settings icon
share icon
Pitanje

Postoji li djelovanje demonskih duhova danas?

Odgovor


Duhovi, opsjedanje, seanse, tarot karte, Ouija ploče, kristalne kugle – šta oni imaju zajedničko? To sve je mnogima jako zanimljivo jer djeluju kao da nude uvid u nepoznati svijet koji je iznad granica našeg fizičkog postojanja. I, za mnoge, takve stvari djeluju nedužno i bezopasno.

Mnogi koji pristupaju ovim stvarima iz nebiblijske perspektive vjeruju da su duhovi ustvari duhovi mrtvih ljudi koji, iz nekog razloga, nisu otišli na "sljedeći nivo". Prema onima koji vjeruju u njih, postoje tri različita tipa proganjanja: (1) proganjanja rezidentnih duhova (koja se upoređuju sa video reprodukcijama koja nemaju prave interakcije sa bilo kojim duhovima). (2) Proganjanja duhova ljudi, čija priroda je kombinacija dobrog i lošeg (ali ne i zlog). Ovakvi duhovi možda samo žele da zadobiju nečiju pažnju; drugi mogu biti šaljivdžije, ali, u svakom slučaju, ne povređuju ljude zaista. (3) Interakcija sa duhovima koji nisu ljudski ili demonima. Ova bića mogu da se preruše u duhove ljudi, ali su opasni i mogu nam naškoditi.

Kada čitamo o duhovima i opsjedanjima iz nebiblijskih izvora, sjetimo se da, samo zato što je neki autor pomenuo Bibliju ili biblijske likove (kao što je arhanđeo Mihael), to ne znači da on pristupa ovoj temi iz biblijske perspektive. Kada taj njegov podatak nema nikakav autoritet, čitač može da se zapita "Kako on/ona zna da je to tako? Po kom autoritetu?" Na primjer, kako neki autor zna da se demoni prerušavaju u duhove ljudi? Na kraju krajeva, oni koji govore o ovakvim temama koristeći nebiblijske izvore moraju da zasnivaju svoje shvatanje na sopstvenim razmišljanjima, razmišljanjima drugih i/ili iskustvima iz prošlosti. Međutim, na osnovu njihovog ličnog priznanja da demoni obmanjuju i da mogu da oponašaju dobronamjerne duhove ljudi, ta iskustva mogu da budu obmanjujuća! Ako neko želi da ima ispravno razumijevanje ove teme, mora da ode do izvora koji sam po sebi pokazuje da je istinit 100 posto – Božije Riječi, Biblije. Pogledajmo šta ona ima da kaže o ovakvim slučajevima.

1. Biblija nigdje ne govori o proganjanjima. Umjesto toga, ona naučava da kada osoba umre, njen duh ide na jedno od dva mjesta. Ako je ta osoba vjernik Isusa Krista, njen duh se vodi u Gospodnje prisustvo u nebu (Filipljanima 1:21-23; 2. Korinćanima 5:8). Kasnije, on će biti ponovo ujedinjen sa tijelom te osobe, pri uskrsnuću (1. Solunjanima 4:13-18). Ako neko nije vjernik Isusa Krista, njegov duh se šalje na mjesto muka, zvano pakao (Luka 16:23-24).

Bilo da je osoba vjernik ili ne, ne postoji povratak na ovaj svijet kako bi se komuniciralo ili uzajamno djelovalo sa ljudima, čak ni u svrhu upozorenja da izbjegnu sud koji će doći (Luka 16:27-31). Postoje samo dva zapisana slučaja u kojima je mrtva osoba komunicirala sa živim. Prvi je kada je izraelski kralj Šaul pokušavao da stupi u kontakt sa umrlim prorokom Samuelom kroz medij. Bog je dopustio da ovaj poremeti Samuela dovoljno dugo da Samuel izrekne sud nad njim, radi njegove uporne neposlušnosti (1. Samuelova 28:6-19). Drugi slučaj je kada Mojsije i Ilija razgovaraju sa Isusom, kada se On preobrazio u Mateju 17:1-8. Međutim, nije postojalo ništa "sablasno" u u pojavljivanju Mojsija i Ilije.

2. Pismo govori iznova i iznova o anđelima koji se kreću naokolo, ali su nevidljivi (Daniel 10:1-21). Ponekad ovi anđeli komuniciraju sa živim ljudima. Zli duhovi, ili demoni, mogu zaista da opsjednu ljude, prebivaju unutar njih i kontrolišu ih (vidi Marko 5:1-20, na primjer). Četiri Evanđelja i Djela apostolska bilježe nekoliko slučajeva opsjednuća demonom i dobrim anđelima koji se pojavljuju i pomažu vjernicima. Anđeli, i dobri i zli, mogu da prouzrokuju nadnaravne pojave (Job 1–2; Otkrivenje 7:1; 8:5; 15:1;16).

3. Pismo pokazuje da demoni znaju stvari kojih su ljudi nesvjesni (Djela 16:16-18; Luka 4:41). Pošto su ovi zli anđeli dugo vremena prisutni, prirodno je da znaju ono što oni ograničene životne dobi ne znaju. Sotona trenutno ima pristup Božijoj prisutnosti (Job 1–2), tako da je vjerovatno i demonima također dopušteno da znaju neke određene stvari o budućnosti, ali to je nagađanje.

4. Pismo kaže da je Sotona otac laži i prevarant (Ivan 8:44; 2. Solunjanima 2:9) i da se prerušava u "anđela svjetla". Oni koji ga slijede, ljudi ili neko drugi, praktikuju istu obmanu (2. Korinćanima 11:13-15).

5. Sotona i demoni imaju veliku moć (u poređenju sa ljudima). Čak je i arhanđeo Mihael vjerovao samo u Božiju silu kada se suočio sa Sotonom (Juda 1:9). Ali Sotonina moć nije ništa u poređenju sa Božijom (Djela 19:11-12; Marko 5:1-20), a Bog je u stanju da iskoristi njegove zle namjere kako bi ostvario svoju dobru svrhu (1. Korinćanima 5:5; 2. Korinćanima 12:7).

6. Bog nam zapovijeda da se klonimo svega okultnog, svega što obožava đavola, ili nečistog duhovnog svijeta. To može uključivati korišćenje medijuma, seanse, Oulija ploče, horoskop, tarot karte, transmisiju, itd. Bog smatra ova praktikovanja gadošću (Ponovljeni zakon 18:9-12; Izaija 8:19-20; Galaćanima 5:20; Otkrivenje 21:8), a oni koji su uključeni u takvo nešto prizivaju nevolju (Djela 19:13-16).

7. Efeški vjernici su postavili primjer toga kako se ophodi sa okultnim stvarima (knjigama, muzikom nakitom, igrama, itd.). Oni su priznali da je njihova uključenost u to grijeh, i spalili te predmete javno (Djela 19:17-19).

8. Oslobođenje od Sotonine moći se postiže kroz Božije spasenje. Ono dolazi vjerovanjem u Evanđelje Isusa Krista (Djela 19:18; 26:16-18). Pokušaji da se neko oslobodi od demonskog uplitanja bez spasenja su uzaludni. Isus je upozorio na srce u kojem nema prisustva Duha Svetog: takvo srce je samo prazno mjesto spremno za još gore demone da se usele (Luka 11:24-26). Ali kada neko dođe Kristu za spasenje grijeha, Duh Sveti dolazi da prebiva u toj osobi, do dana iskupljenja (Efežanima 4:30).

Neke paranormalne aktivnosti mogu biti pripisane djelu šarlatana. Izgleda da je najbolje da se drugi izvještaji o duhovima i proganjanjima shvate kao djelovanje demona. Ponekad ti demoni ne namjeravaju da prikriju svoju prirodu, a nekad mogu da koriste obmanu, pojavljujući se kao bestjelesni duhovi ljudi. Ovakve prevare vode u više laži i konfuzije.

Bog kaže da je budalasto savjetovati se sa mrtvima u korist živih. Umjesto toga, On tvrdi: "Tražite zakon i objavu!" (Izaija 8:19-20). Riječ Božija je naš izvor mudrosti. Vjernici Isusa Krista ne bi trebalo da budu uključeni u okultno. Duhovni svijet je stvaran, ali kršćani ne treba da ga se plaše (1. Ivanova 4:4).

EnglishVrati se na bosansku stranu

Postoji li djelovanje demonskih duhova danas?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries