settings icon
share icon
Pitanje

Šta je dualizam?

Odgovor


Teološki, koncept dualizma podrazumijeva da postoje dva odvojena entiteta – dobro i zlo – koja su jednaka po moći. U “kršćanskom” dualizmu, Bog predstavlja dobar a sotona zao entitet.

Međutim, istina je da iako i sotona ima određenu količinu moći, on nikako nije jednak Svemogućem Bogu, jer ga je taj isti Bog stvorio kao anđela, prije nego što se pobunio (Izaija 14:12-15; Ezekiel 28:13-17). Kako Pismo kaže: “Vi ste od Boga, dječice, i nadvladaste ih, jer je jači koji je u vama, negoli koji je u svijetu (1. Ivanova 4:4). Prema Bibliji, ne postoji dualizam, niti dvije oprečne sile jednake moći koje se zovu dobro i zlo. Dobro, koje predstavlja Svemogući Bog, je najjača sila univerzuma, bez izuzetka. Zlo, koje predstavlja sotona, je slabija sila koja se ne može porediti sa dobrim. Ono će biti poraženo svaki put sa bilo kojim suočavanjem sa dobrim, jer je Svemogući Bog, sama srž dobra, svemoćan, dok zlo, koje sotona predstavlja, to nije.

Kad god neka doktrina predstavlja dobro i zlo kao dvije jednake oprečne sile, ona je kontradiktorna biblijskoj postavci dobra, koje je predstavljeno u Svemogućem Bogu, kao dominantnoj sili univerzuma. Pošto sotona nije jednak Bogu, niti će to ikad biti, bilo koja doktirna koja kaže da jeste, može da se označi kao lažna. Činjenica da je sotona zbačen sa neba jer je pokušao da se uzdigne iznad Boga ne znači da je on odustao od pokušaja da bude jednak s Njim ili iznad Njega, što dokazuju osnovna načela “dualizma”, koja u velikoj mjeri potiču iz filozofskih tokova ljudske mudrosti.

Dualizam ne može postojati ni na kojem ćošku našeg univerzuma. Postoji samo jedna sila koja je iznad svega, a ta sila je Svemogući Bog, kao što nam je otkriveno u Pismu. Prema biblijskim dokazima, postoji samo jedna svemoguća sila, ne dvije. Stoga, bilo koja doktrina dualizma koja tvrdi da postoje dvije jednake sile oprečne jedna drugoj (dobro i zlo) je lažna doktrina.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je dualizam?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries