Da li je moguće da se neke knjige mogu dodati Bibliji?


Pitanje: Da li je moguće da se neke knjige mogu dodati Bibliji?

Odgovor:
Ne postoji razlog da se vjeruje da bi Bog dodao dalja otkrivenja svojoj Riječi. Biblija počinje samim početkom ljudskog roda – Postankom – i završava krajem čovječanstva kakvo poznajemo – Otkrivenjem. Sve između je za naše dobro, kao vjernika, kako bismo bili utvrđeni u Božijoj istini u našem svakodnevnom životu. Ovo znamo iz 2. Timoteju 3:16-17: “Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude savršen – opremljen za svako djelo ljubavi.”

Kad bi se još knjiga dodalo Bibliji, to bi bilo kao da kažemo da Biblija koju imamo danas nije kompletna – da nam ne kaže sve što treba da znamo. Iako se to odnosi direktno na knjigu Otkrivenja, Otkrivenje 22:18, 19 nas uči jednoj važnoj istini o dodavanju Božijoj Riječi: “Ja svakomu koji čuje proročanske ‘riječi’ ove knjige izjavljujem: ‘Tko ‘ovomu’ što ‘nadoda’, Bog će mu dodati zla ‘opisana u ovoj knjizi’; a ako što ‘oduzme od’ riječi ove proročke knjige, Bog će mu oduzeti njegov dio ‘na stablo života’ i na Sveti grad, opisane u ovoj knjizi.”

Mi imamo sve što nam je potrebno u postojeće 66 knjige Biblije. Ne postoji ni jedna situacija u životu koja ne može da se pronađe u Pismu. Ono što počinje u Postanku nalazi zaključak u Otkrivenju. Biblija je apsolutno kompletna i dovoljna. Da li bi Bog mogao da doda nešto Bibliji? Naravno da bi. Ipak, ne postoji razlog, biblijski ili teološki, da vjerujemo da će On to uraditi, ili da postoji ikakva potreba da to uradi.

English
Vrati se na bosansku stranu
Da li je moguće da se neke knjige mogu dodati Bibliji?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga