Da li postoji anđeo smrti?


Pitanje: Da li postoji anđeo smrti?

Odgovor:
Zamisao o nekom "anđelu smrti" je prikazana u nekoliko religija. On je poznat kao Samael, Sariel, or Azrael u judaizmu; kao Malak Almavt u Islamu; kao Yama ili Yamaraj u hiduizmu; i kao Kosač u popularnoj fikciji. U raznoj mitologiji, zamisao o anđelu smrti se kreće od skeleta pokrivenog ogrtačem sa kosom, preko prelijepe žene, do malog djeteta. I dok detalji variraju, srž vjerovanja je da to biće dolazi do neke osobe u momentu smrti, bilo da je ustvari prouzrokuje ili da je samo posmatra – u svrhu toga da zatim odvede dušu te osobe do prebivališta umrlih.

Biblija ne naučava ovaj koncept "anđela smrti". Ona nigdje ne govori da postoji određeni anđeo koji je zadužen za smrt ili koji je prisutan kada god neka osoba umre. Druga Kraljevima 19:35 opisuje anđela koji je usmrtio 185000 Asiraca koji su napali Izrael. Neki također vide 12. poglavlje Izlaska, gdje čitamo o smrti egipatskih prvorođenaca, kao djelo određenog anđela. I dok je to moguće, Biblija nigdje ne pripisuje njihovu smrt jednom anđelu. Šta god da je slučaj, iako ono govori da anđeli prouzrokuju smrt na Gospodnju zapovijed, Pismo nigdje ne naučava da postoji određeni anđeo smrti.

Bog, i samo Bog, je suveren nad vremenom naše smrti. Nijedan anđeo niti demon ni na koji način ne mogu da prouzrokuju našu smrt prije vremena koje je Bog odredio da se ona desi. Prema Rimljanima 6:23 i Otkrivenju 20:11-15, smrt je odvojenje, odvojenje naše duše-duha od našeg tijela (fizička smrt) i, u slučaju onih koji ne vjeruju, vječna odvojenost od Boga (vječna smrt). Smrt je nešto što se dešava. To nije anđeo, demon, osoba ili bilo koje drugo biće. Anđeli mogu da je prouzrokuju i možda su uključeni u ono što nam se dešava nakon smrti – ali ne postoji tako nešto kao što je "anđeo smrti".

English
Vrati se na bosansku stranu
Da li postoji anđeo smrti?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga