settings icon
share icon
Pitanje

Koji je ispravan način da se proučava Biblija?

Odgovor


Najvažnji zadatak koji jedan vjernik ima u ovom životu je da odredi značenje Svetog Pisma. Bog nam ne kaže da jednostavno samo treba da čitamo Bibliju. Treba da je proučavamo, na ispravan način. Proučavanje Pisma je težak posao. Površno ili brzo čitanje Pisma ponekad može da da vrlo pogrešne zaključke o tome šta Bog misli. Zbog toga, od suštinske važnosti je da razumijemo nekoliko principa o tome kako možemo da odredimo ispravno značenje Pisma.

Prvo, onaj koji proučava Bibliju mora da se moli se i traži od Svetog Duha da mu da razumijevanje, jer je to jedna od njegovih uloga. "A kada dođe on, Duh Istine, uvest će vas u svu istinu. On neće govoriti sam od sebe, već će govoriti što čuje i objavit će vam buduće." (Ivan 16:13) Baš kao što je Duh Sveti vodio apostole dok su pisali Novi zavjet, on isto tako vodi nas u razumijevanju Svetog Pisma. Zapamtite, Biblija je Božija knjiga i treba da pitamo Njega šta ona znači. Ako si Kršćanin, autor Pisma - Duh Sveti - prebiva u tebi i On želi da ti razumiješ ono što je napisao.

Drugo, ne treba da izvlačimo stihove iz konteksta i pokušavamo da odredimo njihovo značenje van njega. Trebalo bi da uvijek čitamo stihove i poglavlja koja okružuju proučavani tekst, kako bismo bolje razumjeli kontekst. Iako cijelo Pismo dolazi od Boga (Druga Timoteju 3:16; Druga Petrova 1:21), Bog je koristio ljude da ga zapišu. Ovi ljudi su imali temu u glavi, svrhu pisanja i specifično pitanje na koje su odgovarali. Trebalo bi da pročitamo pozadinu biblijske knjige koju proučavamo, da saznamo ko je pisao knjigu, kome je pisana, kada je napisana i zašto je napisana. Također, trebalo bi da pustimo da tekst govori sam za sebe. Ponekad ljudi pripisuju njihovo značenje riječima, da bi dobili tumačenje koje sami žele.

Treće, ne smijemo pokušavati da budemo potpuno nezavisni u svom proučavanju Biblije. Arogantno je misliti da ne možemo dobiti razumijevanje od drugih koji su proučavali Pismo cijeli svoj život. Neki ljudi, greškom, pristupaju Bibliji sa idejom da će ovisiti samo o Duhu Svetom i da će otkriti sve skrivene istine Pisma. Krist, kada je davao Svetog Duha, je dao ljude sa duhovnim darovima tijelu Kristovom. Jedan od ovih duhovnih darova je poučavanje (Efežanima 4:11-12; Prva Korinćanima 12:28). Ove učitelje je dao Gospod da nam pomognu da ispravno razumijemo i poslušamo Pismo. Uvijek je mudro proučavati Bibliju sa drugim vjernicima, pomažući jedan drugom u razumijevanju i primjeni istine Božije Riječi.

Dakle, ukratko, koji je ispravan način za proučavanje Biblije? Prvo, kroz molitvu i poniznost, moramo se osloniti na Duha Svetoga da nam da razumijevanje. Drugo, trebalo bi da uvijek proučavamo Pismo u kontekstu, shvatajući da Biblija objašnjava sama sebe. Treće, trebalo bi da poštujemo napore drugih Kršćana, u prošlosti i sadašnjosti, koji su također tražili da ispravno proučavaju Bibliju. Zapamti, Bog je njen autor i On hoće da je mi razumijemo.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Koji je ispravan način da se proučava Biblija?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries