settings icon
share icon
Pitanje

Kada će se dogoditi uskrsnuće?

Odgovor


Biblija je jasna u tome da je uskrsnuće stvarnost i da ovaj život nije sve. Dok je smrt prestanak fizičkog života, to nije prestanak ljudskog postojanja. Mnogi pogrešno vjeruju da postoji jedno glavno uskrsnuće na kraju vremena, ali Biblija naučava da neće doći samo do jednog, nego nekoliko uskrsnuća, nekih koja vode u nebo a nekih koja vode u vječno prokletstvo (Daniel 12:2; Ivan 5:28-29).

Prvo veliko uskrsnuće je bilo uskrsnuće Isusa Krista. Ono je zabilježeno u svakom od četiri Evanđelja (Matej 28; Marko 16; Luka 24; Ivan 20), navođeno nekoliko puta u Djelima (Djela 1:22; 2:31; 4:2, 33; 26:23) i iznova pominjano u pismima upućenim crkvama (Rimljanima 1:4; Filipljanima 3:10; 1. Petrova 1:3). Dano mu je mnogo važnosti u 1. Korinćanima 15:12-34, koja bilježi da ga je jednom, od pet puta kada se pojavio nakon uskrsnuća, vidjelo preko petsto ljudi. Kristovo uskrsnuće je “prvina” ili garancija svakom kršćaninu da će i on biti uskrsnut. Ono je također osnova sigurnosti kršćanina da će svi ljudi koji su umrli, jednom biti uzeti da se suoče sa pravednim sudom Isusa Krista (Djela 17:30-31). To uskrsnuće u vječni život je opisano kao “prvo uskrsnuće” (Otkrivenje 20:5-6); uskrsnuće za sud i muke je opisano kao “druga smrt” (Otkrivenje 20:6, 13-15).

Prvo veliko uskrsnuće crkve će se desiti u vrijeme uznesenja. Svi oni koji su povjerovali u Isusa Krista tokom doba crkve i koji su umrli prije nego što se Isus vratio, će uskrsnuti pri uznesenju. Doba crkve je počelo na dan Pentakosta i završiće kada se Krist vrati da uzme vjernike nazad sa sobom na nebo (Ivan 14:1-3; 1. Solunjanima 4:16-17). Apostol Pavle objašnjava da neće svi kršćani umrijeti, ali da će se svi promijeniti, tj. da će svi dobiti uskrsnuta tijela (1. Korinćanima 15:50-58), tako da neki neće morati da umru! Kršćani koji su živi, i oni koji su već umrli, će biti uzeti da se sretnu sa Gospodom u zraku i da budu s Njim uvijek!

Drugo veliko uskrsnuće će se desiti kada se Krist vrati na zemlju (Njegov drugi dolazak) na kraju Velikih nevolja. Nakon uznesenja, one su sljedeći događaj iza crkvenog doba, po Božijoj hronologiji. To će biti vrijeme strašnog suda nad svijetom, opisano u detalje u Otkrivenju, u poglavljima od 6-18. Iako neće biti vjernika iz doba crkve, milioni ljudi koji će biti ostavljeni na zemlji će se osvijestiti tokom tog perioda i povjerovati u Isusa kao svog Spasitelja. Tragično, većina njih će platiti za svoju vjeru u Njega tako što će izgubiti svoje živote (Otkrivenje 6:9-11; 7:9-17; 13:7, 15-17; 17:6; 19:1-2). Ovi vjernici koji će umrijeti tokom Velikih nevolja će biti uskrsnuti pri Kristovom povratku i vladaće s Njim hiljadu godina tokom Hiljadugodišnjeg kraljevstva (Otkrivenje 20:4, 6). Starozavjetni vjernici kao što su Job, Noa, Abraham, David i čak Ivan Krstitelj (koji je bio pogubljen prije nego što je nastala crkva) će također uskrsnuti u to vrijeme. Nekoliko odlomaka u Starom zavjetu pominju ovaj događaj (Job 19:25-27; Izaija 26:19; Daniel 12:1-2; Hošea 13:14). Ezekiel 37:1-14 opisuje prvenstveno ponovno okupljanje izraelske nacije koristeći simbolizam mrtvih tijela koja se vraćaju u život. Ali, radi jeziika koji se tu koristi, fizičko uskrsnuće mrtvog Izraela ne može biti izostavljeno iz ovih stihova. Ponovo, svi vjernici (iz Starozavjetnog perioda) i svi koji vjeruju u Isusa (u Novozavjetnom periodu) učestvuju u prvom uskrsnuću, uskrsnuću u život (Otkrivenje 20:4, 6).

Možda postoji još jedno uskrsnuće na kraju hiljadugodišnjeg kraljevstva, ono koje se podrazumijeva ali se nigdje eksplicitno ne navodi u Pismu. Moguće je da će neki vjernici fizički umrijeti tokom tog perioda. Kroz proroka Izaiju, Bog je rekao: “Neće više biti ondje djetešca od malo dana ni starca, koji potpuno ne navrši dobi svoje. Ne, mladić će umirati kao stogodišnjak, i tko doživi samo sto godina, vrijedi kao grješnik pogođen prokletstvom” (Izaija 65:20). Sa druge strane, također je moguće da će smrt u doba hiljadugodišnjeg kraljevstva doći samo na neposlušne. U svakom slučaju, neka vrsta transformacije će biti neophodna kako bi se prirodno tijelo vjernika uklopilo u ovo doba, za iskonsko postojanje u vječnosti. Svakom vjerniku će biti potrebna “uskrsnuta” vrsta tijela.

Iz Pisma je jasno da će Bog vatrom uništiti čitav univerzum, uključujući zemlju (2. Petrova 3:7-12). Ovo će biti neophodno da se Božije stvorenje pročisti od svog sveprisutnog zla i propadljivosti, dovedenih čovjekovim grijehom. Na tom mjestu će Bog stvoriti novo nebo i novu zemlju (2. Petrova 3:13; Otkrivenje 21:1-4). Ali šta će se desiti sa onim vjernicima koji su preživjeli Velike nevolje i koji su ušli u hiljadugodišnje kraljevstvo u svojim prirodnim tijelima? I šta će biti sa onima koji su se rodili u hiljadugoišnjem kraljevstvu, povjerovali u Isusa i nastavili da žive u svojim prirodnim tijelima? Pavle jasno kaže da tijelo i krv, što je smrtno i podložno propadanju, ne mogu naslijediti kraljevstvo Božije. Vječno kraljevstvo može biti naseljeno samo onima koji imaju uskrsnuta, proslavljena tijela koja više nisu smrtna i podložna raspadu (1. Korinćanima 15:35-49). Po svoj prilici, ovim vjernicima će biti data uskrsnuta tijela, a da neće morati da umru. Kada se tačno to dešava nije objašnjeno, ali teološki, mora da se desi nekad tokom tranzicije stare zemlje i univerzuma u novu zemlju i novo nebo (2. Petrova 3:13; Otkrivenje 21:1-4).

Postoji i krajnje uskrsnuće, izgleda za sve umrle koji nisu vjerovali, iz svih doba. Isus Krist će ih uskrsnuti iz mrtvih (Ivan 5:25-29) nakon hiljadugodišnjeg kraljevstva, kada On bude vladao hiljadu godina (Otkrivenje 20:5) a nakon uništenja sadašnje zemlje i univerzuma (2. Petrova 3:7-12; Otkrivenje 20:11). Ovo je uskrsnuće koje je Daniel opisao kao buđenje “onih, koji spavaju u prahu zemaljskom... na sramotu i prijekor vječni” (Daniel 12:2). Isus je to opisao kao “uskrsnuće suda” (Ivan 5:28-29).

Apostol Ivan je vidio nešto što bi trebalo da se desi u budućnosti. Vidio je “veliko bijelo prijestolje (Otkrivenje 20:11). Nebo i zemlja su “pobjegli” od lica Onog koji sjedi na njemu. Ovo je očigledno opis rastvaranja svih stvari vatrom, uključujući čitav univerzum i samu zemlju (2. Petrova 3:7-12). Svi (bezbožni) mrtvi će stajati pred ovim tronom. To znači da su oni uskrsli nakon hiljadugodišnjeg kraljevstva (Otkrivenje 20:5). Oni će imati tijela koja mogu da osjete bol ali koja nikada neće prestati da postoje (Marko 9:43-48). Biće im suđeno, a njihova kazna će biti proporcionalna njihovim djelima. Ali postoji druga knjiga koja će se otvoriti – Janjetova knjiga života (Otkrivenje 21:27). Oni čija imena nisu napisana u njoj biće bačeni u “ognjeno jezero”, koje je “druga smrt” (Otkrivenje 20:11-15). Ne postoji nijedan nagovještaj dan da će se na ovom sudu pojaviti neko čije je ime zapisano u knjizi života. Umjesto toga, oni čija su imena u njoj su među onima koji su blagoslovljeni, jer su primili oproštenje i udio u prvom uskrsnuću, uskrsnuću u život (Otkrivenje 20:6).

EnglishVrati se na bosansku stranu

Kada će se dogoditi uskrsnuće?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries