settings icon
share icon
Pitanje

Postoji li neki grijeh koji Bog neće oprostiti?

Odgovor


Za nanovorođeno dijete Božije ne postoji neoprostivi grijeh. Onima koji pripadaju Kristu su svi grijesi oprošteni na križu. Kada je Isus rekao: “Svršeno je” (Ivan 19:30), mislio je na to da je kazna za sav grijeh plaćena u potpunosti. Riječ prevedena kao “Svršeno je” je grčka riječ tetelestai. Ona se koristi na nekoliko načina. Koristila se kao pečat “Plaćeno je”, na računu, a također se stavljala i kao pečat na kriminalnu optužbu, kada bi se odslužila određena kazna. Tetelestai je riječ koja je bila zakucana na vrata doma kriminalca, kako bi se dokazalo da je zaista platio u potpunosti za svoje zločine.

Možemo vidjeti primjenu ove transakcije križa između Gospoda Isusa i Boga Oca. Isus Krist je ispunio zakonsku transakciju i zadovoljio Božiji pravedni zahtjev za plaćanjem grijeha. On je postao naša žrtva za grijeh i “Jaganjac Božji koji oduzima grijeh svijeta” (Ivan 1:29). Kada je Krist bio odvojen od Boga Oca ta tri sata nadnaravne tame (Matej 27:45), dogovor je bio zapečaćen. Kako čitamo u Luki, bio je ponovo ujedinjen sa Ocem. “Tada povika Isus iza glasa: “Oče, u tvoje ruke predajem svoj duh! To reče i izdahnu.” (Luka 23:46). Prema tome, sav grijeh je bio plaćen jednom zasvagda.

Međutim, postoji uslov za Božije oproštenje grijeha. Čovjek mora da dođe Bogu jedino kroz Gospoda Isusa Krista. “Isus mu reče: ‘Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.” (Ivan 14:6) Božije oproštenje je dostupno svima koji će doći (Ivan 3:16), ali za one koji neće povjerovati u Gospoda Isusa Krista nema oproštenja ili oslobođenja od grijeha (Djela 10:43). Prema tome, jedini grijesi koje Bog neće oprostiti u ovom razdoblju milosti su grijesi onih koji umru bez da su najprije povjerovali u Isusa Krista. Ako neko ide kroz život ovdje na zemlji i nikad ne iskoristi ono što je Bog obezbijedio kroz Gospoda Isusa Krista, on ide u vječnost odvojen od Boga, a samim tim i bez oproštenja.

Nanovorođeni vjernici također griješe, i kada to činimo, isključujemo sebe iz zajedništva sa Gospodom. Međutim, Bog se pobrinuo za to. Duh Sveti koji prebiva u svakom nanovorođenom vjerniku nas uvjerava da smo zgriješili, a kada se to desi, imamo izbor da odgovorimo na to na ispravan način i obnovimo naše zajedništvo. Jednom kada je neko nanovorođen i kada prihvati Krista kao svog Spasitelja, ne postoji način na koji može da izgubi svoj vječni život, na osnovu svojih djela. Mi možemo da izgubimo svoje zajedništvo sa Bogom i radost spasenja, ali to je nešto što možemo da obnovimo kroz priznanje.

Prva Ivanova poslanica je pismo napisano nanovorođenim vjernicima, i veoma praktično govori o tome kako hodati u zajedništvu. “Ako priznajemo svoje grijehe, on je vjeran i pravedan, da nam oprosti grijehe i očisti nas od svake nepravde.” (1. Ivanova 1:9) Ovaj stih, kada se ispravno koristi, postaje način za obnovu našeg zajedništva kada zgriješimo. “Ako kažemo da grijeha nemamo, sami sebe varamo, i istine nema u nama.” (1. Ivanova 1:8). Sad, ne zaboravimo da je ovo pismo nanovorođenim vjernicima. Bog nema iluziju o nama i našem kapacitetu da griješimo, pa tako ni mi ne bi trebalo da je imamo.

“Ako” u 1. Ivanovoj 1:8 i 9 na grčkom znači “možda da, možda ne”. Ovdje postoji uslov, ako “priznajemo”. Ova riječ na grčkom je homologia, što znači “reći istu stvar ili citirati”. Homo znači “isto”, a logia znači “riječ”. To znači da se mi slažemo sa Bogom da smo zgriješili. Ali sav je grijeh bio oprošten na križu, i, kao nanovorođenim vjernicima, sav naš grijeh je oprošten. I pošto je to zakonska činjenica, mi treba da hodamo u svjetlu i zajedništvu, jer je to naš položaj u Isusu Kristu. “Ako li u svjetlu hodimo, kao što je on u svjetlu, imamo zajedništvo jedni s drugima, i krv Isusa, njegova Sina, čisti nas od svakoga grijeha.” (1. Ivanova 1:7) To nam ne daje odriješene ruke da nastavimo da griješimo; prije da će nanovorođeni vjernici koji hodaju u svjetlu i zajedništvu sa Bogom biti brzi da priznaju svoj grijeh, tako da tu ostaje neprekinuto i čisto zajedništvo sa Gospodom.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Postoji li neki grijeh koji Bog neće oprostiti?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries