settings icon
share icon
Pitanje

Da kršćanin može da igra video igre?

Odgovor


Završena skoro prije 2000 godina, Božija Riječ konkretno ne naučava da li kršćanin može ili ne može da igra video igre. Ali njeni principi se još uvijek primjenjuju danas vezano za najbolji način korištenja vremena. Kada nam Bog pokaže da neka određena aktivnost kontroliše naš život, trebalo bi da prestanemo to da radimo na neko vrijeme. Ovaj “post” može da se primijeni kad su u pitanju hrana, filmovi, televizija, muzika, video igre, bilo šta što nam odvlači pažnju od većeg poznanja Boga, od ljubavi prema Njemu i služenja Njegovim ljudima. Iako neke od ovih stvari nisu loše same po sebi, one postaju idoli ako nas odvlače od naše prve ljubavi (Kološanima 3:5; Otkrivenje 2:4). Slijede neki principi koje treba uzeti u obzir, bilo da su u pitanju video igre, TV, filmovi ili bilo koja ovozemaljska težnja.

1. Da li će me video igre poučiti nečemu ili me samo zabaviti? Poučiti znači izgraditi. Da li će video igre izgraditi tvoju ljubav prema Bogu, znjanje o Njemu i služenje drugima? “‘Sve mi je slobodno’, ali nije sve na korist; ‘sve mi je slobodno’, ali sve ne izgrađuje” (1. Korinćanima 10:23-24; Rimljanima 14:19). Kad nam Bog da vrijeme za odmor, trebalo bi da uživamo u aktivnostima koje će nas podići. Da li biramo ono što je dozvoljeno prije nego ono što je pohvalno? Kada možemo da biramo između dobrog, boljeg i najboljeg, trebalo bi da odaberemo najbolje. (Galaćanima 5:13-17).

2. Da li će igranje video igara ispuniti našu i Božiju volju? Božija volja za Njegovu djecu može da se sumira u Njegovoj najvećoj zapovijesti: “’Ljubi Gospodina, svojega Boga, svim srce, svom dušom, svom snagom i svom svojom misli; i svojega bližnjega kao samoga sebe!’” (Luka 10:27). Naša volja je ukaljana grijehom. Pošto smo spašeni od svojih sebičnih želja, trebalo bi da je podložimo (Filipljanima 3:7-9). Božija volja transformiše našu (Psalam 143:10). Postepeno, Njegove želje za nas postaju i naše najdublje težnje.

Mnogi ljudi vjeruju da je Božija volja dosadna i ponižavajuća. Oni zamišljaju monaha u usamljenom manastiru ili ozlojeđenog domara. Upravo suprotno, ljudi koji slijede Božiju volju za svoje živote su najradosniji avanturisti koje postoje. Ako čitamo biografije heroja iz historije kao što su Hudson Taylor, Amy Carmichael, Corrie Ten Boom i George Mueller, one će nam to potvrditi. Sigurno je da su se ovi sveti ljudi suočavali sa teškoćama koje svijet nosi, kao i sa svojom tjelesnošću i sotonom. Možda nisu imali mnogo materijalnih dobara, ali je Bog učinio velike stvari kroz njih. Na prvu, Njegova volja izgleda neostvariva i previše sveta da bi bila zabavna, ali će nam On dati snagu da je ispunimo i želju za njom, kako bismo uživali ispunjavajući je. “Tvoju volju činiti, Bože moj, meni je slast” (Psalam 40:9a; vidi također Hebrejima 13:21).

3. Da li video igre proslavljaju Boga? Neke video igre proslavljaju nasilje, razvratnost i plitke odluke (npr, “Ispao sam iz trke, tako da ću samo slupati svoj auto”). Kao kršćana, naše aktivnosti bi trebalo da donose slavu Bogu (1. Korinćanima 10:31) i pomognu nam da rastemo u poznanju Krista i Njegove milosti.

4. Da li će igranje video igara rezultirati dobrim djelima? “Mi smo njegovo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo” (Efežanima 2:10; vidi također Titu 2:11-14 i 1. Petrovu 2:15). Ljenost i sebičnost narušavaju Božiju svrhu za naše živote – da činimo dobra djela drugima (1. Korinćanima 15:58; vidi također 6:9-10).

5. Da li će igranje video igara pokazati samokontrolu? Mnogi ljudi kažu da video igre mogu da postanu ovisnost ili opsesija. U kršćanskom životu ne postoji prostor za tako nešto. Pavle poredi kršćanski život sa atletom koji disciplinuje svoje tijelo tako da dobije nagradu. Kršćani imaju veću motivaciju da žive odvojen život samokontrole – vječnu nagradu u nebu (1. Korinćanima 9:25-27).

6. Da li će igranje video igara ispuniti vrijeme? Daćete odgovor za to kako ste koristili svoje ograničene minute. Za sate provedene u igranju video igara teško može da se kaže da su bili dobro iskorišteni. “Gledajte dakle pomno kako živite: ne kao ludi, nego kao mudri. Dobro iskoristite vrijeme, jer su dani zli! Zato ne budite nerazumni, nego uvidite što je volja Gospodnja!” (Efežanima 5:15-17). “…da preostalo vrijeme zemaljskoga života ne živi više po ljudskim požudama, nego po Božjoj volji” (1. Petrova 4:2; vidi također Kološane 4:5, Jakova 4:14, i 1. Petrovu 1:14-22).

7. Da li to prolazi test Filipljana 4:8? “Uostalom, braćo, neka vam je na umu što je god istinito, što je časno, što je pravedno, što je sveto, što je ljubazno, što je pohvalno, što je god kreposno i što je god hvale vrijedno!” (Filipljanima 4:8). Kada igrate video igre, da li se vaš um fokusira na pobožne ili na svjetovne stvari?

8. Da li će se igranje video igara uklopiti u smisao mog života? Pavle je pisao da će u zadnje vrijeme ljudi biti oni “koji više mare za užitke nego za Boga” (2. Timoteju 3:4). Zapadna kultura se uklapa u taj opis. Mi volimo da se igramo. Nekršćani su postali ovisni o zabavi kao što su filmovi, sport i muzika jer oni nemaju smisao veći od toga da uživaju prije nego što umru. Ove vrste zabave ne mogu u potpunosti da donesu zadovoljstvo (Propovjednik 2:1). Kad kršćani postanu ovisni o istim stvarima kao i nekršćani, da li zaista možemo reći da mi pokazujemo novi život “usred nevaljala i pokvarena naraštaja, u kojem treba da svijetlimo kao zvijezde u svijetu” (Filipljanima 2:15)? Ili dokazujemo drugima da se zaista ni ne razlikujemo od njih i da Krist nije učinio značajnu promjenu u našim životima?

Pavle je smatrao da su poznavanje Boga i ljubav i poslušnost prema Njemu njegovi najveći prioriteti. “Štoviše, sve držim za štetu prema prevažnoj spoznaji Isusa Krista, svojega Gospodina zbog kojega sve izgubih i smataram blatom, da steknem Krista… da spoznam njega i silu njegova uskrsnuća i zajednisštvo u njegovoj patnji, da mu budem sličan u smrti” (Filipljanima 3:7-10). Da li će igranje video igara pokazati moju ljubav prema Bogu ili moju ljubav prema ovozemaljskim stvarima? (1. Ivanova 2:15-17)

9. Da li će mi igranje video igara dati perspektivu vječnosti? Kršćani se nadaju vječnoj nagradi na nebu ako su vjerni na zemlji (vidi Matej 6:19-21 i 1. Korinćanima 3:11-16). Ako se fokusiramo na život koji vodi u vječnost radije nego na prolazna zadovoljstva ovog svijeta, sredstva, vrijeme i srca će nam biti predata službi (Kološanima 3:1-2; 23-24). Ako nas naš imetak ili naše aktivnosti vode do toga da izgubimo vječnu nagradu, kakvu onda imaju vrijednost (Luka 12:33-37)? Kršćani često pokušavaju da služe i Bogu i svojim sopstvenim željama. Ali Isus jasno tvrdi: “Nitko ne može služiti dva gospodara” (Matej 6:24). Bog nam daje radost u vremenima rada i odmaranja (Propovjednik 5:19; Matej 11:28-29; Kološanima 3:23-24). Moramo pronaći taj balans između rada i rekreacije. Kada izdvojimo vrijeme za odmor kao što je i Isus radio (Marko 6:31), trebalo bi da izaberemo da radimo nešto što je na izgradnju.

Pitanje nije “Da li smijem da igram video igre?” nego “Da li je igranje video igara najbolje utrošeno vrijeme?” Da li će me to izgraditi, pokazati ljubav prema mom bližnjem i proslaviti Boga? Mi bi trebalo da težimo za djelima koja su za pohvalu, a ne za onim što je jednostavno dopušteno. Kako god da vas On vodi, prije svega slijedite Njega svim srcem. Pripremite se za vječnost. Svaka žrtva će djelovati beznačajna kad se sretnemo sa Isusom.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Da kršćanin može da igra video igre?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries