 20:28; 1. Timoteju 2:6). Njegova smrt je bila zamjena za naš život. Ustvari, Pismo vrlo jasno kaže da je otkupljenje jedino moguće “kroz Njegovu krv”, što znači, Njegovom smrću (Kološani 1:14).

Ulice neba će biti pune bivših zatvorenika koji su, bez svoje zasluge, otkupljeni, kojima je oprošteno i koji su slobodni. Robovi grijehu su postali sveci. Ne čudi što ćemo pjevati novu pjesmu – pjesmu slavljenja Otkupitelju koji je bio zaklan (Otkrivenje 5:9). Bili smo robovi grijehu, osuđeni na vječnu odvojenost od Boga. Isus je platio cijenu otkupa, što je omogućilo našu slobodu od ropstva grijehu i naše izbavljenje od vječne posljedice tog grijeha.

English
Vrati se na bosansku stranu
Koje je značenje kršćanskog otkupljenja?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga