settings icon
share icon
Pitanje

Koja su različita imena i nazivi Biblije?

Odgovor


Postoji preko tuce imena i naziva Biblije koje nalazimo u Starom i Novom zavjetu. Slijedi listsa najpoznatijih:

Knjiga zakona (Ponovljeni zakon 31:26) – "Uzmite ovu knjigu zavjeta i metnite je pokraj kovčega zavjeta Gospoda, Boga svojega, da bude tamo kao svjedok protiv vas!" Biblija je opisana kao knjiga zakona, zakona čija svrha nije da nas zarobe ili uguše naš odnos sa Bogom, nego onih koji treba da povećaju naše znanje Božije pravednosti i upute nas ka Kristu.

Evanđelje (Rimljanima 1:16) – "Jer se ne stidim evanđelja, jer je sila Božja na spasenje svakome, koji vjeruje…" Biblija nam otkriva evanđelje, dobru vijest, o Gospodu Isusu Kristu. Kroz Božijeg Sina su nam oprošteni grijesi i osigurano nam je spasenje.

Sveta Pisma (Rimljanima 1:2) – "Koje je Bog unaprijed obećao preko proroka svojih u Svetim Pismima…" Biblija je skup posvećenih spisa koja su sveta i autoritativna jer ih je nadahnuo Bog.

Zakon Gospodnji (Psalam 19:7) – "Zakon je Gospodnji siguran vođa, provodi dušu; svjedočanstvo je Gospodnje pouzdano, čini luđake mudracima." Biblijski zakoni ne treba da se brkaju sa bilo kojim drugim zakonima; oni su Gospodnje zapovijedi, došle od samog Gospoda, ne ljudsko trabunjanje.

Živa riječ (Djela 7:38) – "To je onaj koji je u pustinji bio u zajednici s anđelom, što mu je govorio na gori Sinaju, i s ocima našim; koji je primio riječi žive da ih nama poda." (VB) Biblija je živa knjiga; svaka knjiga u njoj, poglavlje i stih su živi, sa znanjem i mudrošću samog Boga.

Riječ Kristova (Kološanima 3:16) – "Riječ Kristova neka stanuje u vama obilato,u svakoj mudrosti učeći i opominjući jedan drugoga, sa psalmima, hvalospjevima i pjesmama duhovnim u milosti pjevajući u srcima svojim Bogu." Kristova Riječ je poruka spasenja od grijeha kroz Jedinog koji to može postići.

Pismo (2. Timoteju 3:16) – "Sve je Pismo Bogom nadahnuto i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi." Nadahnuta Bogom, Biblija je skup spisa kao nijedna druga knjiga. To je jedina knjiga koju su napisali ljudi koji su bili pokrenuti, ili "nošeni" Duhom Božijim (2. Petrova 1:21).

Svitak (Psalam 40:8) – "Tada rekoh: 'Evo dolazim! U svitku knjige piše za mene.'" Prorokujući o Isusu Biblija sama sebe naziva svitkom, pergamentom koji dokumentuje neprocjenjivo znanje koje treba da se prenosi sa generacije na generaciju.

Mač Duha (Efežanima 6:17) – "I kacigu spasenja uzmite, i mač Duha, koji je riječ Božja!" Kao i mač, Biblija može da odbije svaki napad i prodre Božijom istinom. Pisac Hebreja kaže da je ona oštrija od "dvosjeklog mača", jer može da prodre "sve do rastavljanja duše i duha, i zglavaka i mozga, i (da) sudi mislima i namjerama srca" (Hebrejima 4:12).

Istina (Ivan 17:17) – "Posveti ih u istini! Riječ je tvoja istina." Pošto je Biblija Riječ Božija, ona je istina. Svaka riječ dolazi iz Božijeg uma. A pošto je On istina, tako mora biti i Njegova Riječ.

Riječ Božija (Luka 11:28) – "Blagoslovljeni oni, koji slušaju riječ Božju i drže je!" Biblija je kao Božiji vijesnik, jer nam On govori direktno kroz svaku njenu knjigu.

Riječ života (Filipljanima 2:16) – "Držeći se riječi života..." Biblija nam otkriva razliku između života i smrti – vječnog života koji stoji ispred onih koji prihvate Isusa Krista kao svog Spasitelja, i vječne smrti za one koji to ne učine.

Riječi Gospodnje (Psalam 12:6) – "Riječi su Gospodnje riječi pune čistoće, srebro su očišćeno u talionici na zemlji, sedam puta pretopljeno." Riječi Biblije su savršene i bez greške, jer su one riječi Gospodnje, izgovorene kroz proroke i apostole, da nam otkriju Božiju ljubav i slavu.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Koja su različita imena i nazivi Biblije?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries