settings icon
share icon
Pitanje

Kako se treba nositi sa konfliktom u crkvi?

Odgovor


Postoje mnoga područja crkve u kojima se može razviti konflikt. Međutim, većina njih je sklona tome da padne pod jednu od tri kategorije: konflikt uslijed javnog grijeha među vjernicima, konflikt sa vođstvom i konflikt između vjernika. Doduše, mnoga pitanja se mogu preklapati i ustvari biti uključena u dvije ili više od ovih kategorija.

Vjernici koji javno griješe unose konflikt u crkvu, kako vidimo u 1. Korinćanima 5. Crkva koja se ne bavi grijehom među članovima će otvoriti vrata za još više problema. Ona nije pozvana da bude osuđujuća prema nevjernicima, ali se očekuje da suoči i obnovi vjernike koji se ne kaju od grijeha, kao što su oni koji su nabrojani u 1. Korinćanima 5:11: "...ako je jedan, koji se brat zove, bludnik, ili lakomac, ili idolopoklonik, ili psovač, ili pijanica, ili razbojnik". Ovakvi pojedinci ne treba da budu prihvaćeni od strane crkve dok ne budu voljni da se pokaju. Matej 18:15-17 daje sažeti postupak za suočavanje vjernika sa grijehom i njegovu obnovu. To bi trebalo da se učini pažljivo, krotko i sa ciljem obnovljenja (Galaćani 6:1). Crkve koje u ljubavi disciplinuju pojedince koji su u grijehu će smanjiti veliki broj konflikata u crkvi.

Ponekad vjernici možda nisu zadovoljni djelima i upravljanjem crkvenih vođa. Jedan incident koji se desio u ranoj crkvenoj historiji to dobro oslikava (Djela 6:1-7). Grupa ljudi u jeruzalemskoj crkvi se žalila apostolima da se o nekim ljudima ne brine kako bi trebalo. Situacija je popravljena, a crkva je rasla (Djela 6:7). Rana crkva je iskoristila konflikt kao priliku da unaprijedi službu. Međutim, kada crkve nemaju jasan postupak za rješavane problema, ljudi su skloni stvaranju svojih sopstvenih normi. Pojedinci mogu da počnu da prozivaju druge u crkvi, da se uključe u ogovaranje, ili čak oblik savezništva "zabrinutih ljudi". Vođstvo može da pomogne da se ovakvi problemi izbjegnu time što će biti nesebični, pastiri puni ljubavi. Vođe bi trebalo da budu sluge i primjeri, a ne gospodari (1. Petrova 5:1-3). Frustrirani članovi crkve bi trebalo da poštuju vođe (Hebrejima 13:7, 17), budu spori da ih osude (1. Timoteju 5:19), i da im govore istinu u ljubavi, a ne drugima o njima (Efežanima 4:15). U slučajevima kada izgleda da vođa ne odgovara na ovakvu brigu, pojedinac bi trebalo da slijedi obrazac postavljen u Mateju 18:15-17, kako bi bio siguran da ne postoji nedoumica u vezi toga gdje ko stoji.

Biblija upozorava da ljudi u crkvi mogu imati konflikte jedni sa drugim. Neki od njih proizilaze iz ponosa i sebičnosti (Jakov 4:1-10). Neki nastaju radi uvreda koje nisu oproštene (Matej 18:15-35). Bog nam je rekao da težimo miru (Rimljanima 12:18; Kološanima 3:12-15). Odgovornost je svakog vjernika da traži rješenje konflikta. Neki osnovni koraci prema tome uključuju sljedeće:

1. Razvijanje ispravnog stave srca – biti krotak (Galaćanima 6:1); ponizan (Jakov 4:10); opraštati (Efežanima 4:31,32); i biti strpljiv (Jakov 1:19,20).

2. Procijeniti svoju ulogu u konfliktu – Matej 7:1-5 (neophodno je prvo ukloniti brvno iz svog oka prije pomaganja drugima).

3. Otići do pojedinca (ne do drugih) i izraziti svoju brigu – Matej 18:15. To se mora učiniti u ljubavi (Efežanima 4:15) a ne samo izbaciti žalbu ili emociju. Optuživanje osobe teži ka ohrabrenju odbrambenog mehanizma. Stoga, pozabavite se problemom umjesto da napadnete tu osobu. To joj daje bolju mogućnost da razjasni situaciju ili traži oproštenje za uvredu.

4. Ako prvi pokušaj ka rješenju ne donosi željene rezultate, nastavite sa još jednom osobom koja može pomoći u izmirenju (Matej 18:16). Zapamtite da vaš cilj nije da pobijedite u raspravi; nego da zadobijete svog brata u vjeri za obnovljenje. Prema tome, izaberite nekoga ko vam može pomoći da riješite konflikt.

Sa konfliktom se najbolje nositi kada se pojedinci u molitvi i ponizno usmjere ka ljubavi prema drugima, sa namjerom obnovljenja odnosa. Većina konflikata unutar crkve bi trebalo da bude rješivo ako se slijede navedeni biblijski principi. Međutim, postoje slučajevi kada vanjski savjeti mogu da pomognu. Preporučujemo izvore kao što je PeaceMaker služba (www.hispeace.org).

EnglishVrati se na bosansku stranu

Kako se treba nositi sa konfliktom u crkvi?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries