Koja je definicija teologije?


Pitanje: Koja je definicija teologije?

Odgovor:
Riječ “teologija” dolazi iz dvije grčke riječi koje zajedno znače “proučavanje Boga”. Kršćanska teologija je jednostavno pokušaj da se Bog razumije onako kako je otkriven u Bibliji. Nijedna teologija nikad neće u potpunosti objasniti Boga i Njegove puteve jer je On neograničeno i beskonačno iznad nas. Stoga, svaki pokušaj da se On objasni će biti nedovoljan (Rimljanima 11:33-36). Međutim, On želi da ga razumijemo onoliko koliko je u našoj mogućnosti, a teologija je umjetnost i nauka onoga što možemo da znamo i razumijemo o Bogu, na organizovan i razumljiv način. Neki ljudi pokušavaju da je izbjegnu jer vjeruju da je ona ona koja razdvaja. Ipak, ako se valjano razumije, teologija ujedinjuje. Ispravna, biblijska teologija je dobra stvar; ona je naučavanje Božije Riječi (2. Timoteju 3:16-17).

Proučavanje teologije, dakle, nije ništa više nego prekopavanje po Božijoj Riječi, kako bi se otkrilo šta je On otkrio o sebi. Kada to radimo, upoznajemo ga kao Stvoritelja svih stvari, Svedržitelja i Suca nad svim. On je Alfa i Omega, početak i svršetak svih stvari. Kada je Mojsije pitao ko ga šalje Faraonu, Bog je odgovorio: “JA SAM ONAJ KOJI JESAM” (Izlazak 3:14). Ime JA JESAM pokazuje ličnost. Bog ima ime, čak i ako On daje imena drugima. Ime JA JESAM je ime za slobodan, odlučan i samodovoljan karakter. Bog nije eterična sila ili kosmička energija. On je svemoguće biće koje postoji samo po sebi i samo po sebi sve određuje, koje ima um i volju – “lični” Bog koji je otkrio sebe čovječanstvu kroz svoju Riječ i kroz svog Sina, Isusa Krista.

Proučavati teologiju znači znati Boga kako bismo ga mogli uzvisiti kroz svoju ljubav i poslušnost. Pogledajmo progresiju: moramo ga znati prije nego možemo da ga volimo, a moramo ga voljeti prije nego što možemo imati želju da ga poslušamo. Kao nusproizvod, naši životi su neizmjerno obogaćeni utjehom i nadom koje On stavlja u one koji ga znaju, vole i slušaju. Nedovoljna teologija i površno, pogrešno razumijevanje Boga će samo učiniti naše živote gorima, umjesto da nam donesu utjehu i nadu za kojima žudimo. Znanje o Bogu je od presudne važnosti. Okrutni smo prema sebi kad pokušavamo da živimo u ovom svijetu bez tog znanja. Svijet je bolno mjesto i život u njemu je razočaravajuć i neprijatan. Odbij teologiju i osuđuješ sebe na život bez smisla pravca. Bez teologije, traćimo svoje živote i gubimo svoje duše.

Svi Kršćani bi trebalo da budu obuzeti teologijom – intenzivnim, ličnim proučavanjem Boga – kako bi znali, voljeli i poslušali Onoga sa kojim ćemo u radosti provesti vječnost.

English
Vrati se na bosansku stranu
Koja je definicija teologije?