Ko je stvorio Boga? Odakle se Bog pojavio?


Pitanje: Ko je stvorio Boga? Odakle se Bog pojavio?

Odgovor:
Uobičajeni argument ateista i skeptika je da je svim stvarima potreban uzrok, tako da je prema tome onda i Bogu također on potreban. Zaključak je taj da ako je i Bogu bio potreban uzrok, onda Bog nije Bog (a ako Bog nije Bog, onda naravno ne postoji Bog). Ovo je malo sofisticiranija forma osnovnog pitanja: “Ko je stvorio Boga?” Svi znaju da nesto ne dolazi iz nicega. Dakle, ako je Bog “nesto”, onda On mora da ima uzrok, zar ne?

To pitanje je prepredeno, jer vodi u pogrešnu pretpostavku da je Bog došao odnekud i da se onda postavlja pitanje odakle to može biti. Odgovor je da to pitanje čak nema nikakvog smisla. Kao kad bismo se pitali: “Kako plavo miriše?” Plavo nije kategorija stvari koje imaju miris, tako da je pitanje samo po sebi manjkavo. Na isti način, Bog nije u kategoriji stvari koje su stvorene ili prouzrokovane nečim. On je neprouzrokovan i nestvoren – On jednostavno postoji.

Kako mi ovo znamo? Znamo da iz ničega dolazi ništa. Dakle, ako je ikad postojalo vrijeme kada apsolutno ništa nije postojalo, tada ništa ne bi moglo nikad ni da postane. Ali stvari postoje. Prema tome, pošto nikad nije moglo da postoji apsolutno ništa, nešto je uvijek moralo da egzistira. Ta uvijek-postojuća stvar je ono što mi nazivamo Bogom. On je neprouzrokovano Biće koje je prouzrokovalo sve ostalo što postoji. Bog je nestvoreni Stvaralac koji je stvorio univerzum i sve u njemu.

English
Vrati se na bosansku stranu
Ko je stvorio Boga? Odakle se Bog pojavio?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga