settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o krizmi (svetoj potvrdi) kršćanina?

Odgovor


Krizma (sveta potvrda) je sakrament ili obred koji vrše neke denominacije, kao način obilježavanja nečije duhovne zrelosti. U nekim tradicijama, uglavnom katoličkoj i anglikanskoj, ovaj sakrament je obred kojim mlada osoba postaje zvaničan član crkve. To ponekad uključuje dodjeljivanje "krizmanog imena", uglavnom imena sveca, koje se često koristi kao drugo srednje ime. Oni koji prakituju krizmu vjeruju da to označava pristupanje krštenog u puno crkveno članstvo i lično, zrelo prihvatanje vjere. Katolici i anglikani prepoznaju krizmu kao jedan od sedam sakramenata.

Biblija, međutim, ne govori ništa o ovakvom obredu. Ustvari, Pismo odbija zamisao da neko može da "potvrdi" nekome drugom da on ili ona stoji u vjeri. Svaki pojedinac mora da odredi stanje svoje sopstvene duše na osnovu nekoliko kriterija. Prvo, naše spasenje potvrđuje Duh Sveti koji živi u našim srcima. "Ovaj Duh svjedoči našemu duhu, da smo djeca Božja." (Rimljani 8:16). Kada prihvatimo Krista kao Gospoda i Spasitelja, Duh Sveti se nastanjuje u nama i daje nam sigurnost da je On prisutan i da mu pripadamo, a također nas i poučava i objašnjava nam duhovne stvari (1. Korinćanima 2:13-14), time potvrđujući da smo nova stvorenja u Kristu (2. Korinćanima 5:17).

Naša vjera se također potvrđuje dokazom našeg spasenja. Prva Ivanova 1:5-10 nam kaže da se on očituje u našim životima: hodamo u svjetlu, ne lažemo, priznajemo svoje grijehe. Jakov 2 razjašnjava da djela koja činimo dokazuju našu vjeru. Nismo spašeni svojim djelima, ali ona su demonstracija spašavajuće vjere u nama. Isus je rekao: "Dakle po rodovima njihovim poznat ćete ih" (Matej 7:20). Duhovni plod koji u nama proizvodi Duh Sveti (Galaćanima 5:22) je potvrđenje da On živi u nama.

Rečeno nam je: "Same sebe ispitujte, jeste li u vjeri! Same sebe provjeravajte! Zar ne spoznajete sami sebe: da je Isus Krist u vama? Inače niste pravi" (2. Korinćanima 13:5). Uz to, Petar nam govori da "učvrstimo svoj poziv i izabranje", tako da nam se "obilno dopusti ulaz u vječno kraljevstvo našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista" (2. Petrova 1:10-11).

Krajnja "potvrda" našeg spasenja je, naravno, budućnosti. Oni koji su istinski kršćani će istrajati do kraja, "koji čekaju objavljenje Gospodina našega Isusa Krista, koji će vas i utvrditi sve do kraja" (1. Korinćanima 1:7-8). Zapečaćeni smo Svetim Duhom obećanja: "U njemu se i vi, čuvši riječ istine, evanđelje spasenja svojega, i vjerovavši zapečatiste Svetim Duhom obećanja, koji je zalog baštine naše za otkupljenje stečevine na hvalu slave njegove" (Efežanima 1:13-14). To je, dakle, pravo značenje potvrde – spasenje je kupljeno Kristovom krvlju u koga vjerujemo, dokazano je našim hodom s Njim, a potvrđeno nam je Duhom Svetim koji je u nama.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta Biblija kaže o krizmi (svetoj potvrdi) kršćanina?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries