Da li kršćanin može da bude opsjednut demonima?


Pitanje: Da li kršćanin može da bude opsjednut demonima?

Odgovor:
Biblija ne tvrdi direktno da li kršćanin može biti opsjednut demonima. Međutim, pošto je Sveti Duh nastanjen u kršćaninu (Rimljanima 8:9-11; 1. Korinćanima 3:16; 6:19), izgleda malo vjerovatno da bi Sveti Duh dozvolio demonu da zauzme istu osobu u kojoj On prebiva. Ovo je ponekad kontraverzan predmet debate; međutim, čvrsto se držimo vjerovanja da Kršćanin ne može biti opsjednut demonom. Vjerujemo da postoji oštra linija između toga da si opsjednut od demona i da si ugnjetavan / pod uticajem demona. Opsjednutost demonima podrazumijeva da demon ima direktnu kontrolu nad mislima /ili djelima osobe (Luka 4:33-35; 8:27-33; Matej 17:14-18). Demonsko ugnjetavanje ili uticaj podrazumijeva da demon ili demoni napadaju osobu duhovno i /ili da je ohrabruju da griješi (1. Petrova 5:8-9; Jakov 4:7). Primijetićete da u svim novozavjetnim odlomcima koji govore o duhovnoj borbi, nigdje nam nije rečeno da istjerujemo demone iz vjernika (Efežanima 6:10-18). Rečeno nam je da se odupremo đavolu (1. Petrova 5:8-9; Jakov 4:7), a ne da ga izgonimo.

Nepojmljivo je da bi Bog dozvolio da jedno njegovo dijete, koje je On otkupio Kristovom krvlju (1. Petrova 1:18-19) i učinio ga novim stvorenjem (2. Korinćanima 5:17), bude opsjednuto i kontrolisano od strane demona. Da, kao vjernici, mi ratujemo protiv Sotone i njegovih demona, ali ne sami u sebi. Apostol Ivan objavljuje: “Vi ste, dječice, od Boga i vi ste ih pobijedili, jer je veći onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.” (1. Ivanova 4:4) Ko je Onaj u nama? Sveti Duh. Ko je onaj u svijetu? Sotona i njegovi demoni. Prema tome, vjernik je pobijedio svijet demona, i slučaj demonom opsjednutog vjernika se ne može potkrijepiti Pismom.

English
Vrati se na bosansku stranu
Da li kršćanin može da bude opsjednut demonima?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga