settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija uči o trojstvu?

Odgovor


Najteža stvar o kršćanskom konceptu Trojstva je da ne postoji način da se ono adekvatno objasni. Trojstvo je pojam koji je bilo kojem ljudskom biću nemoguće potpuno shvatiti, a kamoli objasniti. Bog je neizmjerno veći nego što smo mi, pa prema tome ne bi trebalo da očekujemo da budemo u stanju da ga potpuno razumijemo. Biblija uči da je Otac Bog, da je Isus Bog i da je Duh Sveti Bog. Ona, također, uči da postoji samo jedan Bog. Iako mi možemo da razumijemo neke činjenice o odnosu pojedinih osoba Trojstva jedne prema drugoj, u osnovi, to je neshvatljivo ljudskom umu. Međutim, to ne znači da ono nije istinito ili da nije bazirano na učenjima Biblije.

Imaj na umu kada proučavaš ovu temu da riječ “Trojstvo” nije korištena u Pismu. To je termin koji se upotrebljava u pokušaju da se opiše trojedini Bog, činjenica da postoje 3 koegzistirajuće, jednako vječne osobe koje čine Boga. Treba razumjeti da to NIJE, ni na koji način, sugestija da postoje 3 Boga. Trojstvo je 1 Bog u 3 osobe. Nije ništa pogrešno u korištenju termina “Trojstvo”, čak iako ta riječ nije nađena u Bibliji. Kraće je reći riječ “Trojstvo”, nego “3 jednako vječne osobe koje istovremeno postoje i čine jednog Boga.” Ako to tebi predstavlja problem, imaj ovo na umu: ni riječ deda nije korištena u Bibliji. Ipak, mi znamo da su postojale dede u Bibliji. Abraham je bio Jakovov deda. Tako, nemoj da te termin “Trojstvo” sam po sebi sputava. Ono što je zaista važno je da pojam koji je PREDSTAVLJEN riječju “Trojstvo” ipak postoji u Pismu. Mimo ovog uvoda, daćemo biblijske stihove u diskusiji o Trojstvu.

1) Postoji jedan Bog: Ponovljeni zakon 6:4; 1.Korinćanima 8:4; Galaćanima 3:20; 1.Timoteju 2:5.

2) Trojstvo u sebi ima tri osobe: Postanak 1:1; 1:26; 3:22; 11:7; Izaija 6:8; 48:16; 61:1; Matej 3:16-17; 28:19; 2.Korinćanima 13:13. U odlomcima iz Starog Zavjeta, pomaže znanje Hebrejskog. U Postanku 1:1 korištena je množina imenice “Elohim”. U Postanku 1:26; 3:22; 11:7 i Izaija 6:8 je korištena množina zamjenice “mi”. To da “Elohim” i “mi” ukazuje na više od dvije osobe je NEUPITNO. U našem jeziku imamo samo dvije forme, jedninu i množinu. U Hebrejskom, postoje tri: jednina, dvojina i množina. Dvojina se odnosi SAMO na dvije stvari. U Hebrejskom, ta forma dvojine se koristi za stvari koje dolaze u paru, kao što su oči, uši i ruke. Riječ “Elohim” i zamjenica “mi” su u formi množine – definitivno više od dvoje – i mora se odnositi na troje ili više (Otac, Sin, Duh Sveti).

U Izaiji 48:16 i 61:1 Sin govori, dok upućuje na Oca i Duha Svetog. Uporedi Izaiju 61:1 sa Lukom 4:14-19 da vidiš da je to Sin koji govori. Matej 3:16-17 opisuje Isusovo krštenje. Ono što se vidi u ovom odlomku je da Bog Duh Sveti silazi na Boga Sina, dok Bog Otac proklamuje svoje zadovoljstvo Sinom. Matej 28:19 i 2.Korinćanima 13:13 su primjeri 3 zasebne osobe u Trojstvu.

3) Članovi Trojstva su odijeljeni jedan od drugog u nekoliko poglavlja: U Starom Zavjetu, “GOSPOD” se razlikuje od “Gospod” (Postanak 19:24; Hošea 1:4). “GOSPOD” ima “Sina” (Psalam 2:7, 12; Izreke 30:2-4). Duh se razlikuje od “GOSPODA” (Brojevi 27:18) i od “Boga” (Psalam 51:12-14). Bog Sin se razlikuje od Boga Oca (Psalam 45:7-8; Hebreji 1:8-9). U Novom Zavjetu, Ivanu 14:16-17, Isus govori Ocu o slanju Pomoćnika, Duha Svetog. To pokazuje da Isus nije sebe smatrao Ocem, ili Duhom Svetim. Uzmi u obzir također sva druga mjesta u Evanđeljima kada je Isus govorio Ocu. Da li je on govorio sebi? Ne. Govorio je drugoj osobi Trojstva – Ocu.

4) Svaka osoba Trojstva je Bog: Otac je Bog: Ivan 6:27; Rimljanima 1:7; 1.Petrova 1:2. Sin je Bog: Ivan 1:1, 14; Rimljanima 9:5; Kološanima 2:9; Hebrejima 1:8; 1.Ivanova 5:20. Sveti Duh je Bog: Djela 5:3-4; 1.Korinćanima 3:16 (Onaj koji prebiva unutar nekoga je Duh Sveti – Rimljanima 8:9; Ivan 14:16-17; Djela 2:1-4).

5) Podložnost unutar Trojstva: Pismo pokazuje da je Duh Sveti podložan Ocu i Sinu i da je Sin podložan Ocu. To je jedan unutrašnji odnos i ne poriče božanstvo nijedne osobe Trojstva. To je jednostavno područje koje naš ograničeni um ne može da shvati, vezano za neograničenog Boga. U vezi Sina, vidi: Luka 22:42; Ivan 5:36; Ivan 20:21; 1.Ivanova 4:14. U vezi Duha Svetog, vidi: Ivan 14:16; 14:26; 15:26; 16:7 i posebno Ivan 16:13-14.

6) Uloge pojedinih osoba Trojstva: Otac je prvobitni izvor ili uzrok: 1) univerzuma (1.Korinćanima 8:6; Otkrivenje 4:11); 2) božanskog otkrivenja (Otkrivenje1:1); 3) spasenja (Ivan 3:16-17); i 4) Isusovih ljudskih djela (Ivan 5:17; 14:10). Otac INICIRA sve od ovih stvari.

Sin je posrednik kroz kojeg Otac čini sljedeća djela: 1) stvaranje i održavanje svemira (1.Korinćanima 8:6; Ivan 1:3; Kološanima 1:16-17); 2) božansko otkrivenje (Ivan 1:1; Matej 11:27; Ivan 16:12-15; Otkrivenje 1:1); i 3) spasenje (2.Korinćanima 5:19; Matej 1:21; Ivan 4:42). Otac čini sve ove stvari kroz Sina, koji funkcioniše kao njegov agent.

Duh Sveti je sredstvo kroz kojeg Otac čini sljedeća djela: 1) stvaranje i održavanje svemira (Postanak 1:2; Job 26:13; Psalam 104:30); 2) božansko otkrivenje (Ivan 16:12.15; Efežanima 3:5; 2.Petrova 1:21); 3) spasenje (Ivan 3:6; Titu 3:5; 1.Petrova 1:2); i 4) Isusova djela (Izaija 61:1; Djela 10:38). Tako, Otac čini sva ta djela silom Duha Svetoga.

Nijedna od običnih ilustracija nije potpuno tačan opis Trojstva. Jaje (ili jabuka) nije dobro poređenje, jer su ljuska, bjelance i žumance njegovi dijelovi, ne jaje sama po sebi. Otac, Sin i Duh Sveti nisu dijelovi Boga, svaki od njih je Bog. Voda kao ilustracija je malo bolja, ali još uvijek neadekvatna opisu Trojsva. Tečnost, para i led su oblici vode. Otac, Sin i Duh Sveti nisu oblici Boga, svaki od njih je Bog. Dakle, dok nam ove ilustracije mogu da daju sliku Trojstva, ta slika nije u konačnici potpuna. Beskrajni Bog ne može biti potpuno opisan jednom ograničenom ilustracijom. Umjesto da se fokusiraš na Trojstvo, pokušaj se fokusirati na činjenicu Božije veličanstvenosti i beskrajno veće prirode nego što je tvoja. “O dubino bogatstva, mudrosti i znanja Božijega! Kako su nedokučive njegove odluke, i kako neistraživi njegovi putovi! ‘Tko je naime upoznao Gospodnju misao? Tko li mu je bio savjetnik?” (Rimljanima 11:33-34)

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta Biblija uči o trojstvu?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries