settings icon
share icon
Pitanje

Šta je to sud velikog bijelog trona?

Odgovor


Sud velikog bijelog trona je opisan u Otkrivenju 20:11-15 i to je krajnji sud prije nego što nespašeni budu bačeni u ognjeno jezero. Znamo iz Otkrivenja 20:7-15 da će se on dogoditi nakon hiljadugodišnjeg kraljevstva i nakon što Sotona, zvijer i lažni prorok budu bačeni u ognjeno jezero (Otkrivenje 20:7-10). Knjige koje će se otvoriti (Otkrivenje 20:12) sadrže podatke o svačijim djelima, bilo dobrim ili lošim, jer Bog zna sve što se ikada reklo, učinilo ili čak pomislilo i On će u skladu sa tim svakoga nagraditi ili kazniti (Psalam 28:4; Rimljanima 2:6; Otkrivenje 2:23; 18:6; 22:12).

Također će se u isto vrijeme otvoriti i druga knjiga, zvana “knjiga života” (Otkrivenje 20:12). Ovo je knjiga koja određuje da li će osoba naslijediti vječni život sa Bogom ili će primiti vječnu kaznu u ognjenom jezeru. Iako se kršćani drže odgovornim za svoja djela, njima je oprošteno u Kristu i njihova imena su zapisana u “knjizi života od postanka svijeta” (Otkrivenje 17:8). Također znamo iz Pisma da će na ovom sudu mrtvi biti suđeni “po svojim djelima” (Otkrivenje 20:12) i da će se svako ko se “ne nađe upisan u knjizi života”, biti “bačen u ognjeno jezero” (Otkrivenje 20:15).

Činjenica da će postojati zadnji sud za sve ljude, i vjernike i nevjernike, je jasno potvrđena u mnogim dijelovima Pisma. Svaka osoba će jednog dana stati pred Krista i biti suđena za svoja djela. Dok je veoma jasno da je sud velikog bijelog trona posljednji sud, kršćani se ne slažu oko toga kako se to odnosi prema ostalim sudovima, pomenutim u Bibliji, specifično, kome će se suditi na sudu velikog bijelog trona.

Neki kršćani vjeruju da Pismo govori o tri različita suda koja će se desiti. Prvi sud se odnosi na sud “ovce od jaraca” ili sud narodima (Mateju 25:31-36). Ovo bi se desilo nakon vremena nevolje ali prije hiljadugodišnjeg kraljevstva; njegova svrha je da razluči ko će ući u hiljadugodišnje kraljevstvo. Drugi je sud djela vjernika, često nazivan “Kristov sud (stolica) (bema)” (2. Korinćanima 5:10). Na ovom sudu, Kršćani će primiti različite nagrade za svoja djela ili službu Bogu. Treći je sud velikog bijelog trona na kraju hiljadugodišnjeg kraljevstva (Otkrivenje 20:11-15). Ovo je sud nevjernicima na kome će im biti suđeno prema njihovim djelima i gdje će biti osuđeni na vječnu kaznu u ognjenom jezeru.

Drugi kršćani vjeruju da svi opisani sudovi govore o istom krajnjem sudu, a ne o tri odvojena suda. Drugim riječima, sud velikog bijelog trona u Otkrivenju 20:11-15 će biti vrijeme gdje će se sudti i vjernima i nevjernima. Onima čija se imena budu našla u knjizi života će biti suđeno po njihovim djelima, kako bi im se odredila nagrada koju će primiti ili izgubiti. Onima čija se imena ne budu našla u knjizi života će se suditi prema djelima da bi se odredio nivo kazne koji će primiti u ognjenom jezeru. Oni koji drže ovakav pogled vjeruju da je Matej 5:31-46 samo drugi opis onoga što će se desiti na sudu velikog bijelog trona. Oni ukazuju na činjenicu da je rezultat ovog suda isti kao i onaj koji se vidi nakon suda velikog bijelog trona u Otkrivenju 20:11-15. Ovce (vjernici) ulaze u vječni život, dok su jarci (nevjernici) bačeni u “muku vječnu” (Matej 25:46).

Koji god pogled da neko zauzima o sudu velikog bijelog trona, važno je da nikad ne izgubimo uvid u činjenice koje se odnose na dolazeći(e) sud(ove). Prvo, Isus Krist će biti sudija, On će suditi svim nevjernicima i oni će biti kažnjeni prema djelima koja su počinili. Biblija je veoma jasna da nevjernici gomilaju gnjev protiv sebe (Rimljanima 2:5) i da će Bog “svakomu dati prema njegovim djelima” (Rimljanima 2:6). Isus će također suditi i vjernicima, ali s obzirom na to da nam je Kristova pravednost pripisana i da su naša imena zapisana u knjizi života, bićemo nagrađeni, ali ne kažnjeni, prema našim djelima. Rimljani 14:10-12 kažu da ćemo svi stajati ispred Kristove sudijske stolice i da će svaki od nas dati račun Bogu.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je to sud velikog bijelog trona?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries