Ko je Bog? Šta je Bog? Kako možemo znati Boga?Pitanje: Ko je Bog? Šta je Bog? Kako možemo znati Boga?

Odgovor:
Ko je Bog? – Činjenica
Činjenica Božijeg postojanja je toliko upadljiva, i kroz stvorenje i kroz ljudsku savjest, da Biblija naziva ateistu “ludakom” (Psalam 14:1). Prema tome, Biblija nikad ne pokušava da dokaže Božije postojanje; umjesto toga ona ga podrazumijeva od samog početka (Postanak 1:1). Ono što Biblija čini je to da otkriva Božiju prirodu, karakter i Njegovo djelovanje.

Ko je Bog? – Definicija
Imati ispravno razmišljanje o Bogu je od najvećeg značaja jer je pogrešna ideja o Njemu idolopoklonstvo. U Psalmu 50:21 Bog kori opakog ovom optužbom: “Mislio si da sam ja kao ti”. Za početak, dobra sažeta definicija Boga je “Vrhovno biće; Stvoritelj i Vladar nad svim što postoji; Onaj koji postoji sam od sebe i koji je savršen u moći, dobroti i mudrosti”.

Ko je Bog? – Njegova priroda
Znamo da su određene stvari o Bogu istinite iz jednog razloga: u svojoj milosti, On je blagoizvolio da nama otkrije neke od svojih osobina. Bog je duh, neopipljiv po svojoj prirodi (Ivan 4:24). Bog je jedan, ali On postoji kao tri osobe – Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti (Matej 3:16-17). On je beskrajan (1. Timoteju 1:17), neuporediv (2. Samuelova 7:22) i nepromjenljiv (Malahija 3:6). Postoji svuda (Psalam 139:7-12), zna sve (Matej 11:21) i ima svu silu i autoritet (Efežanima 1; Otkrivenje 19:6).

Ko je Bog? – Njegov karakter
Ovdje su neke od Božijih karakteristika kako su otkrivene u Bibliji: Bog je pravedan (Djela 17:31), onaj koji ljubi (Efežanima2:4-5), istinit (Ivan 14:6) i svet (1. Ivanova 1:5). Bog pokazuje saosjećanje (2. Korinćanima 1:3), samilost (Rimljanima 9:15) i milost (Rimljanima 5:17). Bog sudi grijeh (Psalam 5:5) ali također nudi oproštenje (Psalam 130:4).

Ko je Bog? – Njegovo djelovanje
Mi ne možemo razumjeti Boga odvojeno od Njegovih djela, jer ono što On radi proizlazi iz onoga ko On jeste. Ovdje je skraćena lista Božijih djela, prošlih, sadašnjih i budućih: On je stvorio svijet (Postanak 1:1; Izaija 42:5); aktivno ga održava (Kološanima 1:17); On sprovodi svoj vječni plan (Efežanima 1:11), što uključuje otkupljenje čovjeka od prokletstva grijeha i smrti (Galaćanima 3:13-14); On privlači ljude Kristu (Ivan 6:44); disciplinuje svoju djecu (Hebrejima 12:6); i On će suditi svijetu (Otkrivenje 20:11-15).

Ko je Bog? – Odnos sa Njim
U Osobi Sina, Bog se utjelovio (Ivan 1:14). Sin Božiji je postao Sin Čovječiji i stoga “most” između Boga i čovjeka (Ivan 14:6; 1. Timoteju 2:5). Jedino kroz Sina mi možemo imati oproštenje grijeha (Efežanima 1:7), izmirenje sa Bogom (Ivan 15:15; Rimljanima 5:10) i vječno spasenje (2. Timoteju 2:10). U Isusu Kristu “stanuje sva punina Božanstva tjelesno” (Kološanima 2:9). Dakle, da bismo zaista znali ko je Bog, sve što treba da uradimo je da pogledamo na Isusa. EnglishVrati se na bosansku stranuKo je Bog? Šta je Bog? Kako možemo znati Boga?