Da li bi crkva trebalo da daje desetak od priloga koje dobija?


Pitanje: Da li bi crkva trebalo da daje desetak od priloga koje dobija?

Odgovor:
Od ljudi koji su bili pod starozavjetnim zakonom se zahtijevalo da daju desetak (bukvalno "desetinu") od svih svojih prihoda. To se smatralo pogodnim odgovorom na Božije blagoslove. Mnogi pojedinci danas se pitaju da li desetak treba da se primijeni i na vjernike danas, jer više nismo "pod zakonom". Iako crkvama u Novom zavjetu nije određen procenat, on naučava princip srazmjernog davanja (1. Korinćanima 16:2; 2. Korinćanima 8) i mnogi vjernici smatraju privilegijom da koriste desetak kao uzorak za svoje davanje. Novi zavjet također bilježi da su vjernici u crkvi skupljali finansije kako bi ih dali drugim službama.

Iako tu možda ne postoji određeni stih koji tvrdi da crkva treba da daje desetak drugim službama, izgleda da bi trebalo da bude velikodušna u njihovom podržavanju, kako im Gospod da da finansijski napreduju. Neke crkve postavljaju određeni iznos u svom budžetu prema "vanjskim službama", kao način da im pomognu da sačuvaju uravnotežen fokus na veće potrebe svijeta oko njih. Nije neuobičajeno da crkva da desetak (10 posto) ili drugi postotak stranim misijama, na primjer. To ne bi trebalo da bude legalistički zahtjev. Umjesto toga, trebalo bi da bude radosno proslavljanje Gospodnje brige.

English
Vrati se na bosansku stranu
Da li bi crkva trebalo da daje desetak od priloga koje dobija?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga