Šta Biblija kaže o opsjednutosti demonima / demonskoj opsjednutosti?



Pitanje: Šta Biblija kaže o opsjednutosti demonima / demonskoj opsjednutosti? Da li je to danas još moguće? Ako jeste, koji su simptomi?

Odgovor:
Biblija daje neke primjere ljudi koji su bili opsjednuti ili pod uticajem demona. U ovim primjerima možemo naći neke simptome demonskog uticaja kao i dobiti uvid kako demon opsjeda nekog. Evo nekih biblijskih pasusa: Matej 9:32-33; 12:22; 17:18; Marko 5:1-20; 7:26-30; Luka 4:33-36; Luka 22:3; Djela 16:16-18. U nekim od ovih odlomaka, opsjednutost demonima uzrokuje fizičku bolest, kao što su nemogućnost govora, epileptični simptomi, slepilo, itd. U drugim slučajevima, uzrokuje da osoba čini zlo, gdje imamo Judu kao glavni primjer. U Djelima 16:16-18 duh je očigledno robinji dao nekakvu mogućnost da zna stvari koje su van njenog ličnog znanja. Demonima opsjednuti čovjek iz Gerase koji je imao čitav Legion u sebi, imao je natprirodnu snagu i živio go među nadgrobnim spomenicima. Kralj Šaul, nakon što se pobunio protiv Gospoda, bio je uznemiravan od strane jednog zlog duha (1. Samuelova 16:14-15; 18:10-11; 19:9-10), sa vidljivim dejstvom depresivnog raspoloženja i povećane želje da ubije Davida.

Znači, postoji širok spektar simptoma demonske opsjednutosti, kao što su fizička bolest koja se ne može pripisati nekom stvarnom fizičkom problemu, promjene ličnosti, kao što je depresija ili agresija, natprirodna snaga, neskromnost, nedruštveno ponašanje i možda sposobnost da se daju informacije za koje nema prirodnog načina da se znaju. Veoma je bitno da se uzme u obzir da skoro sve, ako ne i sve, od ovih karakteristika mogu da imaju i drugo objašnjenje, tako da je važno da ne okarakterišemo svaku depresivnu osobu nekoga sa epilepsijom kao opsjednutu demonima. Sa druge strane, zapadne kulture vjerovatno ne uzimaju sotonsku uključenost u ljudske živote dovoljno ozbiljno.

Kao dodatak ovim fizičkim i emotivnim karakteristikama, može se također pogledati na duhovne atribute demonskog uticaja. To može da uključuje odbijanje da se oprosti (2. Korinćanima 2:10-11) i vjerovanje i širenje lažne doktrine, posebno kada se radi o Isusu Kristu i njegovom otkupljujućem djelu (2. Korinćanima 11:3-4,13-15; 1. Timoteju 4:1-5; 1. Ivanova 4:1-3).

Kada se radi o demonskoj uljučenosti u život kršćana, apostol Petar je primjer činjenice da vjernik može da bude pod uticajem đavola (Matej 16:23). Neki govore o kršćanima koji su pod jakim demonskim uticajem da su “demonizirani,” ali nigdje ne postoji primjer u Pismu da je vjernik opsjednut demonima. Većina teologa vjeruje da kršćanin ne može biti opsjednut, zato što Duh Sveti prebiva u njemu (2. Korinćanima 1:22; 5:5; 1. Korinćanima 6:19), a Duh Božiji ne bi dijelio boravište sa demonom.

Nigde se direktno ne kaže kako se neko otvori za opsjednutost. Ako je Judin slučaj primjer, on je otvorio svoje srce za zlo – u njegovom slučaju pohlepom (Ivan 12:6). Tako da je moguće da ako neko dozvoli da mu neki grijeh upravlja srcem, to postaje pozivnica za demona da uđe. Iz misionarskih iskustava, izgleda da je opsjednutost demonima povezana sa obožavanjem paganskih idola i posjedovanjem okultnih stvari. Pismo neprekidno povezuje slavljenje idola sa stvarnim slavljenjem demona (Levitski zakonik 17:7; Ponovljeni zakon 32:17; Psalam 106:37; 1. Korinćanima 10:20), tako da ne treba da nas iznenadi da uključenost u idolopoklonstvo može da vodi do opsjednutosti demonima.

Bazirano na gore navedenim citatima i nekim iskustvima misionara, mozemo zaključiti da mnogi ljudi otvaraju svoje živote demonskim uticajima držeći neki grijeh ili kroz uključenost u neki kult (svjesno ili nesvjesno). Primjeri mogu da uključuju nemoralnost, drogiranje ili alkoholizam koji mijenjaju nečije stanje svijesti, buntovnost, gorčina i transcedentalna meditacija.

Postoji nešto što ne smijemo da zaboravimo. Sotona i njegovi zli podanici ne mogu da urade ništa što im Gospod nije dozvolio da urade (Job 1-2). I kako je ovo slučaj, Sotona, misleći da ispunjava svoje sopstvene namjere, ustvari ispunjava Božiju svrhu, kao u slučaju Judine izdaje. Neki ljudi razviju nezdravu fascinaciju okultnim i demonskim aktivnostima. Ovo nije mudro, niti biblijski. Ako tražimo Boga, ako se oblačimo Njegovim oružjem i oslanjamo na Njegovu snagu (Efežanima 6:10-18), nemamo čega da se bojimo sa strane zlog, jer Bog vlada nad svim!

English



Vrati se na bosansku stranu



Šta Biblija kaže o opsjednutosti demonima / demonskoj opsjednutosti?