settings icon
share icon
Pitanje

Šta je crkva?

Odgovor


Odgovor: Mnogi ljudi danas misle da je crkva zgrada. To nije ono što Biblija naziva crkvom. Riječ „crkva“ dolazi iz grčke riječi ekklesia, koja je definisana kao „skupština“ ili „oni koji su izdvojeni“. Korijen značenja „crkve“ nije vezan za zgradu, nego za ljude. Ironično je da kad pitate ljude u koju crkvu idu, oni obično govore o zgradi. Rimljanima 16:4 kaže: „Pozdravite i crkvu koja se sastaje u njihovoj kući!“ Pavle se obraća crkvi u njihovoj kući – ne crkvi kao zgradi, nego zajednici vjernika.

Crkva je tijelo Kristovo, čija je On glava. Efežani 1:22. 23 kaže: „I sve mu je podložio pod noge, a njega dade za glavu nad svim u Crkvi, koja je njegovo tijelo – punina Onoga koji ispunja sve u svima.“ Tijelo Kristovo je tijelo izgrađeno od svih vjernika u Isusa Krista, od dana Pentakosta (Djela, 2. Poglavlje), do Isusovog povratka. Tijelo Kristovo obuhvata dva aspekta:

1) Univerzalna crkva koja se sastoji od svih onih koji imaju lični odnos sa Isusom Kristom. „Uistinu, mi smo svi - bilo židovi bilo Grci, bilo robovi bilo slobodnjaci – kršteni jednim Duhom u jedno tijelo. I svi smo napojeni jednim Duhom“ (1. Korinćanima 12:13) Ovi stihovi kažu da je svako ko vjeruje dio tijela Kristovog i da je primio Njegov Duh kao dokaz. Univerzalna Božija crkva su svi koji su primili spasenje kroz vjeru u Isusa Krista.

2) Lokalna crkva je opisana u Galaćanima 1:1,2: „Pavao – apostol...i sva braća koja su sa mnom, crkvama u Galaciji.“ Ovdje vidimo da je u predjelu Galacije postojalo mnog crkava – ono što zovemo lokalna crkva. Baptistička crkva, Luteranska crkva, Katolička crkva, itd. nije apsolutna crkva, kao što je to slučaj sa univerzalnom crkvom – nego lokalna crkva, lokalno tijelo vjernika. Univerzalna crkva je sastavljna od onih koji pripadaju Kristu i koji su stavili svoju vjeru u Njega za svoje spasenje. Ovi članovi univerzalne crkve bi trebalo da traže zajedništvo i prosvjećivanje u lokalnoj crkvi.

Da sažmemo, crkva nije zgrada ili denominacija. Prema Bibliji, crkva je tijelo Kristovo – svi oni koji su stavili svoju vjeru u Isusa Krista za svoje spasenje (Ivan 3:16; 1.Korinćanima 12:13). Lokalne crkve okupljaju članove univerzalne crkve. Lokalna crkva je mjesto gdje članovi univerzalne crkve mogu u potpunosti da primjene principe „tijela“ iz 12. Poglavlja 1. Korinćanima: ohrabrenje, poučavanje i izgrađivanje jedan drugog u znanju i milosti Gospoda Isusa Krista.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je crkva?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries