settings icon
share icon
Pitanje

Šta je to kršćanski pogled na svijet?

Odgovor


Pogled na svijet upućuje na svestranu koncepciju svijeta sa određene tačke gledišta. Kršćanski pogled na svijet je, onda, svestrana koncepcija svijeta sa kršćanskog gledišta. Pogled na svijet jedne osobe je njegova “velika slika,” harmonija svih njegovih vjerovanja o svijetu. To je način na koji se shvata realnost. Pogled na svijet je osnova za donošenje svakodnevnih odluka i samim tim je ekstremno važna.

Jednu jabuku koja stoji na stolu posmatra nekoliko ljudi. Botaničar je gleda sortirajući je. Jedan slikar u njoj vidi životni stil i slika je. Trgovac vidi robu za prodaju i inventariše je. Dijete vidi ručak i pojede je. Kako mi gledamo na neku situaciju je pod uticajem toga kako gledamo na svijet uopšte. Svaki pogled na isti, kršćanski ili nekršćanski, odgovara na bar tri sljedeća pitanja:

1) odakle dolazimo? (I zašto smo ovdje?)
2) šta nije u redu sa svijetom?
3) kako možemo da ga popravimo?

Pogled na svijet koji danas dominira je naturalizam, koji odgovara na ova tri pitanja ovako: 1) Mi smo proizvod slučajnog čina prirode, bez stvarne svrhe. 2) Mi ne poštujemo prirodu kao što bi trebalo. 3) Možemo da sačuvamo zemlju kroz ekologiju i konzervaciju. Naturalistički pogled na svijet proizvodi mnoge slične filozofije, kao što su moralni relativizam, egzistencijalizam, pragmatizam i utopizam.

Krišćanski pogled na svijet, sa druge strane, odgovara na ova tri pitanja biblijski: 1) Mi smo Božija stvorenja, stvorena da upravljaju svijetom i da imaju zajedništvo sa Njim (Postanak 1:27-28; 2:15). 2) Mi smo zgriješili protiv Boga i time je cijeli svijet podlegao prokletstvu (Postanak 3). 3) Sam Bog je otkupio svijet kroz žrtvu svoga Sina, Isusa Krista (Postanak 3:15; Luka 19:10), i jednoga dana će obnoviti stvorenje u njegovo savršeno stanje (Izaija 65:17-25). Kršćanski pogled na svijet nas vodi da vjerujemo u moralni apsolut, čuda, ljudsko dostojanstvo i mogućnost otkupljenja.

Bitno je da se shvati da je pogled na svijet svestran. Utiče na svaki dio našeg života, od novca do moralnosti, od politike do umjetnosti. Istinsko Kršćanstvo je više od grupe ideja koje se koriste u crkvi. Kršćanstvo kako ga Biblija uči je samo po sebi pogled na svijet. Biblija nigdje ne pravi razliku između “religioznog” i “sekularnog” života; kršćanski život je jedini život koji postoji. Isus je objavio da je On “put, istina i život” (Ivan 14:6) i čineći to, postao je naš pogled na svijet.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je to kršćanski pogled na svijet?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries