settings icon
share icon
Pitanje

Gdje je Bog? Gdje je Bog kada boli?

Odgovor


Biblija uči da Bog vlada nad narodima sa svog svetog trona u nebu (Psalam 47:8; Izaija 6:1, 66:1; Hebrejima 4:16). Čak i ako znamo da je Božije prisustvo na neki način jedinstveno u nebu, učenje Pisma takođe jasno kaže da je On sveprisutan (prisutan na svakom mjestu u isto vrijeme). Još na samom početku Biblije vidimo da Božija prisutnost lebdi nad zemljom, čak i dok je još bila bez obličja i pusta (Postanak 1:2). Bog je ispunio svijet svojim stvaranjem i Njegova prisutnost i slava nastavljaju da prebivaju na cijeloj zemlji (Brojevi 14:21). U Pismu postoje mnogi primjeri kretanja Božije slave po zemlji, uzajamno djelujući sa Njegovim stvorenjem (Postanak 3:8; Ponovljeni zakon 23:14; Izlazak 3:2; 1. Kraljevima 19:11-18; Luka 1:35; Djela 16:7). Hebrejima 4:13 kaže: “I nema stvorenja nevidljiva pred njim, nego je golo i otkriveno očima onoga, kojemu treba da dadnemo račun.” Jeremija 23:24 izjavljuje: “Može li se tko skriti tako tajno, da ga ja ne bih vidio?’ govori Gospod. ‘Ne ispunjam li ja nebo i zemlju?’ govori Gospod.” Psalam 139 je zadivljujući studij Božije sveprisutnosti.

Gdje je Bog?
Ako vjerujete u Isusa Krista, Bog je s vama, pored vas, nad vama i u vama. Njegova prisutnost i budna briga vas nikad ne ostavlja. Ako ne vjerujete u Isusa Krista, Bog je upravo ispred vas, zovući vas, privlačeći vas, nudeći vam svoju ljubav i milost koje žudi da vam da. Ako niste sigurni u svoj odnos sa Bogom kroy Isusa Krista, molimo vas da pročitate naš članak pod nazivom “Pomiri se sa Bogom”. Vjerovatno je od “Gdje je Bog?” bolje pitanje: “Gdje si ti, u odnosu sa Bogom?”

Gdje je Bog kada boli?
Izgleda da mi želimo da znamo odgovor na ovo pitanje najviše onda kada smo suočeni sa bolnim iskušenjima i napadima sumnje. Čak je i Isus, razapet na križu, pitao: “Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?” (Matej 27:46). Svjedocima tog vremena, kao i onima koji prvi put čitaju tu priču, izgleda kao da je Bog napustio Isusa, tako da očito zaključujemo da će On napustiti i nas u našim najtamnijim momentima. Ipak, ako nastavimo da pratimo događaje koji su uslijedili nakon razapinjanja, otkrivamo istinu da nas ništa ne može rastaviti od Božije ljubavi, čak ni smrt (Rimljanima 8:37-39). Nakon što je razapet, Isus je bio proslavljen (1. Petrova 1:21; Marko 16:6, 19; Rimljanima 4:24-25). Ovaj primjer nas može uvjeriti da čak i ako ne osjećamo Božiju prisutnost usred svog bola, i dalje možemo vjerovati Njegovom obećanju da nas nikada neće ostaviti niti napustiti (Hebrejima 13:5). “Bog ponekad dopušta ono što mrzi, kako bi ostvario ono što voli” (Joni Erickson Tada).

Mi stavljamo svoje povjerenje u činjenicu da Bog ne laže, da se nikad ne mijenja i da Njegova Riječ ostaje istinita zauvijek (Brojevi 23:19; 1. Samuelova 15:29; Psalam 110:4; Malahija 3:6; Hebrejima 7:21; 13:8, Jakov 1:17; 1. Petrova 1:25). Ne klonemo u bolnim okolnostima jer živimo po vjeri u svaku riječ koja je izašla iz Božijih usta, niti stavljamo svoju nadu u ono što vidimo ili osjećamo. Vjerujemo Bogu da nam naše lake i trenutne nevolje donose vječnu slavu koja daleko nadmašuje svu patnju koju pretrpimo na ovoj zemlji. Dakle, držimo uperen pogled ne na ono što se vidi, nego što se ne vidi, jer znamo i vjerujemo da je ono što se vidi prolazno, a ono što se ne vidi vječno (2. Korinćanima 4:16-18; 5:7). Također vjerujemo Božijoj Riječi, koja kaže da On neprestano izvodi sve na dobro onima koji ga ljube i koji su pozvani po Njegovoj svrsi (Rimljanima 8:28). Čak i ako ne vidimo uvijek dobar kraj ka kojem Bog sve vodi, možemo biti uvjereni da će doći vrijeme kada ćemo stvari jasnije vidjeti i razumjeti.

Naši životi su kao vezena tkanina. Ako gledamo tu tkaninu sa njene zadnje strane, sve što vidimo je zbrka vezanih čvorova i odriješenih krajeva koji vise na sve strane. To izgleda veoma neprivlačno, i kao da ne postoji nikakav poredak niti smislen rad. Ipak, ako je okrenemo sa druge strane, vidimo kako je onaj koji je napravio vješto utkao zajedno svaku nit kako bi napravio nešto predivno, što je umnogome slično životu vjernika (Izaija 64:8). Mi živimo sa ograničenim shvatanjem Božijih stvari, a ipak dolazi dan kada ćemo znati i razumjeti sve (Job 37:5; Izaija 40:28; Propovjednik 11:5; 1. Korinćanima 13:12; 1. Ivanova 3:2). Gdje je Bog kada boli? Poruka koju treba da ponesemo sa sobom u teškim vremenima je da kad ne možemo vidjeti Njegovu ruku, vjerujemo Njegovom srcu i znamo zasigurno da nas On nije napustio. Kada izgleda da nemamo više svoje snage, tada se u potpunosti možemo odmarati u Njegovoj prisutnosti i znati da je Njegova snaga savršena u našoj slabosti (2. Korinćanima 12:9-10). EnglishVrati se na bosansku stranu

Gdje je Bog? Gdje je Bog kada boli?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries