Da li kršćanin može da bude opsjednut demonima?


Pitanje: Da li kršćanin može da bude opsjednut demonima?

Odgovor:
Biblija ne tvrdi direktno da li kršćanin može biti opsjednut demonima. Međutim, pošto je Sveti Duh nastanjen u kršćaninu (Rimljanima 8:9-11; 1. Korinćanima 3:16; 6:19), izgleda malo vjerovatno da bi Sveti Duh dozvolio demonu da zauzme istu osobu u kojoj On prebiva. Ovo je ponekad kontraverzan predmet debate; međutim, čvrsto se držimo vjerovanja da Kršćanin ne može biti opsjednut demonom. Vjerujemo da postoji oštra linija između toga da si opsjednut od demona i da si ugnjetavan / pod uticajem demona. Opsjednutost demonima podrazumijeva da demon ima direktnu kontrolu nad mislima /ili djelima osobe (Luka 4:33-35; 8:27-33; Matej 17:14-18). Demonsko ugnjetavanje ili uticaj podrazumijeva da demon ili demoni napadaju osobu duhovno i /ili da je ohrabruju da griješi (1. Petrova 5:8-9; Jakov 4:7). Primijetićete da u svim novozavjetnim odlomcima koji govore o duhovnoj borbi, nigdje nam nije rečeno da istjerujemo demone iz vjernika (Efežanima 6:10-18). Rečeno nam je da se odupremo đavolu (1. Petrova 5:8-9; Jakov 4:7), a ne da ga izgonimo.

Nepojmljivo je da bi Bog dozvolio da jedno njegovo dijete, koje je On otkupio Kristovom krvlju (1. Petrova 1:18-19) i učinio ga novim stvorenjem (2. Korinćanima 5:17), bude opsjednuto i kontrolisano od strane demona. Da, kao vjernici, mi ratujemo protiv Sotone i njegovih demona, ali ne sami u sebi. Apostol Ivan objavljuje: “Vi ste, dječice, od Boga i vi ste ih pobijedili, jer je veći onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.” (1. Ivanova 4:4) Ko je Onaj u nama? Sveti Duh. Ko je onaj u svijetu? Sotona i njegovi demoni. Prema tome, vjernik je pobijedio svijet demona, i slučaj demonom opsjednutog vjernika se ne može potkrijepiti Pismom.

English
Vrati se na bosansku stranu
Da li kršćanin može da bude opsjednut demonima?