settings icon
share icon
Pitanje

Šta je amilenijalizam?

Odgovor


Amilenijalizmom se naziva vjerovanje da neće postojati bukvalih 1000 godina Kristove vladavine. Ljudi koji se drže ovog stanovišta se nazivaju amilenijalisti. Prefiks “a” u nazivu znači “ne”. Prema tome, “amilenijalizam” znači “ne milenijum”. illennium.” Ovo se razlikuje od široko prihvaćenog pogleda zvanog premilenijalizam (vjerovanje da će se Kristov drugi dolazak desiti prije Njegovog hiljadugodisnjeg kraljevstva i da je hiljadugodišnje kraljevstvo bukvalno hiljadu godina vladavine) i od manje raširenog prihvaćenog pogleda koji se zove postmilenijalizam (vjerovanje da će se Krist vratiti nakon što Kršcani, a ne Krist, uspostave kraljevstvo na ovoj zemlji).

Kakogod, ako ćemo biti fer prema amlilenijalistima, oni ne vjeruju da milenijum uopšte ne postoji. Oni jednostavno ne vjeruju u bukvalno hiljadu godina vladavine Krista na zemlji. Naprotiv, vjeruju da Krist sada sjedi na Davidovom tronu i da je sadašnje doba crkve kraljevstvo nad kojim On vlada. Nema sumnje da Krist sada sjedi na tronu, ali to ne znači da je ono o čemu Biblijia govori Davidov tron. Nema sumnje da Krist sada vlada, jer je On Bog. Ipak, ovo ne znači da On vlada u hiljadugodišnjem kraljevstu.

Da bi Bog ispunio svoja obećanja Izraelu i svoj zavjet sa Davidom (2. Samuelova 7:8-16, 23:5; Psalam 89:4-5), mora postojati bukvalno fizičko kraljevstvo na ovoj zemlji. Sumnjati u ovo je jednako dovodjenju u pitanje Božije želje i sposobnosti da odrzi svoja obećanja, a to vodi do mnoštva drugih teoloških problema. Npr. ako se Bog ne bi držao svojih obećanja Izraelu, nakon što ih je proglasio “vječnima”, kako možemo biti sigurni u bilo koje Njegovo obećanje, uključujući obećanje spasenja onima koji vjeruju u Gospoda Isusa? Jedino rješenje je držati ga za riječ i shvatiti da će Njegova obećanja biti bukvalno ispunjena.

Jasni biblijski pokazatelji da će kraljevstvo biti bukvalno zemaljsko kraljevstvo su:
  1. Kristovo stopalo će zaista dodirnuti Maslinsku goru prije uspostavljanja Njegovog kraljevstva (Zaharija 14:4,9);
  2. Za vrjeme kraljevstva Mesija će sprovesti pravdu i sud nad zemljom (Jeremija 23:5-8);
  3. Kraljevstvo je opisano kao da je ispod nebesa (Daniel 7:13-14,27)
  4. Proroci su prorekli dramatične promjene na zemlji za vrijeme kraljevstva (Djela 3:21; Izaija 35:1-2, 11:6-9, 29:18, 65:20-22; Ezekiel 47:1-12; Amos 9:11-15); i
  5. Hronoloski red događaja u Otkrivenju pokazuje postojanje jednog zemaljskog kraljevstva prije završetka svjetske historije (Otkrivenje 20).

Amilenijalni pogled dolazi kao posljedica korišćenja jedne metode tumačenja neispunjenog proroštva i druge metode tumačenja neproročkih dijelova Pisma i ispunjenog proroštva. Neproročko Pismo i ispunjeno proroštvo se tumače bukvalno ili normalno. Ali, po amilinijalistima, neispunjeno proroštvo treba da se tumači duhovno, a ne bukvalno. Oni koji se drže amilenijalizma vjeruju da je “duhovno” čitanje neispunjenog proroštva normalno čitanje teksta. Ovo se zove korištenje dualne hermenautike (hermenautika je proučavanje principa interpretacije). Amilenijalist podrazumijeva da su većina ili sva neispunjena proroštva napisana u simboličnom, figurativnom, duhovnom jeziku. Zato će amilenijalist pripisati različita značenja ovim dijelovima Pisma, umjesto normalnog značenja riječi u kontekstu.

Problem sa tumačenjem neispunjenog proroštva na ovaj način je taj da dozvoljava širok obim značenja. Ipak, Bog, konačni autor cijelog Pisma je imao jedno specifično značenje na umu, kada je inspirisao ljude kao autore da pišu. Iako postoji mnogo životnih situacija u kojima može da se primijeni neki pasus iz Pisma, postoji samo jedno značenje, a to je ono koje je Bog namijenio da bude. Također, činjenica da je ispunjeno proroštvo bilo bukvalno ispunjeno je najbolji razlog od svih da pretpostavimo da će neispunjeno prorostvo takodjer biti bukvalno ispunjeno. Prorostva o Kristovom prvom dolasku su sva bila ispunjena bukvalno. Stoga bi trebalo da očekujemo da će proroštva o Njegovom drugom dolasku također biti ispunjena bukvalno. Iz ovih razloga alegorično tumačenje neispunjenih proroštava bi trebalo da bude odbačeno, a bukvalno i normalno tumačenje istih bi trebalo da bude prihvaćeno. Amilenijalizam griješi u tome što koristi nekonstantnu hermenautiku, tumačeći neispunjeno proroštvo drugačije od ispunjenog.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je amilenijalizam?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries